Radiotherapy for perianal extramammary paget's disease: A case report

Meme dışı Paget hastalığı (EMPD) nadir görülen, ağırlıklı olarak vulvar, perianal, skrotal ve penil bölgeyi tutan, sıklıkla invaziv olmayan intraepidermal cilt adenokarsinomasıdır. Multifokal tutulum, tümör sınırlarının belirgin olmaması ve klinik olarak gizli uzanımlar nedeniyle EMPD’nin tedavisi komplikedir. Cerrahi sonrası yüksek rekürrens oranları ile birlikte daha iyi kozmetik ve fonksiyonel sonuç elde etme amacı EMPD’nin tedavisinde cerrahi dışı tedavi modalitelerinin kullanılmasına neden olmuştur. Radyoterapi cerrahi sonrası rekürrensde veya cerrahi sonrası lokal başarısızlık riski yüksek olan hastaların tedavisinde kullanılabilir. 76 yaşında erkek hasta persistan anal kaşıntı şikayeti nedeniyle merkezimize başvurdu. Müteakip cilt biyopsileri sonrasında perianal Paget hastalığı tanısı konuldu. Endoanal ultrasonografide eksternal anal sfinkter tutulumu olmasından dolayı cerrahi uygun görülmedi ve kliniğimizde küratif radyoterapi ile tedavi edildi. Biz ilgili literatürü gözden geçirdik, tedavi seçenekleri ile tedavi sonuçlarını tartıştık.. Sonuç olarak radyoterapiyi Perianal Paget hastalığı olan hastalar için küratif bir tedavi seçeneği olarak önermekteyiz.

Meme dışı perianal paget hastalığında radyoterapi: Olgu sunumu

Extramammary Paget’s disease (EMPD) is a rare, usually non-invasive intraepithelial skin adenocarcinoma which predominantly involves vulvar, perianal, scrotal and penile skin. Management of EMPD is rather complicated due to multifocal involvement, lack of clear tumor boundaries and clinically occult extensions. High recurrence rates following surgery together with the goal of achieving a better cosmetic and functional outcome have prompted the utilization of non-surgical treatment modalities in the management of EMPD. Radiotherapy may either be used as adjunct to surgery after recurrence or may be employed in the treatment of patients with high risk of local failure after surgery. 76-year-old male patient was admitted to our institution with the complaints of persistent anal itching. He was diagnosed with perianal Paget’s disease after consecutive skin biopsies. The patient was deemed unsuitable for surgery due to external anal sphincter involvement which was detected by endoanal ultrasonography and he was treated with curative radiotherapy in our department. We reviewed the pertinent literature, and discussed treatment options and outcomes. In conclusion, we recommend radiotherapy as a treatment option for patients with perianal Paget’s disease with curative intent.

Kaynakça

1. Paget J. On disease of the mammary areola preced- ing cancer of the mammary gland. St. Bartholemew Hospital Reports, London. 1874; 10: 87–89.

2. Darier J, Coulillaud P. Sur un cas de maladie de Paget de la région périnéo-anale et scrotale. Ann Dermatol Syph. 1893; 4: 25–30.

3. Zollo JD, Zeitouni NC. The Roswell Park Cancer Institute experience with extramammary Paget’s dis- ease. Br J Dermatol. 2000; 142: 59–65.

4. Heymann WR. Extramammary Paget’s disease. Clin Dermatol. 1993; 11: 83–87.

5. Shepherd V, Davidson EJ, Davies-Humphreys J. Extramammary Paget’s disease. BJOG. 2005; 112: 273- 279.

6. Appert DL, Otley CC, Phillips PK, Roenigk RK. Role of multiple scouting biopsies before Mohs micrographic surgery for extramammary Paget’s disease. Dermatol Surg. 2005; 31: 1417-1422.

7. Marchesa P, Fazio VW, Oliart S, Goldblum JR, Lavery IC, Milson JW. Long-term outcome of patients with perianal Paget’s disease. Ann Surg Oncol. 1997; 4: 475– 480.

8. Berardi RS, Lee S, Chen HP. Perianal extramammary Paget’s disease. Surg Gynecol Obstet. 1988; 167: 359– 365.

9. Hendi A, Brodland DG, Zitelli JA. Extramammary Paget’s disease: surgical treatment with Mohs micro- graphic surgery. J Am Acad Dermatol. 2004; 51: 767- 773.

10. Ho SA, Aw DC. Extramammary Paget’s disease treat- ed with topical imiquimod 5% cream. Dermatol Ther. 2010; 23: 423-427.

11. Qian Z, Zeitoun NC, Shieh S, Helm T, Oseroff AR. Successful treatment of extramammary Paget’s disease with imiquimod. J Drugs Dermatol. 2003; 2: 73-76.

12. Wang LC, Blanchard A, Judge DE, Lorincz AA, Medenica MM, Busbey S. Successful treatment of extramammary Paget’s disease of the vulva with topical 5% imiquimod cream. J Am Acad Dermatol. 2003; 49: 769-772.

13. Bewley AP, Bracka A, Staughton RC, Bunker CB. Extramammary Paget’s disease of the scrotum: treat- ment with topical 5-fluorouracil and plastic sur- gery. Br Dermatol. 1994; 131: 445–446.

14. Del Castillo LF, Garcia C, Schoendorff C, Garcia JF, Torres LM, Garcia Almagro D. Spontaneous appar- ent clinical resolution with histologic persistence of a case of extramammary Paget’s disease: response to topi-cal 5-fluorouracil. Cutis. 2000; 65: 331–333.

15. Shieh S, Dee AS, Cheney RT, Frawley NP, Zeitouni NC, Oseroff AR. Photodynamic therapy for the treatment of extramammary Paget’s disease. Br J Dermatol. 2002; 146: 1000–1005.

16. Dougherty TJ, Gomer CJ, Henderson BW, et al. Photodynamic therapy. J Natl Cancer Inst. 1998; 90: 889–905.

17. Li L, Deng Y, Zhang L, Liao W, Luo R, Huang Z. Treatment of perianal Paget’s disease using photody- namic therapy with assistance of fluorescence exami- nation: case report. Lasers Med Sci. 2009; 24: 981–984.

18. Besa P, Rich TA, Delclos L, Edwards CL, Ota DM, Wharton JT. Extramammary Paget’s disease of the peri- neal skin: Role of radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1992; 24: 73-78.

19. Velenik V, Segedin B, Anderluh F, Oblak I, Strojan P. Radiotherapy for perianal Paget’s disease: a case report. Tumori. 2008; 94: 750-753.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

3.3b 2.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kemik sintigrafisinde dental patolojiyi taklit eden maksilla osteosarkomu

A. Özgür KARAÇALIOĞLU, Ayper YILDIRIM, MUSTAFA ÖZDEŞ EMER, M. Ali ÖZGÜVEN

Views of senior nursing students on patient safety

DİLEK YILDIZ, Berna FİDANCI EREN, Vesile ÜNVER, HÜLYA SARAY KILIÇ, AYLA YAVA, NURAN TOSUN

Pakionişi konjenita hastalığında ilave kuru göz ve saç-kaş-kirpik tortusite bulguları

Rıza GÜNGÖR, Mutlu ÇAYIRLI

Determination of knowledge, attitude, behavior about genetically modified organisms in nursing school students

Türker TÜRKER, Necmettin KOÇAK, İbrahim AYDIN, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Nuri YILDIRAN, Yusuf Ziya TÜRK, Selim KILIÇ

Bardet-Biedl Sendromu : İki olgu ve literatürün gözden geçirilmesi

Cengiz ZEYBEK, Tarkan MUMCUOĞLU, Süleyman KALMAN, Faysal GÖK, DUYGU ÖVÜNÇ HACIHAMDİOĞLU, Erkan DEMİRKAYA

Ciddi kapak disfonksiyonuna neden olmayan mitral anüler kalsifikasyonun üç boyutlu transözefajial ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Murat ÜNLÜ, Sait DEMİRKOL, Şevket BALTA, Zekeriya ARSLAN, Atila İYİSOY

GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi

Selma DALBUDAK, NAİLE BİLGİLİ

Evaluation of cytotoxic effect of garlic on human gingival fibroblasts: A preliminary study

Fatih OZAN, Muhsin ÖZDEM, Ülkü OZAN, METİN ŞENÇİMEN, Zübeyde POLAT AKIN

İmplant destekli kulak protezi: Olgu sunumu

ARZU ATAY, Gökhan UZEL, Yumuşhan GÜNAY

Mandibulada Radix Entomolaris bulunan süt ve daimi molar dişlerin endodontik tedavisi: İki olgu sunumu

Eda MADEN ARAT, Ceyhan ALTUN