20 nci İstanbul ISPRS-2004 Kongresi ışığında,fotogrametri ve uzaktan algılamada meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi

12-23 Temmuz 2004 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 20nci Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing: ISPRS) Kongresi; Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Coğrafi Veritabanları (CVT), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bilgi Teknolojileri (BT) alanında son yıllarda meydana gelen önemli gelişmelerin geniş kitlelere takdim edilmesine olanak sağlamıştır. ISPRS Kongrelerinde sunulan teknik içerikli makaleler ile EuroSDR (European Spatial Data Research, Avrupa Coğrafi Veri Araştırma) kuruluşu tarafından ele alman projeler ve araştırma konuları, fotogrametri ve uzaktan algılama bilimlerinin gelişmesinde etkin rol oynamaktadır. Bu nedenle, dört yılda bir yapılan ISPRS Kongrelerinde sunulan makaleler ile, EuroSDR kuruluşu tarafından ele alınan ve her biri yaklaşık iki yıl devam eden projelerden elde edilen sonuçlar; ulusal haritacılık kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ve eğitim kurumlan tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlenmektedir. Sözü edilen her iki uluslararası organizasyon, vizyonu, misyonu ve sahip olduğu görev ve sorumlulukları gereği, fotogrametri ve uzaktan algılama konularında yol gösterici olma özelliğini uzun yıllar başarıyla sürdürmektedir. Ülkelerin ulusal haritacılık kuruluşları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarınca harita üretim sorumluluklarının başarılı şekilde yerine getirilmesinde, belirtilen organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen projelerden elde edilen sonuçların çok önemli katkıları olmuştur. Özetle, fotogrametri ve uzaktan algılamanın üst düzeyde gelişmesinde bu kuruluşların payı büyüktür. ISPRS Kongresi hakkında belirtilen tüm olumlu görüşler yanında, Kongrede sunulan makalelerin ve ele alman konuların, fotogrametri ve uzaktan algılama bilimine olan etkilerinin teknik açıdan değerlendirilmesinde büyük yararlar bulunmaktadır.

The $XX^{th}$ ISPRS Istanbul Congress:Evaluation of the developments in photogrammetry and remote sensing

The Congress of the XXth International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), which was implemented between 12-23 July 2004, in Istanbul, has provided the presentation possibilities of important developments occurred in the last four years in Photogrammetry, Remote Sensing, Spatial Databases, Geographic Information Systems (GISs) and Information Technologies (ITs). The technical papers presented in the ISPRS Congresses and the projects and research topics implemented, by EuroSDR (European Spatial Data Research) Organization, have played an important and effective role in the developments of photogrammetry and remote sensing sciences. The papers presented in the ISPRS Congresses executed in every four year periods and the results obtained from the EuroSDR projects and research topics, lasting in nearly two years period each, have been followed willingly and curiously by the national mapping,agencies, public and private sector organizations and educational institutions'. Both1 international, scientific organizations mentioned above, in appropriate with their responsibilities, aims, visions and missions, have carried out on the characteristics and capabilities of orienting the developments in the photogrammetry and remote sensing happened for so many years. In performing map production responsibilities successfully by national mapping agencies, public and private sector organizations of the countries, the results obtained from the projects and research activities carried out by these international organizations, have made important contributions. To summarize, such big and high level developments in photogrammetry and remote sensing have been realized thanks to these organizations. Besides positive and constructive opinions about the ISPRS Congresses have been given to the readers, it is assumed that there would be so many useful sides to discuss and evaluate the effects on the photogrammetry and remote sensing sciences of the papers presented in the ISPRS-2004 Congress, which was executed in recent time, keeps the actuality still and started to being discussed of each paper in detail.

Kaynakça

/l/ ISPRS: "The Final Programme of the XX th Congress of International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS-2004)", 12-23 July 2004, Istanbul, Turkey.

/2/ ISPRS: "The Proceedings of the XXth Congress International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS-2004)", The International Archieves of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences in DVD, 12-23 July 2004, Istanbul, Turkey.

/3/ Krauss, K. : "Photogrammetry-Volume 1", Fundamentals and Standart Processes, Fourth Edition, Ferd. Dummler. Verlas, Bonn, Germany, 1993.

/4/ Özbalmumcu,M. Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulmasında Kullanılan Veri Kaynakları, Veri Toplama Sistemleri ve Konumsal Veri Toplama Yöntemlerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Kasım l999.

/5/ Sesören, A. "Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar" Ders Kitabı, Mart Matbaacılık Yayınları, İstanbul, Kasım 1998.

Kaynak Göster