Diagnosis of Post-Total Thyroidectomy Hypocalcaemia By An Ophthalmologist

Bu çalışmada total tiroidektomi sonrası çift taraflı katarakt gelişimi ile ilişkili hipokalsemi olgusunu sunmayı amaçladık. Otuzüç yaşında kadın hasta 8 aydır olan görme azlığı şikâyetiyle kliniğimize başvurdu. Aynı zamanda distal ekstremitelerde hafif parestezi mevcuttu. Katarakt cerrahisi öncesinde kalsiyum seviyesi 8.0 mg/dl, tiroid stimülan hormon seviyesi 0.628 IU/ml , serbest T4 seviyesi 1.12 ng/dl (Referans Aralığı: 0.89-1.76), serbest T3 4.13 pg/ml (Referans Aralığı: 1.8-4.7) ve paratiroid hormonu seviyesi 8 pg/ml idi (Referans Aralığı: 16-87 pg/ml). Hasta klinik olarak ötiroid idi fakat paratiroid hormon seviyesi düşüktü. Düzeltilmiş en iyi görme keskinliği 0.016 seviyesindeydi. Biyomikroskopik muayenesinde bilateral simetrik kortikal katarakt tespit edildi. Hasta bize başvurana kadar yeterli tedavi almıyordu. Tedavi sonrasında parestezi semptomlarında düzelme oldu. Belirgin sistemik semptomlar yokluğunda dahi hipokalsemi tanısını atlamamak çok önemlidir. Göz doktorları, bizim vakamızda olduğu gibi hipokalsemi tanısı koyan ilk doktorlar olabilirler. Özellikle katarakt ile başvuran genç hastalar tiroid cerrahisi açısından sorgulanmalı ve ayrıca kalsiyum seviyeleri kontrol edilmelidir.

Total Tiroidektomi Sonrası Gelişen Hipokalseminin Göz Doktoru Tarafından Tanımlanması

To present a case of profound hypocalcaemia associated with the development of bilateral cataracts after total thyroidectomy. A 33-year-old woman applied to our clinic because of vision loss for 8 months. She had also mild paresthesia in distal extremities. Preoperative calcium level was 8.0 mg/dl , thyroid stimulating hormone was 0.628 IU/ml , free T4 was 1.12 ng/dl (Reference Range: 0.89-1.76), free T3 was 4.13 pg/ml (Reference Range: 1.8-4.7) and parathyroid hormone was 8pg/ml (Reference Range: 16-87 pg/ml). The patient was clinically euthyroid but parathyroid hormone level was low. Uncorrected visual acuity in both eyes were 0.016. Biomicroscopic examination revealed symmetric complete cortical cataract in both eyes. Patient had not taken sufficient treatment for hypocalcemia till she came to our hospital. After treatment, her paresthesia symptoms improved. It is very important not to overlook hypocalcaemia diagnosis which is a rare cause of cataract even without any obvious systemic symptoms. Ophthalmologists can be the first doctors that diagnose hypocalcaemia as in our case. Especially young patients presenting with cataract should be questioned about thyroid surgery and also checked for calcium levels.

___

Sadler GP, Clark OH, Van Heerden JA, et al. Thyroid and Parathyroid. In: Schwartz SI (ed). Principles of Surgery. 7 th Ed. New York: Mc Graw Hill; 1999:1661-713.

Hanks JB. Thyroid In: Sabiston DC (ed). Textbook of Surgery. 16th Ed. Philadelphia: WB Saunders Comp; 2001:603-28.

Delbridge L. Total thyroidectomy: The evolution of surgical technique. ANZ J Surg 2003:73:761-8.

Ureles AL, Freedman ZR. Thyroidology-reflections on twentieth cen- tury history.In: Faik SA (ed). Thyroid Disease, endocrinology, surgery, nuclear medicine, and radiotherapy. 2 nd Ed. New York: Lippincott - Raven Publishers; 1997:Chap l, l-14.

Bellantone R, Lombardi CP, Bossola M, et al. Total Thyroidectomy for management of benign thyroid disease: review of 526 cases. World J Surg 2002;26:1468-71.

Pattou F, Combemale F, Fabre S, et al. Hypocalcaemia following thyroid surgery: incidence and prediction of outcome. World J Surg 1998;22:718-24.

Pisanu A, Piu S, Cois A, Uccheddu A. Hypocalcaemia following total thyroidectomy: early factors predicting long-term outcome. G Chir 2005;26:131-4.

Thakker RV. Parathyroid disorders and diseases altering calcium me- tabolism. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ (eds). Oxford Textbook of Medicine. 4th ed. Oxford University Press; 2004;230-41.

Resnikoff S, Pascolini D, et al. Global data on visual impairment in the year 2002. Bull World Health Organ 2004;82:844-51.

Rosenfeld SI, Blecher MH, Bobrow JC, et al. Section 11, Lens and Cat- aracts. In: Liesegang TJ, Skuta GL, Cantor LB (eds). Basic and Clini- cal Science Course. American Academy of Ophthalmology; 2006;45-69.

___

Glokom Katarakt
  • ISSN: 1305-9173
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006

23.9b9.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Optik Düşük Koherens Reflektometri ve Kontakt Ultrason Biyometri ile Alınan Ölçümlerin Karşılaştırılması

Ertuğrul CAN, Mustafa DURAN, Tuğba ÇETİNKAYA, NURŞEN ARITÜRK

Comparison of the ICare© Rebound Tonometer with Goldmann Applanation Tonometer in Healthy Adults

Halil HÜSEYİN ÇAĞATAY, Metin EKİNCİ, Gökçen GÖKÇE, Yaran KOBAN, Emre İstiklal DURGUNLU, Zeliha YAZAR

Primer Açık Açılı Glokomda Goldmann Applanasyon Tonometresi, Dinamik Kontur Tonometre ve Oküler Cevap Analizörü Sonuçlarının Karşılaştırılması

Sinan BİLGİN, ÖZCAN RASİM KAYIKÇIOĞLU

Pseudoexfoliasyon ve Kornea

NURŞEN YÜKSEL

İkinci Kez Yapılan Selektif Lazer Trabeküloplastinin Etkinliği ve Güvenilirliği

Handan BARDAK, Yavuz BARDAK, Hatice DALDAL

Açı Kapanması Glokomunda Fakoemülsifikasyonun Ön Kamara Parametreleri Üzerine Etkisi

M. Sinan SARICAOĞLU, Ahmet KARAKURT

Kısa Dalga Boylu Görme Alanının Glokom Tanısındaki Önemi

Ebru Demet AYGIT, Zeynep ALKIN, İHSAN YILMAZ, SEVİL KARAMAN ERDUR, M. Levent ALİMGİL

Sigara Katarakt Gelişimi için Bir Etken mi?

AHMET ELBAY, OSMAN ÇEKİÇ

Diagnosis of Post-Total Thyroidectomy Hypocalcaemia By An Ophthalmologist

MEHMET ORÇUN AKDEMİR, Orhan AYAR, Serpil YAZGAN, S Hayri UĞURBAŞ

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Retina Sinir Lifi Analizi ve Santral Korneal Kalınlık Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Emine Esra KARACA, ZEYNEP AKTAŞ, Feyzahan EKİCİ, CELAL MURAT HASANREİSOĞLU, Şengül ÖZDEK, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ