Hattat Afif İbrahim Efendi

Hattat Afif İbrahim Efendi Osmanlı Hat tarihine adını yazdırmış hattatlardandır. O her ne kadar büyük hattatlar arasında olmasa bile, günümüze ulaşan çok az sayıdaki eserinden onun değerli bir kalem sahibi olduğu açıkça görülmektedir. Afif Efendi hat derslerini Hüseyin Hablî'den almıştır. Kendisi esasen bir devlet memurudur. Öyle olunca da her halde hat onun için bir meslek olmamıştır. Ama çok büyük bir hat merakı olduğu bize intikal eden miras listesinde apaçık görülmektedir. Onun koleksiyonunda görülen yazıların acaba ne kadarı günümüze ulaşabildi? Çünkü bugüne kadar arşivlerde görülen en zengin hat koleksiyonunu Afif İbrahim Efendi yapmıştır. Hafız Osman ve Şeyh Hamdullah gibi hat tarihinin önde gelen üstadlarının yazılarını onun büyük bir şevkle topladığı görülüyor. 85 adet muhtelif türde Hafız Osman, 68 adet de yine muhtelif türde Şeyh Hamdullah hattı toplaması onu bu alanda "tek" yapmaya yetecek bir miktardır. Afif Efendi devrine göre iyi bir de kitap koleksiyonu yapmıştır. Bu haliyle onu değerli bir kültür ve sanat adamı olarak zikretmek gerektiği ortadadır

Calligraphist Afif İbrahim Efendi

Calligraphist Afif İbrahim Efendi is one of the calligraphers that put his stamp on the Ottoman Calligraphy history. Even if he didn’t have a special place among popular caligraphists he had limited number of works that reach the present day and this indicates that he wrote well. Afif Efendi took his calligraphy lessons from Hüseyin Habl. He was ordinarily a public servant. In this case probably calligraphy was not his real job. But his interest in calligraphy can be seen obviously from his list of heritage (muhallefat). How many of the writings in his collection has reached the present day? Because Afif İbrahim Efendi had the richest calligraphy collection that has been in the archives till today. It is obvious that he keenly collected the calligraphies of Hafız Osman and Şeyh Hamdullah who were leading experts in the calligraphy history. He also had a good book collection according to his period. Therefore apparently he was a precious culture and art expert

Kaynakça

Dere, Ömer Faruk, Hattat Hafız Osman Efendi, İstanbul, Korpus Kültür Sanat Yayıncılık, 2005.

Müstakim-zâde, Tuhfe-i Hattatîn, İbnülemin Mahmud Kemal neşri, İstanbul, Türk Tarih Encümeni Külliyatı, 1928.

Serin, Muhittin, Hattat Şeyh Hamdullah, 2. bs., İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, 2007.

Şer’î Siciller arşivi, Kısmet-i Askeriye mahkemesi 346 / 49 b.

Şer’î Siciller arşivi, Kısmet-i Askeriye… 346 / 42, 43.

Kaynak Göster