Kısa Dalga Boylu Görme Alanının Glokom Tanısındaki Önemi

Amaç: Glokomun erken tanısında; kısa dalga boylu görme alanının (KDBGA) tanısal değerinin araştırılması. Gereç ve Yöntem: Glokom Birimi'nde takip edilen 24 primer açık açılı glokomlu (PAAG) ve 27 oküler hipertansiyonlu (OHT) olgu çalışmaya alındı. Hastaneye başvurmuş 25 oküler patolojisi olmayan hasta ise kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Tüm olgulara otomatik görme alanı ile standart 30-2 eşik testi ve KDBGA testi uygulandı. PAAG, OHT ve kontrol grubunun KDBGA testiyle elde edilen ortalama sapma (OS) değeri, patern standart sapma (PSS) değeri ve glokom yarı alan testi (GHT) sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Yirmiyedi OHT'lu olgunun 54 gözü, 24 PAAG'lu olgunun 39 gözü ve 25 normal olgunun 50 gözü olmak üzere toplam 76 hastanın 143 gözü çalışmaya alındı. KDBGA testi ile elde edilen ortalama OS değerleri karşılaştırıldığında tüm gruplar arasında anlamlı farklar tespit edildi (PAAG ile OHT arasında p=0.041, OHT ile kontrol arasında p

The Importance of Short-wavelength Visual Field in the Diagnosis of Glaucoma

Purpose: To evaluate of diagnostic value of short-wavelength perimetry (SWAP) in early diagnosis of glaucoma. Material and Methods: 24 primary open angle (POAG) patients and 27 ocular hypertension (OHT) patients who followed by Glaucoma department of our hospital were included in this study. 25 patients who referenced our hospital and had no ocular pathology were included in this study as a control group. Standart automated perimetry test with 30-2 treshold and SWAP were performed for all patients. The mean deviation (MD) values, pattern standard deviation (PSD) values and glaucoma hemifield test (GHT) result from SWAP were compared between POAG, OHT and normal control groups. Results: 54 eyes of 27 OHT patients, 39 eyes of 24 patients and 50 eyes of 25 normal subjects, total 143 eyes of 76 patients were included in this study. There was a significant difference in mean MD values from SWAP tests between groups (between POAG and OHT p=0.041, between OHT and control group p<0.001 and between POAG and control group p<0.001). There was no difference in PSD values from SWAP tests between POAG and OHT (p=0.06) but there was a significant difference between OHT and control group (p=0.02) and POAG and control group (p<0.001). Conclusıon: According to results, SWAP test seemed useful methods to distinguish OHT from POAG

___

Allingham RR, Damji K, Freedman S, et al. An overview of glaucoma. In: Textbook of glaucoma. 5th ed. Philedelphia: Lippincott Williams andWilkins; 2005:1-2.

Kanski JJ (Çeviri: KM Orağlı). Klinik Oftalmoloji. 4. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2001:184-261.

Odberg T, Riise D. Earlydiagnosis of glaucoma. II. Thevalue of initi- alexamination in ocularhypertension. ActaOphthalmol 1987;65:58-62.

Adams AJ, Rodic R, Husted R, et al. Spectral sensitivity and color discrimination changes in glaucoma and glaucoma-suspect patients. Invest Ophthalmol Vis Sci 1982;23:516-24. 5. Johnson CA, Adams AJ, Casson EJ, et al. Progression of early glaucoma- tous visual field loss as detected by blue-on-yellow and standart white- on-white automated perimetry. ArchOphthalmol 1993;111:651-56.

Polo V, Abecia E, Pablo LE, et al. Short-wave length automated peri- metry and retinal nevre fiber layer evaluation in suspected cases of glaucoma. Arch Ophthalmol 1998;116:1295-8.

Turaçlı E. Primer glokom. T Klin Oftalmol 1992;1:14-22.

Dündar SO, Dayanır V, Özkan SB. Psödoeksfoliasyon glokomu ve pri- mer açık açılı glokomda göz içi basıncı ile görme alanı kaybı arasında ilişki. T Oft Gaz 2000;30:461-4.

Quigley HA, Dunkelberger GR, Green WR. Retinal ganglion cell at- rophy correlated with automated perimetry in human eyes with glau- coma. Am J Ophthalmol 1989;107:453-64.

Zeyen TG, Caprioli J. Progression of disc and field damage in early glaucoma. Arch Ophthalmol 1993;111:62-5.

Caprioli J, Prum B, Zeyen T. Comparison of methods to evaluate the optic nerve head and nerve fiber layer for glaucomatous change. Am J Ophthalmol 1996;121:659-67.

Caprioli J. Correlation of visual function with optic nerve and nerve fiber layer structure in glaucoma. Surv Ophthalmol 1989;33:319-30.

Sample PA, Weinreb RN. Progressive color visual field loss in glauco- ma. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992;33:2068-71.

Sample PA, Taylor JDN, Martinez GA, et al. Shorth-wave length color visual fields in glaucoma suspects at risk. Am J Ophthalmol 1993;115:225-33.

Johnson CA, Adams AJ, Casson EJ, et al. Blue-on-yelow perimetry can predict the development of glaucomatous visual field loss. Arch Oph- thalmol 1993;111:645-50.

Johnson CA, Brandt JD, Khong AM, et al. Short-wave lenght automa- ted perimetry in low, medium, and high risk ocular hypertensive eyes. Initial baseline results. Arch Ophthalol 1995;113:70-6.

Johnson CA, Adams AJ, Casson EJ, et al. Progression of early glau- comatous visual field loss as detected by blue-on-yellow and standart white-on-white automated perimetry. ArchOphthalol 1993;111:651-6.

Polo V, Larrosa JM, Pablo LE, et al. Correlation of functional and measurements in eyes suspected having glaucoma. J Glaucoma 1999;8:172-6.

Kwon YH, Park HJ, Jap A, et al. Test-retest variability of blue-on- yellow perimetry is greater than white-on-white perimetry in normal subjects. Am J Ophthalmol 1998;126:29-36.

Maeda H, Tanaka Y, Nakamura M, et al. Blue-on-yellow perimetry using an Armaly glaucoma screening program. Ophthalmologica 1999;213:71-5.

Demirel S, Johnson S, Chris A. Incidence and prevalance of short wave length automated perimetry deficits in ocular hypertensive patients. Am J Ophthalmol 2001;131:709-15.

Polo V, Abecia E, Pablo LE, et al. Functional and structural measure- ments in a multifactorial glaucoma risk model. Acta Ophthalmol Scand 2001;79:10-4.

___

Glokom Katarakt
  • ISSN: 1305-9173
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006

23.9b9.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kısa Dalga Boylu Görme Alanının Glokom Tanısındaki Önemi

Ebru Demet AYGIT, Zeynep ALKIN, İHSAN YILMAZ, SEVİL KARAMAN ERDUR, M. Levent ALİMGİL

Diagnosis of Post-Total Thyroidectomy Hypocalcaemia By An Ophthalmologist

MEHMET ORÇUN AKDEMİR, Orhan AYAR, Serpil YAZGAN, S Hayri UĞURBAŞ

A presenting as Retained Iridocorneal Angle Foreign Body Resembling to Disciform Keratitis A Case Report

Mehmet Özgür ZENGİN, Esat ÇINAR, İbrahim Tuncer, EYYÜP KARAHAN, Cem KÜÇÜKERDÖNMEZ

İkinci Kez Yapılan Selektif Lazer Trabeküloplastinin Etkinliği ve Güvenilirliği

Handan BARDAK, Yavuz BARDAK, Hatice DALDAL

Yeni Tanı Glokom Hastalarında Selektif Lazer Trabeküloplastinin Uzun Dönem Sonuçlarının İncelenmesi

Nuray AKYOL, HASAN ALİ BAYHAN, SERAY ASLAN BAYHAN

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Öğrenme Sürecinde Vaka Seçiminin Önemi: Ön Kamara Derinliği ve Kornea Kalınlığı Değişimleri

İrem ÖZTÜRK, BURÇİN ÇAKIR, Elvin YILDIZ, UĞUR EMRAH ALTIPARMAK, Remzi KASIM, Sunay DUMAN

Primer Açık Açılı Glokomda Goldmann Applanasyon Tonometresi, Dinamik Kontur Tonometre ve Oküler Cevap Analizörü Sonuçlarının Karşılaştırılması

Sinan BİLGİN, ÖZCAN RASİM KAYIKÇIOĞLU

Primer Açık Açılı Glokom Hastalarında Dorzolamid/Timolol Maleat ve Brinzolamid/ Timolol Maleat Sabit Kombinasyonlarının Karşılaştırılması

Mehmet ÖZBAŞ, İHSAN YILMAZ, Ebru Demet AYGIT, Zeynep ALKIN, Abdullah ÖZKAYA

Alterations in Anterior Segment Parameters After Intravitreal Anti-VEGF Injection Assessed by Scheimpflug Camera

Selçuk KARA, Hasan Ali TUFAN, Baran GENCER, SEDAT ARIKAN, Ahmet Murat HONDUR, İSMAİL ERŞAN

Açı Kapanması Glokomunda Fakoemülsifikasyonun Ön Kamara Parametreleri Üzerine Etkisi

M. Sinan SARICAOĞLU, Ahmet KARAKURT