Embolinin Potansiyel Kaynağı Olarak Septal Poş

Çift atrial septum nadir görülen ve her iki atriyum arasında kalıcı bir boşluk ile çift duvarlı atrial septumdan oluşur. Sol taraflı tıkayıcı anomaliler ve embolik olaylar çift atrial septuma eşlik eder. Septum sekundum ve primumun tam olmayan birleşmesi embolinin potansiyel bir nedeni olan poş ve yavaş akım paternine neden olabilir. Biz embolinin potansiyel bir nedeni olarak her iki atriyum arasında kalıcı bir boşluk olan septal intertarial poş ile birlikte geçicici iskemik atak geçiren 22 yaşında erkek bir hastayı sunduk.

Septal Pouch As A Potential Source Of Emboli

Double atrial septum is a rare anomaly in which there is a double-walled atrial septum with a persistent midline space between the two atria. Left-sided obstructive anomalies and embolic events were associated with double atrial septum. Incomplete fusion of septum secundum and septum primum results in a pouch and slow flow pattern that can be a potential source of emboli. We presented a 22-year-old male patient with transient ischemic attack and septal interatrial pouch, which was a distinct space between two atriums, as a potential source of emboli.

Kaynakça

Roberson DA, Javois AJ, Cui W, et al. Madroneron LF, Cuneo BF, Muangmingsuk S. Double atrial septum with persistent interatrial space: echocardiographic features of a rare atrial septal malformation. J Am Soc Echocardiogr 2006;19:1175-81.

Jorgensen CR, Ferlic RM, Varco RL, Lillehei CW, Eliot RS. Cor triatriatum. Review of the surgical aspects with a follow-up report on the first patient successfully treated with surgery. Circulation 1967;36:101-107.

Park KJ, Park IK, Sir JJ, Kim HT, Park YI, Tsung PC, et al. Adult cor triatriatum presenting as cardioembolic stroke. Intern Med 2009;48(13):1149-52.

Thilenius OG, Bharati S, Lev M. Subdivided left atrium: an expanded concept of cor triatriatum sinistrum. Am J Car- diol 1976;37:743-52.

Bharati S, Lev M. Cor triatriatum sinistrum (double left atri- um). In: The pathology of congenital heart disease. Saroja Bharati (Ed.) New York: Futura; 1996. p. 1285-99.

Seyfert H, Bohlscheid V, Bauer B. Double atrial septum with persistent interatrial space and transient ischaemic attack. Eur J Echocardiogr. 2008 Sep;9(5):707-8.

Breithardt OA, Papavassiliu T, Borggrefe M. A coronary embolus originating from the interatrial septum. Eur Heart J 2006;27:2745. Demirkol ve ark.

Kaynak Göster

1245 596

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

The relationship between risk for eating disorder and health-related quality of life in patients with multiple sclerosis

SEHER BELGÜZAR KARA, Ayşegül ÇELİK

İmplant Destekli Anterior Restorasyonlar: Vaka sunumu

Arzu ATAY, Berkay Tolga SÜER

Tanı amaçlı yapılan perikardiosentez sonrası gelişen masif iatrojenik perikardial hematom

Sait DEMİRKOL, Uğur KÜÇÜK, Şevket BALTA, Turgay ÇELİK, Fahri Gürkan YEŞİL, Atila İYİSOY

Factors affecting the number of dissected lymph nodes in rectum tumor resections

ARMAĞAN GÜNAL, Bülent KURT, Muharrem ÖZTAŞ, Nail ERSÖZ, Yıldırım KARSLIOĞLU

Kinesiotaping vs elastic bandage in acute ankle sprains in emergency department: A randomized, controlled, clinical trial

YAHYA AYHAN ACAR, Banu Karakus YİLMAZ, Murat KARADENİZ, Erdem ÇEVİK, Özlem UZUN, Orhan ÇINAR

Safra kesesi paraganglioma olgusu: Nadir bir olgu sunumu

Muharrem ÖZTAŞ, Nail ERSÖZ, İsmail Hakkı ÖZERHAN, ARMAĞAN GÜNAL, AYTEKİN ÜNLÜ, Mehmet Fatih CAN, Yusuf PEKER

Erkek hipogonadotropik hipogonadizminde kıss1 inaktive edici mutasyon sıklığı ve hipotalamik-pituiter-gonad aksı ile ilişkisi

Eylem ÇAĞILTAY, Mustafa KAPLAN, İSMAİL YILMAZ, Hakan TEREKECİ, Ferhat DENİZ, Arif YÖNEM, Cihan TOP

Kemik Sintigrafisinde Kardiyak Tc-99m Metilen Difosfonat Tutulumu

TARIK ŞENGÖZ, Alper Özgür KARAÇALIOĞLU, SEMRA İNCE, Mustafa Özdeş EMER, Mehmet Ali ÖZGÜVEN

Embolinin Potansiyel Kaynağı Olarak Septal Poş

Sait DEMİRKOL, Şevket BALTA, Murat ÜNLÜ, Zekeriya ARSLAN, Uğur KÜÇÜK, Bülent KARAMAN

Lateral ventrikül içi yerleşimli primer oligodendroglioma

GÖKŞİN ŞENGÜL