Kataraktı ve Beraberinde Kornea Opasitesi Olan Gözlerde Fakoemülsifikasyon

Amaç: Kataraktı ve beraberinde kornea opasitesi olan gözlerde fakoemülsifikasyon (FE) cerrahisinin intraoperatif zorluklarını ve postoperatif sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Ocak 2010-Ocak 2013 tarihleri arasında kataraktı ve beraberinde korneal opasitesi olan, kliniğimizde FE cerrahisi uygulanmış 22 olgunun 22 gözü geriye dönük olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, korneal opasite etyolojisi, preoperatif ve postoperatif en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri, cerrahi sırasında ve sonrasında oluşan komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Bulgular: Olguların 8’sı (%36.3) kadın, 14’ü (%63.7) erkek olup yaş ortalaması 81.3±5.6 yıl (66-89) idi. Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 9 (5-12) aydı. Kornea opasitesi 12 (%54.5) gözde keratite, 5 gözde (%22.7) travmaya, 5 gözde (%22.7) geçirilmiş pterjium cerrahisine ikincil olarak gelişmişti. Ameliyat sırasında 12 gözde kapsüloreksis öncesi %0.1’lik tripan mavisi kullanıldı ve tüm olgularda kapsüloreksis başarıyla tamamlandı. Ameliyat sonrası olguların 17’sinde (%77.2) kornea ödemi, 6’sında (%27.2) medikal tedaviye yanıt veren geçici göz içi basınç artışı gelişti. Olguların ameliyat öncesi görme keskinliği 3.10-0.70 LogMAR arasında iken, ameliyat sonrası en son kontrolde 1.51-0.30 LogMAR idi. Ortalama görme keskinliği düzeyleri ameliyat öncesi 1.38±0.76 LogMAR iken, en son kontrolde 0.74±0.58 LogMAR idi. Görme keskinliği cerrahi sonrası 4 gözde (%18.2) değişim göstermezken, 18 gözde (%81.8) artış gösterdi. Sonuç: Kataraktı ve beraberinde kornea opasitesi olan gözlerde sadece FE cerrahisi ile bile işlevsel görsel sonuçlar elde edilebilir.

Cerrahisi Phacoemulsification in Eyes with Cataract and Corneal Opacity

Purpose: To evaluate the intraoperative difficulties and postoperative outcome following phacoemulsification surgery in eyes with cataract and corneal opacity. Material and Methods: Records of 22 eyes of 22 patients who underwent phacoemulsification surgery for cataract and corneal opacity between January 2010-2013 were reviewed retrospectively. Age, gender, etiology of corneal opacities, preoperative and postoperative best corrected visual acuity, intraoperative and postoperative complications were evaluated. Results: The mean age of the patients (14 male, 8 female) was 81.3±5.6 (66-89) years. Mean follow-up time was 9 (5-12) months postoperatively. The corneal opacity was a result of healed keratitis in 12 (54.5%) eyes, trauma in 5 (22.7%) eyes, and pterygium surgery in 5 (22.7%) eyes. Trypan blue (0.1%) was used in 12 eyes during the surgery and capsulorhexis was completed succesfully in all eyes. Corneal edema in 17 (77.2%) eyes and transient intraocular pressure increase in 6 eyes (27.2%) were noted as postoperative complications. Pre- and postoperative mean best corrected visual acuities were 1.38±0.76 LogMAR and 0.74±0.58 LogMAR respectively. Visual acuity improved in 18 eyes (81.8%) and remained same in 4 eyes (18.2%). Conclusion: Ambulatory and useful vision can be achieved by phacoemulsification surgery in eyes with cataract and corneal opacity

Kaynakça

1. Aurora AL. Corneal blindness-a review. Indian J Ophthalmol 1979;27:1-14.

2. Inoue Y. Corneal triple procedure. Review. Semin Ophthalmol 2001;16:113-8.

3. Messmer EM, Dotse S, Müller A, Kampik A. Triple surgery. Keratoplasty combined with cataract extraction and intraocular lens implantation. Review. Ophthalmologe 2004;101:549-53.

4. Dada VK, Sharma N, Sudan R, et al. Anterior capsule staining for capsulorhexis in cases of white cataract: comparative clinical study. J Cataract Refract Surg 2004;30:326-33.

5. Xiao Y, Wang YH, Fu ZY, et al. Staining the anterior capsule with indocyanine green or trypan blue for capsulorhexis in eyes with white cataract. Int Ophthalmol 2004;25:273-6.

6. Jhanji V, Chan E, Das S, et al. Trypan blue dye for anterior segment surgeries. Eye (Lond) 2011;25:1113-20.

7. Kothari K, Jain SS, Shah NJ. Anterior capsular staining with trypan blue for capsulorhexis in mature and hypermature cataracts. A preliminary study. Indian J Ophthalmol 2001;49:177-80.

8. Melles GR, de Waard PW, Pameyer JH, et al. Trypan blue capsule staining to visualize the capsulorhexis in cataract surgery. J Cataract Refract Surg 1999;25:7-9.

9. Keskinbora HK, Şam MT, Arslan MO. Olgun kataraktlarda tripan mavisi uygulaması ile kapsüloreksis. Turk J Ophthalmol 2001;31:36-9.

10. Gimbel HV, Neuhann T. Development, advantages, and methods of the continuous circular capsulorhexis technique. J Cataract RefractSurg 1990;16:31-7.

11. Kazem MA, Behbehani JH, Uboweja AK, et al. Traumatic cataract surgery assisted by trypan blue. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2007;38:160-163.

12. Saini JS, Jain AK, Sukhija J, et al. Anterior and posterior capsulorhexis in pediatric cataract surgery with or without trypan blue dye: randomized prospective clinical study. J Cataract Refract Surg 2003;29:1733-7.

13. Dada T, Ray M, Bhartiya P, et al. Trypan-blue-assisted capsulorhexis for trainee phacoemulsification surgeons. J Cataract Refract Surg 2002;28:575-6.

14. Nishimura A, Kobayashi A, et al. Endoillumination-assisted cataract surgery in a patient with corneal opacity. J Cataract Refract Surg 2003;29:2277-80.

15. Oshima Y, Shima C, Maeda N, et al. Chandelier retroillumination-assisted torsional oscillation for cataract surgery in patients with severe corneal opacity. J Cataract Refract Surg 2007;33:2018-22.

16. 16. Yetik H, Devranoğlu K, Ozkan Ş. Determining the lowest trypan-blue concentration that satisfactorily stains the anterior capsule. J Cataract Refract Surg 2002;28:988-91.

17. Van Dooren BT, de Waard PW, Poort-van Nouhuys H, et al. Corneal endothelial cell density after trypan blue capsule staining in cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2002;28:574-5.

18. Dick HB, Aliyeva SE, Hengerer F. Effect of trypan blue on the elasticity of the human anterior lens capsule. J Cataract Refract Surg 2008;34:1367-73.

19. Chang YS, Hsiao JH, Tseng SH, et al. Indocyanine green-assisted phacoemulsification in cases of complicated or simple advanced cataracts. J Formos Med Assoc 2008;107:710-9.

20. Agarwal T, Jhanji V, Dutta P, et al. Automated vitrector-assisted iridectomy and phacoemulsification in eyes with coexisting cataract and adherent leucomas. Eye (Lond) 2009;23:1345-8.

21. Bhartiya P, Sharma N, Ray M, et al. Trypan-blue assisted phacoemulsification in corneal opacities. Br J Ophthalmol 2002;86:857-9.

22. Erdem E, Yar K, Şekeroğlu HT, et al. Kornea opasitesi olan olgularda fakoemülsifikasyon. Turk J Ophthalmol 2011; 41: 368-71.

23. Sinha R, Sharma N, Vajpayee RB. Visual outcome of cataract surgery with pupillary sphincterotomy in eyes with coexisting corneal opacity. BMC Med 2004;7;2:10.

24. Panda A, Krishna SN, Dada T. Outcome of phacoemulsification in eyes with cataract and cornea opacity partially obscuring the pupillary area. Nepal J Ophthalmol 2012;4:217-23.

25. Bourne WM, McLaren JW. Clinical responses of the corneal endothelium. Exp Eye Res 2004;78:561-72.

26. Czumbel N, Albert A. Cataract surgery (phacoemulsification) in difficult cases. Oftalmologia 2009;53:41-4

Kaynak Göster

1090 434

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kataraktı ve Beraberinde Kornea Opasitesi Olan Gözlerde Fakoemülsifikasyon

ERKAN ÇELİK, Emine DOĞAN, Sibel ALİŞAN, BURÇİN ÇAKIR, Elif Betül TÜRKOĞLU, MUSTAFA GÜRKAN ERDOĞAN, GÜRSOY ALAGÖZ

Glokom Cerrahisinde Minimal İnvaziv Bir Prosedür: Trabektom

Yıldıray YILDIRIM, Eyüp DÜZGÜN, Taner KAR

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonrası Geçici Myopik Kayma

Kadir KIRBOĞA, Mustafa KÖŞKER

Farklı Kornea Kalınlıklarına Sahip Normal Bireylerde Non-kontakt Tonometre ve Pnömotonometre ile Ölçülen Göz İçi Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması

Adem TÜRK, Süleyman MOLLAMEHMETOĞLU, Mehmet KOLA, Ahmet KALKIŞIM, Halil İbrahim İMAMOĞLU

Persistan Epitel Defekti Varlığında Kontrolsüz Topikal Streroid Kullanımı Sonrası Gelişen Korneal Perforasyon ve Göz İçi Lens Prolapsusu

Musa ÇAPKIN, ALİ ŞİMŞEK, BURAK BİLGİN, Ali Hakim REYHAN

Study of Final Visual Outcome in Penetrating Sub Group of Open Globe Injuries Following Surgical Treatment of Traumatic Cataract According to Birmingham Eye Trauma Terminology System

Mehul SHAH, Shreya SHAH, Parth KALYANI, Ruchir MEHTA, Prerna SHAH

Korneal Astigmatizması ve Kataraktı Olan Hastalarda Torik Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonuçları

Sabite Emine GÖKÇE, Orhan AYAR, MEHMET CÜNEYT ÖZMEN, SERPİL YAZGAN, MEHMET ORÇUN AKDEMİR, MUSTAFA KOÇ

Vitreusa Spontan Lens Dislokasyonu Görülen Bir Ektopia Lentis ET Pupilla Olgusu

MEHMET ALİ ŞEKEROĞLU, Mustafa Alpaslan ANAYOL, Bayram GÜLPAMUK, Başak CERAN BOSTANCI, Pelin YILMAZBAŞ

Kollajen Çapraz Bağlamanın Göz İçi Basıncı ve Merkezi Kornea Kalınlığı Üzerine Etkisi

Mehmet Özgür ZENGİN, Esat ÇINAR, Aslı ÇELİK, Cem KÜÇÜKERDÖNMEZ

Primer Göz İçi Lens Yerleştirilen Konjenital Kataraktlı Olgularda Uzun Dönem Sonuçlarımız

İdil GÖKSEL, Sevda ERTEKİN, AYŞE AYÇA SARI