Mandibulada Radix Entomolaris bulunan süt ve daimi molar dişlerin endodontik tedavisi: İki olgu sunumu

Daimi birinci molar dişler normalde iki köke sahipken (1 mezial ve 1 distal), bazen distolingualde ilave bir kök bulunabilmektedir. Bu durum radix entomolaris (RE) olarak bilinmektedir. Eğer bu nadir görülen kök fark edilebilirse başarılı kök kanal tedavileri yapılabilir. Bu olgu sunumunda, RE bulunan daimi birinci molarlara ve süt ikinci molara endodontik tedavi uygulanmış ve RE’nin epidemiyolojik ve anatomik özellikleri sunularak, kök kanalı tedavisindeki klinik önemi tartışılmıştır.

Endodontic treatment of primary and permanent mandibular molar teeth with radix entomolaris: A case report

While the permanent mandibular first molar normally has two roots (one mesial and one distal), an additional root sometimes is found distolingually; this condition is known as radix entomolaris (RE). If present, an awareness and understanding of this unusual root and its root canal morphology can contribute to the successful outcome of root canal treatment. This case report discusses endodontic treatment of permanent mandibular first molars and primary mandibular second molar with a RE, epidemiological and anatomical characteristics of the RE and the clinical consequence of its in root canal therapy.

Kaynakça

1. Al Nazhan S. Incidence of fourth canal in root canal treated mandibular first molars in a Saudi Arabian sub- population. Intl Endod J 1999; 32: 49–52.

2. Gupta S, Raisingani D, Yadav R. The Radix Entomolaris and Paramolaris: A Case Report. J Int Oral Health 2011; 3: 37-42.

3. Gulabivala K, Opasanon A, Ng YL, Alavi A. Root and canal morphology of Thai mandibular molars. Int Endod J 2002; 35: 56–62.

4. Sert S, Aslanalp V, Tanalp J. Investigation of the root canal confi gurations of mandibular permanent teeth in the Turkish population. Int Endod J 2004; 37: 494– 499.

5. Yılmaz B, Ersev H. Radix Entomolaris Bulunan Alt Birinci Büyükazı Dişinin Endodontik Tedavisi: Bir Olgu Bildirimi. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2008; 42: 19-23.

6. Pattanshetti1 N, Gaidhane1 M, Al Kandari A. M. Root and canal morphology of the mesiobuccal and distal roots of permanent fi rst molars in a Kuwait population – a clinical study. Int Endod J 2008; 41: 755–762.

7. Calberson FL, De Moor RJ, Deroose CA. The radix entomolaris and paramolaris: Clinical approach in endodontics. Journal of Endodontics 2007; 33: 58-63.

8. Pai V, Singh V, Vaitheeswaran MB, Thapa A, Kundabala M. Radix entomolaris: A case report. J Nepal Dent Assoc 2010; 11: 162-165.

9. Reddy KV, Mathew VB. Clinical Management of Radix Entomolaris and Radix Paramolaris in Endodontics - Case Reports. Annals and Essences of Dentistry 2010; 2: 90-93.

10. Nagaveni NB, Umashankar KV. Radix entomolaris in permanent mandibular first molars: case reports and literature review. Gen Dent 2009; 57: 25-29.

11. Gu Y, Lu Q, Wang H, Ding Y, Wang P, Ni L. Root canal morphology of permanent three-rooted mandibular first molars-part I: pulp floor and root canal system. Gen Dent 2009; 3: 25-29.

12. Parolia A, Kundabala M, Thomas MS, Mohan M, Joshi N. Three rooted, four canalled mandibular first molar (Radix Entomolaris). Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2009; 7: 289-292.

13. Mărgărit R, Andrei OC. Anatomical variations of mandibular first molar and their implications in endodontic treatment. Rom J Morphol Embryol 2011; 52: 1389-1392.

14. Sperber GH, Moreau JL. Study of the number of roots and canals in Senegalese first permanent mandibular molars. Int Endod J 1998; 31: 112-116.

15. Chandra SS, Chandra S, Shankar P, Indira R. Prevalence of radix entomolaris in mandibular permanent first molars: a study in a South Indian population. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011; 112: 77-82.

16. Loh HS. Incidence and features of three-rooted permanent mandibular molars. Aust Dent J 1990; 35: 434-437.

17. De Moor RJ, Deroose CA, Calberson FL. The radix entomolaris in mandibular first molars: An endodontic challenge. Int Endod J 2004; 37: 789-799.

18. Abella F, Mercadé M, Duran-Sindreu F, Roig M. Managing severe curvature of radix entomolaris: three-dimensional analysis with cone beam computed tomography. Int Endod J 2011; 44: 876-885.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

3b 2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bardet-Biedl Sendromu : İki olgu ve literatürün gözden geçirilmesi

Cengiz ZEYBEK, Tarkan MUMCUOĞLU, Süleyman KALMAN, Faysal GÖK, DUYGU ÖVÜNÇ HACIHAMDİOĞLU, Erkan DEMİRKAYA

Kemik sintigrafisinde dental patolojiyi taklit eden maksilla osteosarkomu

A. Özgür KARAÇALIOĞLU, Ayper YILDIRIM, MUSTAFA ÖZDEŞ EMER, M. Ali ÖZGÜVEN

Radiotherapy for perianal extramammary paget's disease: A case report

SELÇUK DEMİRAL, ÖMER SAĞER, FERRAT DİNÇOĞLAN, Bora UYSAL, Hakan GAMSIZ, Serdar SÜRENKÖK, Kaan OYSUL, SEZAİ DEMİRBAŞ, Murat DEMİRİZ, MEHMET MURAT BEYZADEOĞLU

Tabiplerin tıbbi işlemler sırasında maliyet- etkililik ile ilgili tutum ve davranışlarına ilişkin bir değerlendirme

Hüseyin ABUHANOĞLU, Abdülkadir TEKE, Cesim DEMİR, Özay ÇELEN, Mevlüt KARADAĞ, İbrahim Halil CANKUL

Determination of knowledge, attitude, behavior about genetically modified organisms in nursing school students

Türker TÜRKER, Necmettin KOÇAK, İbrahim AYDIN, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Nuri YILDIRAN, Yusuf Ziya TÜRK, Selim KILIÇ

Çatışmayla ilişkili travmatik amputasyonların fiziksel rehabilitasyon sürecinde eşlik eden psikiyatrik sorunlar

TANER ÖZNUR

İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi

Soner YILMAZ, RAMAZAN GÜMRAL, MUSTAFA GÜNEY, ORHAN BEDİR, AYLİN ÜSKÜDAR GÜÇLÜ, Serhat DUYAN, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU

Mandibulada Radix Entomolaris bulunan süt ve daimi molar dişlerin endodontik tedavisi: İki olgu sunumu

Eda MADEN ARAT, Ceyhan ALTUN

İmplant destekli kulak protezi: Olgu sunumu

ARZU ATAY, Gökhan UZEL, Yumuşhan GÜNAY

Ciddi kapak disfonksiyonuna neden olmayan mitral anüler kalsifikasyonun üç boyutlu transözefajial ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Murat ÜNLÜ, Sait DEMİRKOL, Şevket BALTA, Zekeriya ARSLAN, Atila İYİSOY