Nd:YAG laser treatment of an atypically located subhyaloid hemorrhage due to Valsalva maneuver in late pregnancy: a case report

Valsalva retinopatisi intratorasik basıncın artışına bağlı olarak oluşan bir durumdur ve sağlıklı kişilerde ağrısız, ani görme kaybıyla karakterizedir. İntratorasik basınçtaki ani yükselme perifoveal kapillerlerin yırtılmasıyla sonuçlanan göz içi venöz basınç artışına neden olur. Hemoraji tipik olarak makula önündedir ve Nd:YAG lazer hiyaloidotomi kabul gören tedavi seçeneklerinden birisidir. Bu makalede, Nd:YAG lazer hiyaloidotomi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen atipik yerleşimli subhiyaloid hemoraji olgusunu sunmayı amaçladık. Bu olgu Nd:YAG lazer hiyaloidotominin ekstramaküler yerleşimli subhiyaloid hemorajilerin tedavisinde güvenli ve etkin bir tedavi olabileceğini göstermektedir.

Geç gebelik döneminde Valsalva manevrası nedeniyle oluşan atipik yerleşimli subhiyaloid hemorajide Nd:YAG lazer tedavisi: olgu sunumu

Valsalva retinopathy is a well-known entity that is seen following episodes of increased intrathoracic pressure and characterized by a painless and sudden visual loss in healthy individuals. The sudden rise in intrathoracic pressure leads to increased intraocular venous pressure, causing the rupture of perifoveal capillaries. The hemorrhage is typically located in front of the macula and Nd:YAG laser hyaloidotomy is one of the accepted treatment modalities for this entity. In this report, we aimed to present a case of an atypically located subhyaloid hemorrhage which was successfully treated with Nd:YAG laser hyaloidotomy. This case report suggests that Nd:YAG laser hyaloidotomy may be safe and efficient in the treatment of extramacular subhyaloid hemorrhages.

Kaynakça

1. Duane TD. Valsalva hemorrhagic retinopathy. Am J Ophthalmol 1973; 75: 637-642.

2. Callender D, Beirouty ZA, Saba SN. Valsalva haemorrhagic retinopathy in a pregnant woman. Eye (Lond) 1995; 9: 808-809.

3. Wickremasinghe SS, Tranos PG, Davey C. Valsalva haemorrhagic retinopathy in a pregnant woman: implications for delivery. Acta Ophthalmol Scand 2003; 81: 420-422.

4. Durukan AH, Kerimoglu H, Erdurman C, Demirel A, Karagul S. Long-term results of Nd:YAG laser treatment for premacular subhyaloid haemorrhage owing to Valsalva retinopathy. Eye (Lond) 2008; 22: 214-218.

5. Chidley KE, Law R, Vanner RG. Caesarean section following a recent retinal haemorrhage. Anaesthesia 1998; 53: 483-485.

6. Ling C, Atkinson PL, Munton CG. Bilateral retinal haemorrhages following epidural injection. Br J Ophthalmol 1993; 77: 316-317.

7. Victory RA, Hassett P, Morrison G. Transient blindness following epidural analgesia. Anaesthesia 1991; 46: 940-941.

Kaynak Göster

Gülhane Tıp Dergisi
  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

41.4b18.3b