Epiforalı konjenital reduplike punktum-kanalikül olgusu ve başarılı dilatasyon tedavisi

Çocukluktan beri tek gözde sulanma şikâyeti olan, biyomikroskobik muayenede reduplike punktum-kanalikül tanısı konan ve basit kanalikül dilatasyonuyla sulanma şikâyeti giderilen bir olgunun sunumu amaçlanmıştır. Yirmi beş yaşında erkek hasta tek taraflı gözde sulanma şikâyeti ile başvurdu. Normal lâkrimal punktumun medialine lokalize fazladan punktum ve kanalikül izlendi. Çift punktum ve kanalikül dilatasyonu sonrası yedi aylık takip süresince epifora izlenmedi.

Congenital reduplicated punctum-canaliculus case with epiphora and successful dilatation treatment

We aimed to present a case that has ipsilateral eye tearing complaint since childhood, diagnosed as reduplicated lacrimal punctum-canaliculus in biomicroscopic examination and that, dissolved tearing complaint with simple canaliculus dilatation. Twenty-five years old male patient applied with ipsilateral tearing complaint. Supernumery lacrimal punctum and canaliculus were seen as located medial to the normally situated lacrimal punctum on the lower eyelid. After dilatation of double punctum and canaliculus, there was no epiphora during 7 months follow-up

Kaynakça

Mackenzie W. A. Practical Treatise on the Diseases of the Eye, 4th ed. London, England: Carter, Hendee; 1854

Bacskulin J. Double, triple and quadruple lacrimal puncta. Klin Monatsbl Augenheilkd 1946;144:418

Chance B. Supernumerary punctum. Am J Ophthalmol 1922;5:297

Veirs ER. Disorders of the canaliculus. In: The Lacrimal System:Clinical Application. New York: Grune & Stratton; 1955:41- 2

Duke-Elder S, Cook CA. Normal and abnormal deve- lopment. Congenital deformities. In: Duke-Elder S, ed. System of Ophthalmology. vol. 3, part 2. London: Kimpton; 1964:928 -34

Satchi K, McNab AA. Double lacrimal puncta: Clinical pre- sentation and potential mechanism of epiphora. Ophthal- mology 2010;117:180-183

Schoute GJ. Canalicule lacrymal surnumeraire. Arch Oph- talmol 1901;21:320-3

Yuen SJ, Oley C, Sullivan TJ. Lacrimal outflow dysgene- sis. Ophthalmology 2004;111:1782-90

Chignell AH. Double punctum and canaliculus. Am J Oph- thalmol 1968;65:736 -9. 10. Solomon A, Feiler-Ofry V, La- zar M. Congenital reduplication of the lacrimal punctum and canaliculus. Ann Ophthalmol 1981;13:727

Solomon A, Feiler-Ofry V, Lazar M. Congenital reduplicati- on of the lacrimal punctum and canaliculus. Ann Ophthal- mol 1981;13:727

Kirk RC. Developmental anomalies of the lacrimal pas- sages a review of the literature and presentation of three unusualcases. Am J Ophthalmol 1956;42:227-32

Bair PJ, Tsai YY, Lin JM. Congenital reduplication of the lacrimal punctum and canaliculus in a patient with dry eye. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2004;35:156 - 8

Kakizaki H, Zako M, Miyaishi O, et al. The lacrimal canal- iculus and sac bordered by the Horner's muscle form the functional lacrimal drainage system. Ophthalmology 2005; 112:710-6

Flom L, Levitt JM. Double lacrimal puncta and dacry-ops. Arch Ophthalmol 1955;54:760-761

Kirk RC. Developmental anomalies of the lacrimal pas- sages: a review of the literature and presentation of three unusual cases. Am J Ophthalmol 1956;42:227-232

Whitaker LA, Katowitz JA, Randall P. The naso-lacrimal apparatus in congenital facial abnormalities. J Cranioma- xillofac Surg 1990;6:42

Kaynak Göster

Gülhane Tıp Dergisi
  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

33.5b15b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İmplant Destekli Anterior Restorasyonlar: Vaka sunumu

Arzu ATAY, Berkay Tolga SÜER

Unutulmuş Çift J Stentlere Bağlı Gelişen Bilateral Koraliform Böbrek ve Üreter Taşları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi.

Çetin YEŞİLLİ, Gökhan Hadi KOMESLİ

The relationship between risk for eating disorder and health-related quality of life in patients with multiple sclerosis

SEHER BELGÜZAR KARA, Ayşegül ÇELİK

Evaluation of mandibular bone structure in sickle cell anemia patients

İsmail Hakan AVSEVER, KAAN ORHAN, Tuncer ÖZEN, ÜMİT KARAÇAYLI, SERKAN GÖRGÜLÜ

The effect of autonomic dysfunction on QT dispersion in patients with chronic spinal cord injury

Evren YAŞAR, BİLGE YILMAZ, Ayşe Saatcı YAŞAR, SERDAR KESİKBURUN, ÜMÜT GÜZELKÜÇÜK, KORAY AYDEMİR, Levent TEKİN, Ahmet Salim GOKTEPE, Rıdvan ALACA, Kamil YAZICIOĞLU, Haydar MÖHÜR

Artmış ortalama trombosit hacmi üst gastrointestinal sistem kanamalarında yatış süresi ve transfüzyon ihtiyacı ile ilişkilidir

ALPASLAN TANOĞLU, Murat EROĞLU, Ali Osman YILDIRIM, Muammer KARA, YUSUF YAZGAN

Bir askeri eğitim hastanesi için uygun tıbbi acil durum kod sisteminin belirlenmesi

Necati SALMAN, Mehmet ERYILMAZ, Murat DURUSU, Yusuf Emrah EYİ, Ümit KALDIRIM, BÜLENT ATİK

Erkek hipogonadotropik hipogonadizminde kıss1 inaktive edici mutasyon sıklığı ve hipotalamik-pituiter-gonad aksı ile ilişkisi

Eylem ÇAĞILTAY, Mustafa KAPLAN, İSMAİL YILMAZ, Hakan TEREKECİ, Ferhat DENİZ, Arif YÖNEM, Cihan TOP

Safra kesesi paraganglioma olgusu: Nadir bir olgu sunumu

Muharrem ÖZTAŞ, Nail ERSÖZ, İsmail Hakkı ÖZERHAN, ARMAĞAN GÜNAL, AYTEKİN ÜNLÜ, Mehmet Fatih CAN, Yusuf PEKER

Factors affecting the number of dissected lymph nodes in rectum tumor resections

ARMAĞAN GÜNAL, Bülent KURT, Muharrem ÖZTAŞ, Nail ERSÖZ, Yıldırım KARSLIOĞLU