Does Topica Moxiflxacin Have Uveitis Like Ocular Side Effect?

Bu olgu sunumunun amacı öncesinde gribal enfeksiyon geçirmiş bir hastada topikal moksifloksasin ile muhtemel ilişkili olabileceğini düşündüğümüz bir yan etkiyi bildirmektir. Yirmi yaşında bakteriyel konjonktivit bulgusuyla kliniğimize başvuran kadın hastaya topikal moksifloksasin kullanması önerildi. Hasta kontrolde görüldüğünde bilateral ön kamaradaki pigmente hücreler nedeniyle bulanık görmesi mevcuttu. Ayrıca bilateral iriste diffüz punktat transilüminasyonu vardı. Prednizolon ve tropikamid içeren göz damlaları reçete edildi. Bu tedavinin onuncu gününde hastanın düzensiz middilate pupilleri, artmış göziçi basıncı ve yoğun pigmente iridokorneal açıları vardı. Tropikamid kesilip antiglokomatöz tedavi başlandı. Bir hafta sonra göziçi basıncı normal iken bilateral pupiller atonikti. Hafif arka subkapsüler kataraktı vardı ve iridokorneal açı pigmentasyonu mevcuttu

Topikal Moksifloksasinin Üveit Benzeri Oküler Yan Etkisi Var mıdır?

The aim of this case study is to report a possible side effect associated with topical moxifloxacin in a patient who had a flu like infection before.A twenty-seven years old female admitted to our clinic having signs of bacterial conjunctivitis was instructed to use topical moxifloxacin. At the control visit she was experiencing blurred vision because of bilateral pigmented cells at anterior chamber. Also she had diffuse punctuate transillumination of irises bilaterally. She was prescribed prednisolone and tropicamide containing eye drops. At the tenth day of this treatment she had irregular middilated pupils, intraocular pressure increase in the left eye and heavily pigmented iridocorneal angles. Tropicamide was discontinued and antiglaucomatous treatment was started. One week later introcular pressure was normal, pupils are atonic bilaterally. She had a slight posterior subcapsular cataract and iridocorneal angle pigmentation was remained

Kaynakça

Tugal-Tutkun I, Önal S, Garip A, et al. Bilateral acute iris transillumi- nation. Arch Ophthalmol 2011;129:1312-9.

Siefert HM, Kohlsdorfer C, Steinke W, et al. Pharmacokinetics of the 8 methoxyquinolone moxifloxacin: tissue distribution in male rats. J Antimicrob Chemother 1999;43:61-7.

Knape MR, Sayyad EF, Davis LJ. Moxifloxacin and bilateral acute iris transillumination. J. Ophthalmic Inflamm. Infect 2013;3:10.

Wefers Bettink-RM, Van Langenhove L, De Waard PWT, et al. Uveitis like syndrome and iris transillumination after use of oral moxifloxacin. Eye 2009;23:2260-2.

Morshedi GR, Bettis DI, Moshirfar M, et al. Bilateral acute iris trans- illumination following systemic moxifloxacin for respiratory illness: Report of two cases and rewiev of literaure. Ocular Imm&Inflam 2012;20:266-72.

Hinkle DM, Dacey MS, Mandelcorn E, et al. Bilateral uveitis associ- ated with fluoroquinolone therapy. Cutan Ocul Toxicol 2012;31:111-6.

Göktas A, Göktas S. Bilateral acute depigmentation of iris first misdi- agnosed as acute iridocyclitis. Int Ophthalmol. 2011;31:337-9.

Bringas Calvo R, Iglesias CD. Acute and bilateral uveitis secondary to moxifloxacin. Arc Soc Esp Oftalmol 2004;79:357-9.

Willerman F, Deflorenne C, Bouffioux C, et al. Uveitis like syndrome and iris transillumination after use of oral moxifloxacin. Eye (Lond.) 2010;24:1419-20.

Duncombe A, Guedry J, Massy N, et al. Severe pseudouveitis associ- ated with moxifloxacin therapy. J Fr Ophthalmol 2012:338-43.

Kaynak Göster

1333 860

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Eksüdatif Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Uygulanan İntravitreal Bevacizumab Tedavisi Sonrası Oküler Nabız Amplitüdü ve Göz İçi Basıncında Değişimler

ERBİL SEVEN, Tekin YAŞAR, MUHAMMED BATUR

Yüksek Miyopi Olgularında Korneal Biyomekanik Özelliklerin Araştırılması

SERPİL YAZGAN, Orhan AYAR, M. Orçun AKDEMİR, Mehmet TAŞ, ATİLLA ALPAY

Yaşa Bağlı Katarakt ve Glokomda Mikronütrisyonun Rolü

Berrin UZUNOVALI, Ayşe ÖZTÜRK ÖNER

The Astigmatic Effect of Clear Corneal Incisions Performed on Steep Axis in Phacoemulsification

Bilge KÖSE, Bora YÜKSEL, Süleyman GÖKHAN KERCİ, Damla AYDIN, Umut Duygu UZUNEL, Tuncay KÜSBECİ

Pupiller Bloğa Bağlı Göz İçi Basıncı Yüksekliği Olan Mikrosferofaki Olgusunda En Uygun Tedavi Nedir?

Çağrı İLHAN, MEHMET YASİN TEKE, Mehmet Murat UZEL, Kemal TEKİN, Fikriye Gözde BAYRAK, Dursun ERDEM, Mehmet KAYGISIZ

Normal Bireylerde Peripapiller Sinir Lifi ve Koroid Kalınlığı Ölçümlerinin Topografik Analizi

EYYÜP KARAHAN, Revan YILDIRIM, Duygu ER, Mehmet Özgür ZENGİN

Fuchs Üveiti Sendromlu Olgularda Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Erkan ÇELİK, Emine DOĞAN, BURÇİN ÇAKIR, NİLGÜN ÖZKAN AKSOY, GÜRSOY ALAGÖZ

Comparison of Central Corneal Thickness Measurements of Nidek Al-Scan, Galilei G4 Dual Scheimpflug Analyzer and Cirrus HD-OCT

MEHMET SERDAR DERVİŞOĞULLARI, Yüksel TOTAN, İsa YUVACI, Fatma Betül GÜRAĞAÇ

Does Topica Moxiflxacin Have Uveitis Like Ocular Side Effect?

Sina EVŞEN, Şeyhmus ARI, Zeynep ÖZKURT