Primary pelvic cyst hydatic

Kist hidatik (echinococcosis) tüm organ ve vücut bölgelerinde görülmesine karşılık, kadın genital sisteminde çok nadir görülür. Karında şişlik, kasık ağrısı, iştahsızlık şikayeti ile acil polikliniğimize başvuran hastada batında kitle saptandı. Batın tomografisinde ve ultrasonografisinde pelvisin tamamını dolduran, solid ve kistik komponentler içeren kitle rapor edildi. Adneksiyal kitle ön tanısı ile opere edilen hastada peroperatuar Kist Hidatik tanısı konuldu. Kist cerrahi olarak çıkartıldı ve batın rekürrenslerini önlemek için batticon solüsyonu ile yıkandı. Patoloji ve seroloji (İHA: 1/2560) ile kist hidatik olduğu doğrulandı. Hastaya Albendazol 200mg’lık tabletlerden altı ay kullanılmak üzere 2x2 başlandı. Postoperatif uygulanan medikal tedavi sonrası ve 2 yıllık takip boyunca herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı.

Primer pelvik kist hidatik

Cyst Hydatic is a human infection caused by Echinococcus larva. The cyst of echinococcus can be seen in every organ and part of the body. Although it is mostly seen in the liver (60%) and in the lungs (15%), it is rarely seen in the genital track. The patient who suffered from abdominal swelling, inguinal pain and anorexia was referred to our emergency policlinic and an abdominal mass was found after the physical examination. The ultrasonographic and computorized tomographic findings suggested a giant mass which had both solid and cystic components and filled the whole pelvis. The patient was operated and diagnosed as Cyst Hydatic peroperatively. The cyst was excised surgically and the abdominal cavity was irrigated by batticon solution in order to prevent recurrences. The diagnosis was supported both by pathologically and serologically (IHA :1/2560).The patient was medically treated by Albendazole (2x2 ) for 6 months. No any pathologic finding was seen after postoperative medical treatment and in 2 years follow up.

Kaynakça

1. Bickers W.Hydatid disease of the female pelvis. Am J Obstet Gynecol 1970;107:477-83

2. Aksu MF. Budak E. ince U. et al. Hydatid cyst of the ovary. Arch Gynecol Obstet 1997;261:51-3.

3. Hoeppli R. Parasites and parasitic İnnfections in early Medicine and Science Singapure, uni. Of Malaya Pres 1959

4. Gamoudi A. Benromdhane K. Farhat K. et al. overian hydatic cyst: 7 cases. J. gynecol Obstet Biol Reprod 1995; 25:144-8

5. Solidoro G. Del-Gaudro GA. Hydatid of the ovary. Discription of a case. Minerva /chir 1991;4-6:571-5

6. Baba L. Chaieb H. Keskes J. Profil epidemioloque de I’hydati dose pelvienne. J Gyriecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1991;20:657-60

7. Geogahopoulos PA. Gugas CG. Sanyaninis HG. Hydatid disaese of the female genitalia. Obstet Gynecol 1980;55: 555-9

8. Rahman MS. Rahman J. Lysikiewicz A. Obstetric and gynecological presentations of hydatid disease. Br J Obstet Gynecol 1982;89:665-70

9. Bret PM. Fond A. Bretgnolle M. et al. Fine needle aspiration drainage of hydatid cysts in the liver. Radiology 1988;617-20

10. Von Sinner WN. Nyman R. Linjaw T. et al. Fine needle aspiration biopsy of hydatid cyst. Acta Radiol 1995;36:168- 72

11. Wilson JF. Rausch RL. Mcmahon BJ. et al. Parasitial effect of chemotherapy in alveolar hydatic disaese: Rewiew of experience with mebendazol and albendazol in Alaskan Eskimos. Clin infect Dis 1992:15:234-49

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-4751
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1995

8b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Primary pelvic involvement of hydatid disease

Miğraci TOSUN, Yıldırım DURAK, Handan ÇELİK, Devran BILDIRCIN, Mehmet Bilge ÇETİNKAYA, Ali Faik YILMAZ

Sclerosing stromal tumor of the ovary

Tayfun GÜNGÖR, S. Özlem ALTINKAYA, Mesut ÖZSOY, Serap AKBAY, Levent SIRVAN, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU

Adnexial mass in the adolescents

Evrim ERDEMOĞLU, İLKER GÜNYELİ, Mansur KAMACI, Tamer MUNGAN

Treatment of non - complicated lower urinary tract infection in pregnancy: Single dose fosfomycin tromethamine versus multiple dose nitrofurantoin

Murat ÖZEL, Oktay KAYMAK, Nüvit BİRGİLİ, Şevki ÇELEN, Mine ERDOĞAN, Nuri DANIŞMAN

Uterine lipoleiomyoma: Review of literature and two case reports

Nilüfer KANDEMİR ONAK, Figen BARUT, SİBEL BEKTAŞ, Burak BAHADIR, Banu GÜN DOĞAN, Neslihan KÖKTEN, Havva GÖKÇE, Aykut BARUT, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR

Uterine rupture during labor in a patient that had undergone repetitive uncomplicated hysteroscopic metroplasty

Bülent HAYDARDEDEOĞLU, Seda YÜKSEL, Ayşe H. PARLAKGÜMÜŞ, Esra B. KILIÇDAĞ, Tayfun BAĞIŞ

From backpain to paraplegia: A rare primary presentation of metastatic ovarian cancer in pregnancy

Filiz ÇAYAN, Arzu DORUK, Aslı KÖSEOĞLU, Mutlu ALIMLI, Leyla CİNEL, Saffet DİLEK

Effects of alendronate and raloxifene on bone density and bone turnover markers in postmenopausal women

Ebru ZÜLFİKAROĞLU, Sevtap KILIÇ, Süleyman ESERDAĞ, Sertaç BATIOĞLU

Galectin-3 expression in human endometrium and decidua during the menstrual cycle and in gestation

Nevra DURSUN, Melin GEÇER ÖZGÜN, Pelin YILDIZ, Cem LEBLEBİCİ, Erol Rüştü BOZKURT, Nimet KARADAYI, Fadime BAHADIR

Breus’ mole associated with hereditary thrombophilia in a teenage girl

Suna ÖZDEMİR, Osman BALCI, Ali Haydar KANTARCI, Tuba KOYUNCU, Cavide SÖNMEZ