Can Toxic Anterior Segment Syndrome Cause a Severe Intraocular Pressure Elevation in a Hemodialysis Process?

Ellidokuz yaşında diyabetik erkek hasta kliniğimize sağ gözünde hemodiyaliz (HD) sırasında gelişen ağrı ve sulanma şikayeti ile başvurdu. Hastanın anamnezinde, daha önce vitre içi hemoraji ve epiretinal membran nedeni ile fakoemülsifikasyon + göz içi lens implantasyonu + pars plana vitrektomi operasyonu ve sonrasında toksik anterior segment sendromu (TASS) nedeni ile tedavi öyküsü mevcuttu. Yapılan muayenede hastaya pupil bloklu açı kapanması glokomu tanısı konuldu. İntravenöz % 20 lik mannitol ve topikal glokom tedavisi sonrası sağ göze üst yerleşimli iki adet periferik lazer iridotomi (Lİ) açıldı. Takip eden haftalarda Lİ alanlarının kapanması ve HD sırasında tekrar eden göz içi basınç (GİB) artışlarının görülmesi üzerine cerrahi olarak periferik iridektomi uygulandı ve GİB'in HD sırasında stabil bir şekilde seyrettiği görüldü. TASS sırasında ortaya çıkan şiddetli inflamasyonun trabeküler ağda harabiyete yol açarak trabeküler dışa akımı bozduğu ve HD sırasında vitreus kavitesi içinde artan sıvı miktarına trabeküler dışa akım cevabını azalttığı düşünülmektedir. Azalan trabeküler dışa akım cevabına ikincil olarak artan vitreus içi sıvının iris lens diyaframını arkadan öne iterek pupil bloklu açı kapanması glokomuna yol açtığı sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle klinisyenler TASS öyküsü olan HD hastalarında böyle bir GİB artış mekanizmasını göz önünde bulundurmalı ve cerrahi periferik iridektominin bu başınç artışını engellemede çözüm yolu olabileceğinin farkında olmalıdırlar

Hemodiyaliz Sırasında Ciddi Göz İçi Basınç Yüksekliğinin Sebebi Geçirilmiş Toksik Anterior Segment Sendromu Olabilir mi?

A 59-year-old diabetic male patient was admitted to our clinic with ocular pain and lacrimation in his right eye during a hemodialysis (HD) session. In the patient history he was treated for toxic anterior segment syndrome (TASS) occurring after phacoemulsification+intraocular lens implantation+pars plana vitrectomy (PHACO+IOL+PPV with no intraocular tamponades) for vitreous hemorrhage and epiretinal membranes. The diagnosis was acute angle closure glaucoma with pupil block. After receiving intravenous 20% mannitol and topical treatment, two peripheral laser iridotomies (LI) were performed on the right eye superiorly. In later weeks, it was seen that the LI sites were occluded and intraocular pressure (IOP) increases were seen. Surgical peripheral iridectomy was performed and the IOP stabilized. We thought that as a result of severe inflammation and destruction in the trabecular meshwork, the potential cause of the IOP elevation was fluid alteration in the vitreous cavity during a HD session and inadequate trabecular outflow response to this fluid excess. Secondary to inadequate outflow this fluid excess pushes the iris lens diaphragm anteriorly and this causes angle closure glaucoma with pupil block. Thus clinicians should be aware of this IOP elevation mechanism and surgical peripheral iridectomy can solve this IOP elevation mechanism

Kaynakça

Evans RD, Rosner M. Ocular abnormalities associated with advanced kidney disease and hemodialysis.Semin Dial. 2005;18:252-7.

Levy J, Tovbin D, Lifshitz T, et al. Intraocular pressure during haemo- dialysis: a review. Eye (Lond). 2005;19:1249-56.

Burn RA. Intraocular pressure during haemodialysis. Br J Ophthalmol. 1973;57:511-3.

Song WK, Ha SJ, Yeom HY, et al. Recurrent intraocular pressure eleva- tion during hemodialysis in a patient with neovascular glaucoma. Kore- an J Ophthalmol. 2006;20:109-12.

Masuda H, Shibuya Y, Ohira A. Markedly increased unilateral intraocu- lar pressure during hemodialysis in a patient with ipsilateral exfoliative glaucoma. Am J Ophthalmol 2000;129:534-6.

Lim SH, Son J, Cha SC. Recurrent symptomatic intraocular pressure spikes during hemodialysis in a patient with unilateral anterior uveitis. BMC Ophthalmol. 2013;13:3.

Kaynak Göster

Glokom Katarakt
  • ISSN: 1305-9173
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006

15.2b7.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Can Toxic Anterior Segment Syndrome Cause a Severe Intraocular Pressure Elevation in a Hemodialysis Process?

AHMET ELBAY, Işıl KUTLUTÜRK, Alper DİNÇYILDIZ, Süleyman KUĞU, Ahmet ERGİN

Katarakt Cerrahisinde Tek Kullanımlık Lens Kartuşunun Tekrar Kullanılmasına Bağlı Sorunlar

Ali KURT, RAŞİT KILIÇ, Özkan KOCAMIŞ

Stromal Hidrasyon Uygulanan ve Uygulanmayan Hastalarda Saydam Korneal Kesi Yapısının Ön Segment Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

Süleyman DEMİRCAN, Orhan ALTUNEL, Necati DURU, Hasan Basri ARİFOĞLU, Emre GÖKTAŞ, Mustafa ATAŞ

Continuous Intraocular Pressure Fluctuation in Glaucoma and Glaucoma Suspect

OYA TEKELİ, Pınar Bingöl KIZILTUNÇ

Katarakt Ameliyatı Olan "Süper Geriatriklerin" Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bulguları

FULYA DUMAN

Short-term Impact of Nd:YAG Laser Capsulotomy on Anterior Segment Parameters

RAŞİT KILIÇ, Abdi Bahadır ÇETİN, Sebile ÜSTÜN ÇOMÇALI, Ali KURT

Glokomun Cerrahi Tedavisinde Güncel İmplantsız Minimal İnvaziv Açı Cerrahileri

Zeynep AKTAŞ

Topikal ve Sistemik Steroidlere Bağlı Glokomların İncelenmesi

İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, Oktay ESMER, MUHAMMED BATUR, ERBİL SEVEN, TEKİN YAŞAR

Sağlıklı Bireylerde Tonopen Avia ve Goldmann Aplanasyon Tonometrelerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması ve Merkezi Kornea Kalınlığının Etkisi

Damla ACAR ERGİNTÜRK, UĞUR ACAR, ZÜHAL ÖZEN TUNAY, ÖZDEMİR ÖZDEMİR, Anıl Barak DOLGUN

Optik Koherens Tomografi ve Ultrasonik Pakimetri ile Ölçülen Santral Kornea Kalınlığı Değerlerinin Karşılaştırılması

Derya DAL, Ayşe Gül ALTINTAŞ KOÇAK, Osman Okan OLCAYSÜ