SÜLEYMAN ÇELEBİ VE VESÎLETÜ’N-NECÂT

Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı, halk arasında söylenen ismiyle Mevlîd’i yüzyıllardır insanlığın gönlünde taht kurmuş ve en çok okunup dinlenen eserler arasında ilk sırayı almıştır. Türk diliyle yazılmış yapıtlar içinde kendisine nadide bir yer ayrılan Mevlîd’e duyulan bu sevgi ve rağbet, eserin yazma nüsha sayısını da aynı oranda artırmıştır. Mevlîd ile ilgili çalışmalarda, her ne kadar eserin nüsha sayısı ve nüshalarındaki karışıklıklarla diğer problemler ele alınmış olsa da yanıtlanmayı bekleyen sorular araştırmacıları meşgul etmeye devam etmiştir. Tanıtılan kitap süregelen sorunlara yazarının tespit ettiği yeni bir nüsha ve elde edilen diğer nüshaların mukayesesiyle çözüm üretmesi bakımından farklı ve önemlidir.

___

APA Karga Göllü, B. (2023). SÜLEYMAN ÇELEBİ VE VESÎLETÜ’N-NECÂT . Folklor Akademi Dergisi , 6 (2) , 976-978 . DOI: 10.55666/folklor.1273183