Fuchs Üveiti Sendromlu Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Amaç: Fuchs üveiti sendromu (FÜS) tanısı almış olgularda fakoemülsifikasyon yöntemi ile katarakt cerrahisi ve göz içi mercek (GİM) implantasyonunun görsel sonuçlarını, ameliyat sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları değerlendirmek.Gereç ve Yöntem: FÜS olan ve fakoemülsifikasyon yöntemi ile katarakt cerrahisi ve GİM implantasyonu yapılmış 21 olgunun 21 gözü geriye dönük olarak değerlendirildi. Olgular görme keskinlikleri, göz içi basınçları, göz içi inflamasyonu, arka kapsül opasifikasyonu ve diğer komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 13'ü (%61.9) erkek, 8'i (%38.1) kadın olup yaş ortalaması 37.9 yıl (28-75 yıl) idi. Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 245±10.3 gün idi. Olguların ameliyat öncesi görme keskinliği 0.30-1.30 (LogMAR) arasında iken, ameliyat sonrası en son kontrolde 0.00-0.10 (LogMAR) düzeyinde idi. Ameliyat sırasında olguların 12'sinde (%57.1) periferik iristen kanama (Amsler bulgusu) gözlendi. Ameliyat sonrası olguların 2'sinde (%9.5) hafif şiddette ön kamara reaksiyonu, 4'ünde (%19) topikal medikal tedaviye yanıt veren geçici göz içi basınç artışı, 1'inde (%4.7) ise kistoid maküla ödemi gelişti. Takiplerde arka kapsül opasitesi saptanan 2 göze (%9.5) Nd:YAG lazer kapsülotomi yapıldı.Sonuç: FÜS'lü katarakt olgularında fakoemülsifikasyon yöntemi ve GİM implantasyonu etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Cerrahi sonrası görsel sonuçlar yüz güldürücüdür.

Phacoemulsification in Patients with Fuchs' Uveitis Syndrome

Purpose: To evaluate peri- and postoperative complications and visual outcomes of cataract surgery with phacoemulsification technique and intraocular lens (IOL) implantation in cases diagnosed as Fuchs' uveitis syndrome (FUS). Materials and Methods: Twentyone eyes of 21 FUS cases who underwent phacoemulsification surgery and IOL implantation were evaluated retrospectively. Cases were evaluated in terms of intraocular pressure (IOP), visual acuity, intraocular inflammation, posterior capsule opasification and other complications. Results: The mean age of 13 (61.9%) male and 8 (38.1%) female patients was 37.9 years. Postoperative mean follow-up time was 245±10.3 days. While preoperative visual acuity ranged between 0.30-1.30 (LogMAR), postoperative acuity ranged between 0.00-0.10 (LogMAR) at the last follow-up visit. Peroperatively, bleeding from peripheral iris (Amsler's sign) was observed in 12 (57.1%) of cases. Mild anterior chamber reaction in 2 cases (9.5%), transient increase in IOP controlled by topical medical therapy in 4 cases (19%) and cystoid macular edema in 1 case (4.7%) were detected postoperatively. Two eyes (9.5%) developed posterior capsule opasification and underwent Nd:YAG laser capsulotomy during follow-up. Conclusion: Phacoemulsification technique with IOL implantation is safe and effective method in patients with cataract secondary to FUS. Postoperatively visual outcomes are quite curative

Kaynakça

Liesegang TJ. Clinical features and prognosis in Fuchs' uveitis syn- drome. Arch Ophthalmol 1982;100:1622-6.

Jones NP. Cataract surgery in Fuchs' heterochromic uveitis: past, present, and future. J Cataract Refract Surg 1996;22:261-8.

Babu K, Adiga M, Govekar SR, et al. Associations of Fuchs heterochro- mic iridocyclitis in a South Indian patient population. J Ophthalmic Inflamm Infect 2013;15;3:14.

Jad A, Céline T, Bahram B, et al. Fuchs' heterochromic cyclitis: a post-infectious manifestation of ocular toxoplasmosis? Int Ophthalmol 2013;33:189-94.

Birnbaum AD, Little DM, Tessler HH, et al. Etiologies of chronic an- terior uveitis at a tertiary referral center over 35 years. Ocul Immunol Inflamm 2011;19:19-25.

Bonfioli AA, Curi AL, Orefice F. Fuchs' heterochromic cyclitis. Semin Ophthalmol 2005;20:143-6.

Budak K, Akova YA, Yalvac I, et al. Cataract surgery in patients with Fuchs' heterochromic iridocyclitis. Jpn J Ophthalmol 1999;43:308-11. 8. Ram J, Kaushik S, Brar GS, et al. Phacoemulsification in patients with Fuchs' heterochromic uveitis. J Cataract Refract Surg 2002;28(8):1372-8.

Javadi MA, Jafarinasab MR, Araghi AA, et al. Outcomes of phaco- emulsification and in-the-bag intraocular lens implantation in Fuchs' heterochromic iridocyclitis. J Cataract Refract Surg 2005;31:997-1001.

Tejwani S, Murthy S, Sangwan VS. Cataract extraction outcomes in patients with Fuchs' heterochromic cyclitis. J Cataract Refract Surg 2006;32:1678-82.

Jones NP. Extracapsular cataract surgery with and without intraoc- ular lens implantation in Fuchs' Heterochromic Uveitis. Eye (Lond) 1990;4:145-50.

Mills KB, Rosen ES. Intraocular lens implantation following cata- ract extraction in Fuchs' heterochromic uveitis. Ophthalmic Surg 1982;13:467-9.

Smith RE, O'Connor GR. Cataract extraction in Fuchs syndrome. Arch Ophthalmol 1974;91:39-41.

Bloch-Michel E, Frau E, Chhor S, et al. Amsler's sign associated sig- nificantly with Fuch's heterochromic cyclitis (FHC). Int Ophthalmol 1995-1996;19:169-71.

Abela-Formanek C, Amon M, Schauersberger J, et al. Results of hy- drophilic acrylic, hydrophobic acrylic, and silicone intraocular lenses in uveitic eyes with cataract: comparison to a control group. J Cataract Refract Surg 2002;28:1141-52.

Arıkan G, Yaman A, Durak İ, et al. Üveitli olgularda fakoemülsi- fikasyon ve intraokuler lens implantasyonu sonuçlarımız. Glo-Kat 2008;3:91-6.

Sherwood DR, Rosenthal AR. Cataract surgery in Fuchs' heterochro- mic iridocyclitis. Br J Ophthalmol 1992;76:238-40.

Estafanous MF, Lowder CY, Meisler DM, et al. Phacoemulsification cataract extraction and posterior chamber lens implantation in pa- tients with uveitis. Am J Ophthalmol 2001;131:620-5.

Kaynak Göster

881 419

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yüksek Miyopi Olgularında Korneal Biyomekanik Özelliklerin Araştırılması

SERPİL YAZGAN, Orhan AYAR, M. Orçun AKDEMİR, Mehmet TAŞ, ATİLLA ALPAY

Normal Bireylerde Peripapiller Sinir Lifi ve Koroid Kalınlığı Ölçümlerinin Topografik Analizi

EYYÜP KARAHAN, Revan YILDIRIM, Duygu ER, Mehmet Özgür ZENGİN

Pupiller Bloğa Bağlı Göz İçi Basıncı Yüksekliği Olan Mikrosferofaki Olgusunda En Uygun Tedavi Nedir?

Çağrı İLHAN, MEHMET YASİN TEKE, Mehmet Murat UZEL, Kemal TEKİN, Fikriye Gözde BAYRAK, Dursun ERDEM, Mehmet KAYGISIZ

Eksüdatif Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Uygulanan İntravitreal Bevacizumab Tedavisi Sonrası Oküler Nabız Amplitüdü ve Göz İçi Basıncında Değişimler

ERBİL SEVEN, Tekin YAŞAR, MUHAMMED BATUR

Fuchs Üveiti Sendromlu Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Erkan ÇELİK, Emine DOĞAN, BURÇİN ÇAKIR, NİLGÜN ÖZKAN AKSOY, GÜRSOY ALAGÖZ

Yaşa Bağlı Katarakt ve Glokomda Mikronütrisyonun Rolü

Berrin UZUNOVALI, Ayşe ÖZTÜRK ÖNER

Does Topica Moxiflxacin Have Uveitis Like Ocular Side Effect?

Sina EVŞEN, Şeyhmus ARI, Zeynep ÖZKURT

The Astigmatic Effect of Clear Corneal Incisions Performed on Steep Axis in Phacoemulsification

Bilge KÖSE, Bora YÜKSEL, Süleyman GÖKHAN KERCİ, Damla AYDIN, Umut Duygu UZUNEL, Tuncay KÜSBECİ

Comparison of Central Corneal Thickness Measurements of Nidek Al-Scan, Galilei G4 Dual Scheimpflug Analyzer and Cirrus HD-OCT

MEHMET SERDAR DERVİŞOĞULLARI, Yüksel TOTAN, İsa YUVACI, Fatma Betül GÜRAĞAÇ