Karar destek sistemi olarak mekansal analiz ve CBS

Modem Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi analitik türde bir dizi mekansal analiz yöntemlerini içermek zorundadır. Tabaka işlemleri, nokta, ağ, yüzey ve grid analizi ana başlıkları altında toplanabilecek bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar, mekansal çalışmalarda karar vermeyi kolaylaştırıcı araçlardır. Bu çalışmada, kırsal yangın örneğinde karar destek sistemlerinin nasıl işletileceği hakkındaki temellerin verilmesi amaçlanmıştır.

Spatial analysis for decision making and GIS

Modern Geographic Information System (GIS) technology include a number of analytical spatial analysis methods. The results obtained using these methods, such as layer operations, point, network, surface and grid analysis may be used for the assistance to decision making in spatial analysis. The purpose of this study is to provide general guidelines for making decisions in spatial analysis design on example wild fire.

___

/1/ Chou, Y-H. : Exploring Spatial Analysis in Geographic Information Systems. OnWord Press, Santa Fe, USA, 1997

/2/Fotheringham, S., Rogerson, P.: Spatial Analysis and GIS, London: Taylor & Francis, 1994.

/3/ Laurini, R., : Fundamentals of Spatial Information Systems, London: Thompson, D. Academic Press, 1992.

/4/ Miller, W. R. : Planning Methods for GIS Environmental Design, Planning Methods Seminar,Environmental Systems Research Institute, Redlands, California, 1995.

/5/ Pyne, S. J., P. L.Andrews, R. D.Laven.: Introduction to Wildland Fire. Second Edition. John Wiley. 1996.

/6/ Yeates, M. An Introduction to Quantitative Analysis in Human Geography, New York: McGraw-Hill, 1974.

___