Diagnostic Capacities and Agreement of Devices in Primary Open Angle Glaucoma: Spectralis OCT, Cirrus OCT and Heidelberg Retinal Tomography 3

Purpose: To evaluate diagnostic capacities of Spectralis Spectral Domain optical coherence tomography (OCT), Cirrus OCT and Heidelberg Retinal Tomography III (HRT) and their agreement for common parameters in primary open angle glaucoma. Materials and Methods: 178 of 100 primary open angle glaucoma patients and 112 eyes of 60 healthy controls underwent testing with HRT III, Spectralis and Cirrus OCT. Average and quadrant retinal nerve fi ber layer (RNFL) measurements in all three devices, optic nerve head parameters in HRT and Cirrus were recorded. The area under the curve (AUC) calculations of all parameters were also calculated to assess primary open angle discrimination. Results: Spectralis OCT average RNFL measurements were higher than Cirrus OCT for both glaucoma and control groups HRT average RNFL measurements were higher than both Spectralis and Cirrus OCT devices for both glaucoma and control groups Cirrus and HRT III didn’t have any agreement except cup volume in both groups and rim are in control group. Cirrus Cup/Disc ratio had the highest and HRT neuro-retinal rim area had the lowest AUC values. Conclusions: In our study common parameters obtained from different devices had signifi cant differences and none had a perfect AUC value.

Primer Açık Açılı Glokomda Cihazların Tanı Kapasitesi ve Uyumu: Spectralis OCT, Cirrus OCT ve Heidelberg Retinal Tomografi 3

Amaç: Primer açık açılı glokom tanısında Spectralis Spectral Domain optik koherens tomografi (OCT), Cirrus OCT ve Heidelberg Retinal Tomografi nin tanı kapasitesinin ve ortak parametreleri için uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır Gereç ve Yöntem: Yüz primer açık açılı glokom hastasının 178 gözü ve 60 sağlıklı kontrolün 112 gözüne HRT III, Spectralis ve Cirrus OCT ile görüntüleme uygulandı. Tüm cihazlarda ortalama ve kadran retinal sinir lifi tabakası (RSLT) ölçümleri ve HRT ve Cirrus OCT’de optik sinir başı parametreleri ölçümleri kaydedildi ve cihazlar arasındaki uyum açısından incelendi. Primer açık açılı glokom ayırım gücünü değerlendirmek amacıyla tüm parametreler için AUC (area under the curve: ROC eğrisi altı alan) değerleri de hesaplandı. Bulgular: Hem glokom hem de kontrol grubunda Spectralis OCT’deki ortalama RNFL ölçümleri Cirrus OCT’den daha yüksekti. HRT’deki ortalama RNFL ölçümleri, Spectralis ve Cirrus OCT’nin ikisinden de belirgin olarak daha yüksekti. Cirrus OCT ve HRT arasında her iki grupta optik disk cup(çukurluk) hacmi ve kontrol grubunda rim alanı dışındaki parametrelerde uyum yoktu. Cirrus OCT’de cup/disk oranı en yüksek AUC değerine ve HRT nöro-retinal rim alanı en düşük AUC değeri olan parametreler olarak bulundu. Sonuç: Çalışmamamızda farklı cihazlardan elde edilen ortak parametreler arasında anlamlı farklılıklar vardı ve hiç biri mükemmel AUC değerine sahip değildi.

___

1. Weinreb RN, Khaw PT. Primary open-angle glaucoma. Lancet. 2004;363(9422):1711-20.

2. Quigley HA, Broman AT. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Bri J Ophthalmol. 2006;90(3):262-7.

3. Michelessi M, Lucenteforte E, Oddone F, et al. Optic nerve head and fi bre layer imaging for diagnosing glaucoma. Cochrane Database Syst Rev. 2015.doi:10.1002/14651858.CD008803. pub2(11):CD008803.

4. Alasil T, Wang K, Yu F, et al. Correlation of retinal nerve fi ber layer thickness and visual fi elds in glaucoma: A broken stick model. Am J Ophthalmol. 2014.doi:10.1016/j.ajo.2014.01.014.

5. Ghasia FF, El-Dairi M, Freedman SF, et al. Reproducibility of spectral-domain optical coherence tomography measurements in adult and pediatric glaucoma. J Glaucoma. 2013.doi:10.1097/ IJG.0b013e31829521db.

6. Tan BB, Natividad M, Chua KC, et al. Comparison of retinal nerve fi ber layer measurement between 2 spectral domain OCT instruments. J Glaucoma. 2012;21(4):266-73.

7. Leite MT, Rao HL, Weinreb RN, et al. Agreement among spectral-domain optical coherence tomography instruments for assessing retinal nerve fi ber layer thickness. Am J Ophthalmol. 2011;151(1):85-92 e81.

8. Leite MT, Rao HL, Zangwill LM, et al. Comparison of the diagnostic accuracies of the Spectralis, Cirrus, and RTVue optical coherence tomography devices in glaucoma. Ophthalmology. 2011;118(7):1334-9.

9. Fanihagh F, Kremmer S, Anastassiou G, et al. Optical coherence tomography, scanning laser polarimetry and confocal scanning laser ophthalmoscopy in retinal nerve fi ber layer measurements of glaucoma patients. Open Ophthalmol Journal. 2015;9:41-48.

10. Asaoka R, Strouthidis NG, Kappou V, et al. HRT-3 Moorfi elds reference plane: effect on rim area repeatability and identifi cation of progression. Bri J Ophthalmol. 2009;93(11):1510-1513.

11. Lin SC, Singh K, Jampel HD, et al. Optic nerve head and retinal nerve fi ber layer analysis: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2007;114(10):1937-49.

12. Chung HK, Han YK, Oh S, et al. Comparison of optical coherence tomography measurement reproducibility between children and adults. PloS one. 2016;11(1):e0147448.

13. Lisboa R, Leite MT, Zangwill LM, et al. Diagnosing preperimetric glaucoma with spectral domain optical coherence tomography. Ophthalmology. 2012;119(11):2261-9.

14. Leung CK, Ye C, Weinreb RN, et al. Retinal nerve fi ber layer imaging with spectral-domain optical coherence tomography a study on diagnostic agreement with Heidelberg Retinal Tomograph. Ophthalmology. 2010;117(2):267-74.

15. Banister K, Boachie C, Bourne R, et al. Can automated imaging for optic disc and retinal nerve fi ber layer analysis aid glaucoma detection? Ophthalmology. 2016;123(5):930-8.

16. Sung KR, Na JH, Lee Y. Glaucoma diagnostic capabilities of optic nerve head parameters as determined by Cirrus HD optical coherence tomography. J Glaucoma. 2012;21(7):498-504.

17. Sato S, Hirooka K, Baba T, et al. Comparison of optic nerve head parameters using Heidelberg Retina Tomograph 3 and spectraldomain optical coherence tomography. Clin Exp Ophthalmol. 2012;40(7):721-6.

18. Moghimi S, Hosseini H, Riddle J, et al. Measurement of optic disc size and rim area with spectral-domain OCT and scanning laser ophthalmoscopy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53(8):4519-30.

19. Yang B, Ye C, Yu M, et al. Optic disc imaging with spectraldomain optical coherence tomography: variability and agreement study with Heidelberg retinal tomograph. Ophthalmology. 2012;119(9):1852-7.

20. Seider MI, Lee RY, Wang D, et al. Optic disk size variability between African, Asian, white, Hispanic, and Filipino Americans using Heidelberg retinal tomography. J Glaucoma. 2009;18(8):595-600.

21. Girkin CA, Sample PA, Liebmann JM, et al. African Descent and Glaucoma Evaluation Study (ADAGES): II. Ancestry differences in optic disc, retinal nerve fi ber layer, and macular structure in healthy subjects. Arch Ophthalmol. 2010;128(5):541-50.

22. Zelefsky JR, Harizman N, Mora R, et al. Assessment of a racespecifi c normative HRT-III database to differentiate glaucomatous from normal eyes. J Glaucoma. 2006;15(6):548-51.

___

Glokom Katarakt
  • ISSN: 1305-9173
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006

26b9.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Usage of Tissue Plasminogen Activator for Blood Clot in XEN Stent Lumen

Ali OLGUN, Eyüp DÜZGÜN, Murat KARAPAPAK, Dilek Güven YAŞİN

Sustained Elevation of Intraocular Pressure After Multiple Intravitreal Antivascular Endothelial Growth Factor Injection Agents: Comparison of Bevacizumab and Ranibizumab

Mehmet Özgür ÇUBUK, Pehlivan Zeynep AKTAŞ, Yücel ÜÇGÜL, Armağan YUVARLAK, Murat HASANREİSOĞLU, Coşkun Şengül ÖZDEK, Gökhan GÜRELİK

Siklopleji Sonrası Uygulanan Topikal Pilokarpin Hidroklorürün Ön Segment Parametreleri Üzerine Etkisi

Kemal ÖZÜLKEN, Erdem YÜKSEL, Hasan KIZILTOPRAK

Glokom Tanı ve Takibinde Yapay Zekâ

Kadriye Ufuk ELGİN

Iris Hooks for Phacoemulsifi cation in Vitrectomized Eyes

Selçuk SIZMAZ, Ebru ESEN, Nihal DEMİRCAN

Transskleral Fiksasyonlu Göz İçi Lenslerinde Komplikasyonların Önlenmesinde Modifi ye Sütür Yönteminin Güvenilirliği

Mahmut KAYA, Oya DÖNMEZ, Ziya AYHAN, Öztürk Arif TAYLAN, Süleyman KAYNAK, Nilüfer KOÇAK

The Comparison of Central Cornea Thickness in Primary Open Angle Glaucoma with Optical Biometry and Ultrasonic Pachymetry

Özkan KOCAMIŞ, Medine GÜNDOĞAN

The Clinical Outcomes of Phacoemulsifi cation Cataract Surgery in Patients Over 90 Years

Feyzahan UZUN

Diagnostic Capacities and Agreement of Devices in Primary Open Angle Glaucoma: Spectralis OCT, Cirrus OCT and Heidelberg Retinal Tomography 3

Osman Ahmet POLAT, Galip Ertuğrul MİRZA, Yener YILDIRIM, Mustafa ŞAHİNER

Glokom Hastalarında Katarakt Cerrahisi Sonrası Tedavi Planı

Özgün Melike TOTUK GEDAR, Ümit AYKAN