Lateral ventrikül içi yerleşimli primer oligodendroglioma

Oligodendrogliomlar birincil olarak ventriküler sistemde nadiren görülür. Daha yaygın olarak görülen hemisferik yerleşimli muadillerine kıyasla farklı klinik özellikler gösterir. Biz birincil olarak sol lateral ventrikülde yerleşmiş oligodendrogliomu olan bir olguyu rapor ettik. Tümör kısmen çıkarıldı, ventriküloperitoneal şant yerleştirildi ve hasta operasyon sonrası radyoterapi gördü. Lateral ventrikülün oligodendrogliomları nadir görülür ancak ventrikül içinde yerleşmiş tümörlerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir.

Primary oligodendroglioma of the lateral ventricle

Primary oligodendroglioma of the lateral ventricleOligodendrogliomas rarely occur primarily in the ventricular system. They are presented distinct clinical features when compared to more common hemispheric counterparts. We have reported a case of primary oligodendroglioma in the left lateral ventricle. The tumor was partially resected, a ventriculoperitoneal shunt was placed, and the patient had postoperative radiation therapy. Oligodendrogliomas of the lateral ventricle are rare but should be included in the differential diagnosis of intraventricular tumors.

Kaynakça

Atalay B, Altınörs N, Caner H, Bavbek M, Çekinmez M, Hastürk A. Primary biventricular oligodendroglioma. Tur- kish Neurosurgery, 2002; 12:138-39.

Atasoy Ç, Karagülle T, Erden İ, Akyar S. Primary oligo- dendroglioma of the lateral ventricle: computed tomog- raphy and magnetic resonance imaging findings. Journal of Ankara Medical School, 2002; 55:39-44.

Kalkan E, Torun MF, Cengiz ŞL, Erdi MF, Baysefer A. İntraventriküler oligodendrogliomalar. Genel Tıp Dergisi, 2005; 15:161-64.

Zada G, McNatt SA, Gonzalez-Gomez I, McComb JG. Anaplastic intraventricular oligodendroglioma: case report and review of the literature. Surg Neurol 2009; 71:693- 700.

Nioka H, Nakasu S, Nakasu Y, Matsuda M, Handa J. Oli- godendroglioma of the lateral ventricle--report of 2 cases and a review. No Shinkei Geka 1987; 15:201-5. (Abstract)

Koeller KK, Rushing EJ. From the archives of the AFIP: Oligodendroglioma and its variants: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 2005; 25:1669-88.

Kaynak Göster

1191 569

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

The relationship between risk for eating disorder and health-related quality of life in patients with multiple sclerosis

SEHER BELGÜZAR KARA, Ayşegül ÇELİK

Kemik Sintigrafisinde Kardiyak Tc-99m Metilen Difosfonat Tutulumu

TARIK ŞENGÖZ, Alper Özgür KARAÇALIOĞLU, SEMRA İNCE, Mustafa Özdeş EMER, Mehmet Ali ÖZGÜVEN

Evaluation of mandibular bone structure in sickle cell anemia patients

İsmail Hakan AVSEVER, KAAN ORHAN, Tuncer ÖZEN, ÜMİT KARAÇAYLI, SERKAN GÖRGÜLÜ

Tanı amaçlı yapılan perikardiosentez sonrası gelişen masif iatrojenik perikardial hematom

Sait DEMİRKOL, Uğur KÜÇÜK, Şevket BALTA, Turgay ÇELİK, Fahri Gürkan YEŞİL, Atila İYİSOY

Litotomi pozisyonunda robotik cerrahi sonrası kompartman sendromu olgusu

Murat TAVLAŞOĞLU, Mustafa KÜRKLÜOĞLU, Bilal Fırat ALP, Fahri Gürkan YEŞİL, Adem GÜLER, Faruk CİNGÖZ, MEHMET ARSLAN

Unutulmuş Çift J Stentlere Bağlı Gelişen Bilateral Koraliform Böbrek ve Üreter Taşları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi.

Çetin YEŞİLLİ, Gökhan Hadi KOMESLİ

Cystic Variant of Wilms' Tumor Presenting with Ureteral Extension

Cengiz ZEYBEK, Vural KESİK, MÜKERREM SAFALI, Faysal GÖK

Investigation of the aortic pulse wave velocity in hypertensive and normotensive obese subjects

Erol ARSLAN, Fatih BULUCU, Şeref DEMİRBAŞ, Hakan ŞARLAK, Mustafa ÇAKAR, Seyid Ahmet AY, Murat KARAMAN, Mehmet İNCE, Salim ÖZENÇ, Kenan SAĞLAM

Bir askeri eğitim hastanesi için uygun tıbbi acil durum kod sisteminin belirlenmesi

Necati SALMAN, Mehmet ERYILMAZ, Murat DURUSU, Yusuf Emrah EYİ, Ümit KALDIRIM, BÜLENT ATİK

İnsan kalbinde altın oran

MURAT ÇELİK, Yalçın GÖKOĞLAN, Sedat DEVELİ, UYGAR ÇAĞDAŞ YÜKSEL, Emre YALÇINKAYA, Erkan KAYA, KUBİLAY KARABACAK