Risk Factors Causing Preterm Labor

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı gebede pretem doğuma neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde yatan gebe hastalarda 1 Eylül 2008 - 1 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmada olası risk faktörlerini içeren bir form kullanıldı. BULGULAR: Preterm doğum için yaş, sistolik kan basıncı, ço- ğul gebelik, kronik hastalıklar, kansızlık, cinsel ilişki, 1 ay içinde yaşanan üzücü olay, travma, düşük gelir düzeyi ve lökositoz Lojistik Regresyon Analizine göre anlamlı bulunan faktörlerdi. SONUÇ: Düşük sosyoekonomik düzey, yüksek kan basıncı, stres, çoğul gebelik, tedavi gebelikleri, vajinal enfeksiyonlar, kronik hastalıklar ya da ağır anemi gibi durumlarda preterm doğum olabileceği düşünülmeli ve bu gebeler çok yakın takip edilerek tedavi edilmelidirler.

Preterm Doğuma Neden Olan Risk Faktörleri

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı gebede pretem doğuma neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde yatan gebe hastalarda 1 Eylül 2008 - 1 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmada olası risk faktörlerini içeren bir form kullanıldı. BULGULAR: Preterm doğum için yaş, sistolik kan basıncı, ço- ğul gebelik, kronik hastalıklar, kansızlık, cinsel ilişki, 1 ay içinde yaşanan üzücü olay, travma, düşük gelir düzeyi ve lökositoz Lojistik Regresyon Analizine göre anlamlı bulunan faktörlerdi. SONUÇ: Düşük sosyoekonomik düzey, yüksek kan basıncı, stres, çoğul gebelik, tedavi gebelikleri, vajinal enfeksiyonlar, kronik hastalıklar ya da ağır anemi gibi durumlarda preterm doğum olabileceği düşünülmeli ve bu gebeler çok yakın takip edilerek tedavi edilmelidirler.

Kaynakça

References 1. Ventura SJ, Martin JA, Curtin SC, Mathews TJ, Park MM. Births: final data for 1998. Natl Vital Stat Rep 2000; 48:1- 100.

2. López Bernal A, Watson SP, Phaneuf S, Europe-Finner GN. Biochemistry and physiology of preterm labour and delivery. Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1993;7:523-52.

3. Norwitz ER, Robinson JN. A systematic approach to the management of preterm labor. Semin Perinatol 2001; 25:223-35.

4. Guinn DA, Goepfert AR, Owen J, Brumfield C, Hauth JC. Management options in women with preterm uterine contractions: a randomized clinical trial. Am J Obstet Gynecol 1997;177:814-8.

5. Copper RL, Goldenberg RL, Creasy RK, et al. A multicenter study of preterm birth weight and gestational agespecific neonatal mortality. Am J Obstet Gynecol 1993;168:78-84.

6. Berkowitz GS, Papiernik E. Epidemiology of preterm birth. Epidemiol Rev 1993;15:414-43.

7. Herron MA, Katz M, Creasy RK. Evaluation of a preterm birth prevention program: preliminary report. Obstet Gynecol 1982;59:452-6.

8. Creasy RK. Preterm birth prevention: where are we? Am J Obstet Gynecol 1993;168:1223-30.

9. Behrman RE, Butler AS. Preterm Birth: Causes, Consequences, and Prevention. Institute of Medicine (US) Committee on Understanding Premature Birth and Assuring Healthy Outcomes In; Behrman RE, Butler AS, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 2007.

10. Umeora OU, Ande AB, Onuh SO, Okubor PO, Mbazor JO. Incidence and risk factors for preterm delivery in a tertiary health institution in nigeria. J Obstet Gynaecol 2004;24: 895-6.

11. Abu Hamad Kh, Abed Y, Abu Hamad B. Risk factors associated with preterm birth in the Gaza Strip: hospitalbased case-control study. East Mediterr Health J 2007;13:1132-41.

12. Çilingiroğlu NE. Demography and Health. In: Güler Ç, Akın L, editors. The Basics of Public Health. Ankara: Printing House of Hacettepe University Hospital 2006: 52-82.

13. Beeckman K, van De Putte S, Putman K, Louckx F. Predictive social factors in relation to preterm birth in a metropolitan region. Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88:787-92.

14. Moore ML. Preterm birth. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2003;32:636-7

15. Chan BC, Lao TT. Maternal height and length of gestation: does this impact on preterm labour in Asian women? Aust N Z J Obstet Gynaecol 2009;49:388-92

16. Ehrenberg HM, Iams JD, Goldenberg RL,et al.. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Maternal-Fetal Medicine Units Network (MFMU). Maternal obesity, uterine activity, and the risk of spontaneous preterm birth. Obstet Gynecol 2009;113:48-52.

17. McCowan LM, Dekker GA, Chan E, Stewart A,et al ; SCOPE consortium. Spontaneous preterm birth and small for gestational age infants in women who stop smoking early in pregnancy: prospective cohort study. BMJ 2009 26;338:b1081.

18. ESHRE Capri Workshop Group. Intrauterine insemination. Hum Reprod Update 2009;15:265-77.

19. Olusanya BO. Perinatal outcomes of multiple births in southwest Nigeria. J Health Popul Nutr 2011;29:639-47

20. Donders GG, Van Calsteren K, Bellen G,et al. Predictive value for preterm birth of abnormal vaginal flora, bacterial vaginosis and aerobic vaginitis during the first trimester of pregnancy. BJOG 2009;116:1315-24.

21. Lee SE, Romero R, Kim EC, Yoon BH. A high Nugent score but not a positive culture for genital mycoplasmas is a risk factor for spontaneous preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med 2009;22:212-7

22. Kaaja RJ, Greer IA. Manifestations of chronic disease during pregnancy. JAMA 2005;294:2751-7.

Kaynak Göster