Litotomi pozisyonunda robotik cerrahi sonrası kompartman sendromu olgusu

Kompartman sendromu litotomi pozisyonunda yapılan uzamış cerrahi girişimler sonucunda nadir olarak görülen ve katastrofik sonuçlar ile sonlanabilen bir klinik tablodur. Litotomi pozisyonu uygulanan tüm cerrahi girişim türlerinde görülebilen bu tablonun ürolojik girişimler sonrası prevalansı 1/500 dür.[1] KS klinik pratikte kalp damar cerrahlarının sıkça karşılaştığı derin ven trombozuna benzer klinik tablo oluşturmaktadır. Erken tanı ile komplikasyonları önlenebilen bu tablonun ayırıcı tanısının yapılabilmesi önem arz etmektedir. Sunduğumuz vakaya malignite öyküsü ve benzer klinik tablosu nedeniyle Derin ven trombozu ön tanısı konmuştur. Ancak sonrasında kalp damar cerrahlarının klinik pratiklerinde sık rastlamadıkları litotomi pozisyonuna bağlı oluşan kompartman sendromu kesin tanısı almıştır. Bu makalede Derin ven trombozu ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken kompartman sendromu olgusunu güncel literatür bilgileri ışığında sunmak istiyoruz.

A case of compartment syndrome following robotic surgery in lithotomy position

Compartment syndrome, occurring rarely after prolonged surgery in the lithotomy position, is a clinical statement, which may result in catastrophic complications. Compartment syndrome, which is commonly seen after major pelvic surgery is reported most commonly after prolonged urological procedures with an estimated incidence of 1 in 500 cases. [1]. Compartment syndrome has similar clinical findings with deep venous thrombosis, which is common in clinical practice of cardiovascular surgeons. It is important to make differential diagnosis of compartment syndrome to avoid the complications that are preventable with early diagnosis. In our case, at first our diagnosis was deep venous thrombosis because of the malignity story, and similar clinical findings. However, as a result the compartment syndrome was the current diagnosis. We want to present a case of compartment syndrome , which must be keep in mind in the diagnosis of deep venous thrombosis, in the light of current literature.

Kaynakça

Raza A, Byrne D, Townell N. Lower limb(well Leg) com- partment syndrome after urological pelvic surgery. J Urol 2004; 171:5-11.

Sarvpreet SU, Ramaswamy M, Nallasamy A, Gurpreet S, Sean GV. Compartment syndrome in Urological Practice. BJU International 2009; 104:577-580.

Anusionwu IM, Wright EJ. Compertment syndrome after positioning in lithotomy: What a urologist needs to know. BJU International 2011; 108:477-481.

Bates SM, Jaeschke R, Stevens SM, et al. Diagnosis of DVT: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombo- sis, 9th ed: American College of Chest Physicians Eviden- ce-Based Clinical Practice Guidelines. American College of Chest Physicians. Chest. 2012; 141:e351S-418S.

Kaynak Göster

588 216

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Factors affecting the number of dissected lymph nodes in rectum tumor resections

ARMAĞAN GÜNAL, Bülent KURT, Muharrem ÖZTAŞ, Nail ERSÖZ, Yıldırım KARSLIOĞLU

Lateral ventrikül içi yerleşimli primer oligodendroglioma

GÖKŞİN ŞENGÜL

İdiopatik pulmoner hemosiderozis ve çölyak hastalığı birlikteliği (Lane-Hamilton sendromu): Glutensiz diyet ile tam remisyon sağlanan bir olgu

Mehmet AYDOĞAN, Alper GÜNDOĞAN, Seyfettin GÜMÜŞ, Ergun UÇAR, Cantürk TAŞCI, Yıldırım KARSLIOĞLU, Ömer DENİZ, Ergun TOZKOPARAN, Zülfikar POLAT, Hayati BİLGİÇ

Kemik Sintigrafisinde Kardiyak Tc-99m Metilen Difosfonat Tutulumu

TARIK ŞENGÖZ, Alper Özgür KARAÇALIOĞLU, SEMRA İNCE, Mustafa Özdeş EMER, Mehmet Ali ÖZGÜVEN

Tanı amaçlı yapılan perikardiosentez sonrası gelişen masif iatrojenik perikardial hematom

Sait DEMİRKOL, Uğur KÜÇÜK, Şevket BALTA, Turgay ÇELİK, Fahri Gürkan YEŞİL, Atila İYİSOY

In vitro effect of intermedin/adrenomedullin 2 on platelet aggregation in human

Suat DOĞANCI, Vedat YILDIRIM, Gökhan ÖZGÜR, Murat YILDIRIM, Zerrin ERTAŞ, Türker ÇETİN, BÜLENT GÜMÜŞEL, Ferit AVCU

Gender and age effects on the type of result of head-up tilt-table test: A retrospective study

Murat YALÇIN, Mustafa APARCI, Zafer IŞILAK, Ömer UZ, Murat ATALAY, Emrah ERDAL, Ejder KARDEŞOĞLU, Mehmet UZUN

Evaluation of mandibular bone structure in sickle cell anemia patients

İsmail Hakan AVSEVER, KAAN ORHAN, Tuncer ÖZEN, ÜMİT KARAÇAYLI, SERKAN GÖRGÜLÜ

Embolinin Potansiyel Kaynağı Olarak Septal Poş

Sait DEMİRKOL, Şevket BALTA, Murat ÜNLÜ, Zekeriya ARSLAN, Uğur KÜÇÜK, Bülent KARAMAN

Cystic Variant of Wilms' Tumor Presenting with Ureteral Extension

Cengiz ZEYBEK, Vural KESİK, MÜKERREM SAFALI, Faysal GÖK