Kızılötesi CCD kameralar ve teknik özellikleri

Bu çalışmada, ilk önce kızılötesi görüntüleyicilerin spektrumun görünür bölgesinde çalışan fotoğrafik sistemlere göre temel tasarım farklılıkları üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Daha sonra, kızılötesi CCD (Charge Coupled Devices - Yük Bağlamalı Düzen) kameraların yapılan ve bunların fotogrametrik uygulamalar için önemli olan geometrik ve radyometrik karakteristiklerine değinilmiştir. Ayrıca, piyasada mevcut olan kameraların performans karakteristikleri çizelgeler halinde sergilenmiştir.

In this study, the main design differences between the infrared imagers and the photographic systems that operate in the visible part of the electromagnetic spectrum have been primarily discussed in detail. Afterwards, structures of the infrared CCD cameras and their geometric and radiometric characteristics that are important for photogrammetric applications have been dealt with. Additionally, the performance characteristics of the currently available cameras have been given as tables.

Kaynak Göster