Cystic Variant of Wilms' Tumor Presenting with Ureteral Extension

Wilms tümörü böbreğin malign bir tümörüdür ve insidansı 15 yaş altında milyonda 8 olgu şeklindedir. Tümör genellikle soliddir fakat nadir de olsa kistik tarzda olabilir ve tümörün bu şekli son derece nadirdir. Bu nedenle, tümörün kistik tipi özellikle büyük çocuklarda böbreğin diğer kistik hastalıkları ile karışabilir. Biz burada üreter yayılımının da olduğu 17 aylık bir hastada saptadığımız kistik Wilms tümörü olgusunu sunduk. Bu olgu, tümörün hem Wilms tümörünün nadir bir varyantı olması hem de üreteral yayılım göstermesi nedeniyle önemlidir.

Wilms' tumor is a neoplasm of the kidney and the incidence is approximately 8 cases/million children younger than 15 year of age. The tumor is usually solid but rarely predominantly cystic and cystic variant of tumor is extremely rare. Therefore, the cystic variant can be confused with the other cystic renal diseases especially in older children. Herein, we presented an 17 month-old patient with cystic Wilms' tumor associated with ureteral extension. This case is important in terms of both the rare variant of Wilms' tumor and the presence of ureteral extension.

Kaynakça

Jaffe N, Huff V. Neoplasms of Kidney. In : Kliegman R, Behrman R, Jenson HB, Stanton BF (eds). Nelson Textbo- ok of Pediatrics. 18th ed. Saunders Elsevier Philadelphia 2008:6156-69.

Agrons G, Wagner B, Davidson A, Suarez ES. Multilocular cystic renal tumor in children : Radiologic-pathologic cor- relation. Radiographics 1995; 15:653-69.

Ritchey M, Daley S, Shamberger RC et al. Ureteral ex- tension in Wilms tumor : A report from the National Wilms Tumor Study Group. J Pediatr Surg 2008; 43: 1625-9.

Van den Hoek J, de Krijger R, van de Ven K, Leguin M, van den Heuvel-Eibrink MM. Cystic Nephroma, Cystic Partially Differantiated Nephroblastoma and Cystic Wilms Tumor in children : A spectrum with thepapeutic dilemmas. Urol Int 2009; 82: 65-70

Glick RD, Hicks MJ, Nuchtern JG, Wesson DE, Olutoye OO, Cass DL. Renal tumors in infants less than 6 months of age. J Pediatr Surg 2004; 39:522-5

Joshi VV, Beckwith JB. Multilocular cyst of the kidney (cystic nephroma) and cystic partially differantiated neph- roblastoma. Terminology and criteria for diagnosis. Can- cer 1989; 64:466-79

Stanley K, Khoudary KP, Nasrallah PF. Urothelial exten- sion of Wilms tumor presenting as a prolapsing urethral mass. J Urol 1995;153:1981-3.

Stevens PS, Eckstein HB. Ureteral metastasis from Wilms tumor. J Urol 1976; 115:467-8.

Chiba T, Ohashi E. Wilms tumor extending into the dilated renal pelvis as a mold. J Urol 1980; 124:130-1.

Johnson F, Luttenton C, Limbert D. Extrarenal and urothe- lial Wilms tumor. Urology 1980; 15:370-3.

Ravi Kumar VR, Rajamani G, Raman ML. Cystic partially differantiated nephroblastoma with ureteric extension. Ind J Path Microb 2010; 53:831-2.

Kaynak Göster

1308 952

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kemik Sintigrafisinde Kardiyak Tc-99m Metilen Difosfonat Tutulumu

TARIK ŞENGÖZ, Alper Özgür KARAÇALIOĞLU, SEMRA İNCE, Mustafa Özdeş EMER, Mehmet Ali ÖZGÜVEN

Yetişkin bir hastada doğuştan düzeltilmiş büyük arter transpozisyonuna eşlik eden çok sayıda konjenital kalp anomalisi

Sait DEMİRKOL, Şevket BALTA, Zekeriya ARSLAN, Murat ÜNLÜ, Mehmet Ali ŞAHİN, Mehmet YOKUŞOĞLU

Safra kesesi paraganglioma olgusu: Nadir bir olgu sunumu

Muharrem ÖZTAŞ, Nail ERSÖZ, İsmail Hakkı ÖZERHAN, ARMAĞAN GÜNAL, AYTEKİN ÜNLÜ, Mehmet Fatih CAN, Yusuf PEKER

Investigation of the aortic pulse wave velocity in hypertensive and normotensive obese subjects

Erol ARSLAN, Fatih BULUCU, Şeref DEMİRBAŞ, Hakan ŞARLAK, Mustafa ÇAKAR, Seyid Ahmet AY, Murat KARAMAN, Mehmet İNCE, Salim ÖZENÇ, Kenan SAĞLAM

Factors affecting the number of dissected lymph nodes in rectum tumor resections

ARMAĞAN GÜNAL, Bülent KURT, Muharrem ÖZTAŞ, Nail ERSÖZ, Yıldırım KARSLIOĞLU

Bir askeri eğitim hastanesi için uygun tıbbi acil durum kod sisteminin belirlenmesi

Necati SALMAN, Mehmet ERYILMAZ, Murat DURUSU, Yusuf Emrah EYİ, Ümit KALDIRIM, BÜLENT ATİK

Erkek hipogonadotropik hipogonadizminde kıss1 inaktive edici mutasyon sıklığı ve hipotalamik-pituiter-gonad aksı ile ilişkisi

Eylem ÇAĞILTAY, Mustafa KAPLAN, İSMAİL YILMAZ, Hakan TEREKECİ, Ferhat DENİZ, Arif YÖNEM, Cihan TOP

Evaluation of mandibular bone structure in sickle cell anemia patients

İsmail Hakan AVSEVER, KAAN ORHAN, Tuncer ÖZEN, ÜMİT KARAÇAYLI, SERKAN GÖRGÜLÜ

The relationship between risk for eating disorder and health-related quality of life in patients with multiple sclerosis

SEHER BELGÜZAR KARA, Ayşegül ÇELİK

İnsan kalbinde altın oran

MURAT ÇELİK, Yalçın GÖKOĞLAN, Sedat DEVELİ, UYGAR ÇAĞDAŞ YÜKSEL, Emre YALÇINKAYA, Erkan KAYA, KUBİLAY KARABACAK