Atipik yüz ağrısıyla seyreden ektopik diş: iki olgu sunumu

Ektopik diş çoğunlukla asemptomatik olmasına rağmen, bazen sebebi açıklanamayan diş hassasiyetine, yüz ağrısına ve dişlerde sızlama gibi yakınmalara sebep olabilir. Genellikle rutin klinik ve radyolojik incelemeler esnasında tespit edilir. Bizim olgularımız atipik yüz ağrısı ile beraber seyreden iki adet ektopik diş olgusuydu. Ektopik dişin tanısı ve tedavisinin planlanmasında bilgisayarlı tomografi gereklidir. Tedavi ektopik dişin çıkarılmasıdır

The ectopic tooth with atypical face pain: report of two cases

Although ectopic tooth is generally asymptomatic, it sometimes may cause unexplained tooth sensitivity, and facial and tooth pain. It is usually diagnosed during routine clinical and radiological evaluation. Our cases were two patients with ectopic tooth who suffered from atypical facial pain. Computed tomography is necessary in the planning of diagnosis and treatment of ectopic tooth. The treatment is removal of the ectopic tooth.

Kaynakça

1. Thawley SE, LaFerriere KA. Supernumerary nasal tooth. Laryngoscope 1977; 87: 1770-1773.

2. Smith RA, Gordon NC, De Luchi SF. Intranasal teeth: report of two cases and review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Parhol 1979; 47: 120-122.

3. Moreano EH, Zich DK, Gore JC, et al. Nasal tooth. Am J Otolaryngol 1998; 19: 124-126.

4. Kim DH, Kim JM, Chae SW, Hwang SJ, Lee SH, Lee HM. Endoscopic removal of an intranasal ectopic tooth. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67: 79-81.

5. Ericson S, Kurol J. CT diagnosis of ectopically erupting maxillary canines-a case report. Eur J Orthod 1988; 10:115-121.

6. Pracy JP, Williams HO, Montgomery PO. Nasal teeth. J Laryngol Otol 1992; 106: 366-367.

7. Ray B, Singh LK, Das CJ, Roy TS. Ectopic supernumerary tooth on the inferior nasal concha. Clin Anat 2006; 19:68-74.

8. Elefteriadis JN, Athanasiou AE. Evaluation of impacted canines by means of computerized tomography. Int J Adult Orthod Orthognath Surg 1996; 11: 257-264.

9. Lee FP. Endoscopic extraction of an intranasal tooth: a review of 13 cases. Laryngoscope 2001; 111: 1027-1031.

10. Borner L, Tovi F, Barziv J. Teeth in the maxillary sinus imaging and management. J Laryngol Otol 1997; 111:820-824.

Kaynak Göster

Gülhane Tıp Dergisi
  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

41.4b18.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yaşlı erkeklerde osteoporoz risk faktörlerinin değerlendirilmesi

MEHMET İLKİN NAHARCI, Hüseyin DORUK, ERGÜN BOZOĞLU, Tamer ONAR, Ahmet Turan IŞIK, Nuri KARADURMUŞ, ÜMİT AYDOĞAN, KENAN SAĞLAM

Erişkin moyamoya hastasına anestetik yaklaşım: olgu sunumu

M. Said AYDOĞAN, Aytaç YÜCEL, Ülkü ÖZGÜL, Erdoğan ÖZTÜRK, Hüseyin KONUR, M. Namık ÖZTANIR, M. Özcan ERSOY

Yatağın diğer tarafı: Hemşirelik Yüksek Okulu birinci sınıf öğrencilerinin eğitim amaçlı hastaneye yatma deneyimleri

TÜLAY ORTABAĞ, NURAN TOSUN, Hatice BEBİŞ, AYLA YAVA, Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK, Nalan AKBAYRAK

Primary malignant melanoma of the maxillary gingiva: a case report

Sermet ŞAHİN, Muammer GÖZLÜ, Işıl SAYGUN, İLKER KESKİNER, Ömer GÜNHAN

Male condom use errors according to the female partner reports

Belgin AKIN, EMEL EGE, Saniye BENLİ, Hatice ERDEM

Lazerle aktive edilen beyazlatma sonrası uygulanan farklı restoratif materyallerin makaslama bağlanma dayanımı kuvvetlerinin değerlendirilmesi

BARIŞ KARABULUT, Deniz C. CAN KARABULUT, Sevgi L. ÖZYEĞİN

Kronik böbrek yetmezliği, diyaliz ve böbrek naklinin cinsel ve üreme işlevleri üzerindeki etkileri

Ferhat ATEŞ

Ascaris lumbricoides’in neden olduğu barsak tıkanıklığı: nadir görülen bir olgu

Erdal TÜRK, Naile DÖLEK

Pinealektomili ratlarda yara iyileşmesi

MEHMET ÖZLER, Kemal ŞİMŞEK, Turgut TOPAL, Şükrü ÖTER, Ahmet KORKMAZ

Tıp fakültesi öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi

Necmettin KOÇAK, Türker TÜRKER, Selim KILIÇ, METİN HASDE