Retrieval of the Amplatzer duct occluder II device embolizing to the pulmonary artery by Goose Neck snare

Patent duktus arteriyozusun perkütan transkateter yol ile kapanması oldukça iyi bilinen bir yöntemdir. Oldukça güvenli bir tedavi olarak bilinmesine karşın, işlemle ilgili bazı komplikasyonlar bildirilmiştir. Cihazın özellikle pulmoner artere embolizasyonu bu komplikasyonlardan birisidir. Bu olgu sunumunda, Amplatzer® kapama II cihazının (ADO) pulmoner artere embolize olduğu bir hastayı ve embolize olan cihazın “Goose Neck” kement ile geri çıkarılmasını sunduk. Kolay gibi gözüken perkütan transkateter kapama işleminde, duktus arteriyozus çapının işlem öncesinde doğru ölçülmesinin önemini vurgulamak istedik.

Pulmoner artere embolize olan Amplatzer duktus kapama II cihazının “Goose Neck” kement ile çıkarılması

Percutaneous transcatheter closure of patent ductus arteriosus is a wellestablished procedure. Although it has been known as a safe treatment strategy, some complications have been reported. Embolization of the device, especially to the pulmonary artery, is one of these complications. In this report, we present a patient in whom an Amplatzer® duct occluder (ADO) II device embolized to the pulmonary artery and it was retrieved by using “Goose Neck” snare. We would like to notice the great importance of accurate preprocedural measurement of ductus arteriosus diameter during percutaneous transcatheter closure which seems to be a simple procedure.

Kaynakça

1. Lee CH, Leung YL, Chow WH. Transcatheter closure of the patent ductus arteriosus using an Amplatzer duct occluder in adults. Jpn Heart J 2001; 42: 533-537.

2. Bilkis AA, Alwi M, Hasri S, et al. The Amplatzer duct occluder: experience in 209 patients. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 258-261.

3. Giroud JM, Jacobs JP. Evolution of strategies for management of the patent arterial duct. Cardiol Young 2007; 17 (Suppl 2): 68-74.

4. Gross RE. Surgical management of the patent ductus arteriosus: with summary of four surgically treated cases. Ann Surg 1939; 110: 321-356.

5. Porstmann W, Wierny L, Warnke H. Closure of persistent ductus arteriosus without thoracotomy. Ger Med Mon 1967; 12: 259-261.

6. Bonhoeffer P, Borghi A, Onorato E, Carminati M. Transfemoral closure of patent ductus arteriosus in adult patients. Int J Cardiol 1993; 39: 181-186.

7. Faella HJ, Hijazi ZM. Closure of the patent ductus arteriosus with the amplatzer PDA device: immediate results of the international clinical trial. Catheter Cardiovasc Interv 2000; 51: 50-54.

8. Hosking MC, Benson LN, Musewe N, Dyck JD, Freedom RM. Transcatheter occlusion of the persistently patent ductus arteriosus. Forty-month follow-up and prevalence of residual shunting. Circulation 1991; 84: 2313-2317.

9. Krichenko A, Benson LN, Burrows P, Möes CA, McLaughlin P, Freedom RM. Angiographic classification of the isolated, persistently patent ductus arteriosus and complications for percutaneous catheter occlusion. Am J Cardiol 1989; 63: 877-880.

Kaynak Göster

Gülhane Tıp Dergisi
  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

41.4b18.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut miyeloblastik lösemili olguda trizomi 8, trizomi 9 ve trizomi 21 sitogenetik bulgularının birlikteliği

Salih KOZAN, ERMAN ÖZTÜRK, DENİZ TORUN, Muharrem BAHÇE, Halide KAYA, Cengiz BEYAN, Şefik GÜRAN

Travma sonrası stres bozukluğu hastalarında gece idrar noradrenalin düzeyleri ve uyku yapısı

Sinan YETKİN, Ali DORUK, Fuat ÖZGEN, Hamdullah AYDIN

Clinical and histopathological analysis of conjunctival tumors

Osman Melih CEYLAN, Yusuf UYSAL, Fazıl Cüneyt ERDUMAN, Kenan GÜLTEKİN, ALİ HAKAN DURUKAN, Serkan KÖKSAL, FATİH MEHMET MUTLU, GÖKHAN ÖZGE

Late presentation of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA): How can clinicians diagnose?

Cem BARÇIN, Oben BAYSAN, BARIŞ BUĞAN, Kutsi KABUL, Hürkan KURŞAKLIOĞLU

Çocuklarda eritrosit sedimantasyon hızını 100 mm/saat'in üzerine çıkaran hastalıkların incelenmesi

ÜMİT AYDOĞAN, OKTAY SARI, Halil AKBULUT, S. Ümit SARICI, KENAN SAĞLAM, Okan ÖZCAN

Retrieval of the Amplatzer duct occluder II device embolizing to the pulmonary artery by Goose Neck snare

Atilla İYİSOY, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Turgay ÇELİK, Cem BARÇIN, Murat ÇELİK

Sınırlı bir Wegener granülomatozis olgusu

Murat SALİHOĞLU, Şahin ÖĞREDEN, Mehmet İNCEDAĞ, Zafer KÜÇÜKODACI

Kendi kendine testis muayenesi konusunda genç erişkin erkeklere verilen eğitimin değerlendirilmesi

Ercan GÖÇGELDİ, Necmettin KOÇAK

Tek taraflı dişsiz sonlanımlarda implant destekli hareketli protez uygulaması: olgu sunumu

Simel AYYILDIZ, Cem ŞAHİN, OSMAN CUMHUR SİPAHİ

Perkütan transkateter yolla atriyal septal defekt kapatmalarda üç boyutlu ekokardiyografik görüntülemenin yeri

Mutlu GÜNGÖR, Oben BAYSAN, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Cem BARÇIN, Mehmet YOKUŞOĞLU