FELSEFİ DANIŞMANLIĞI "FELSEFİ" YAPAN NEDİR?

Felsefi Danışmanlık, 1981 yılında Almanya’da Gerd Achenbach tarafından başlatıldı. Çok geçmeden de Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Amerika’da eski bir geleneğin yeni versiyonu olan bir felsefe yapma tarzı ve danışmanlık uygulaması olarak benimsendi. Felsefi danışmanlar, böyle bir felsefe yapma tarzının meşruiyetini felsefe tarihindeki benzer uygulamalarla temellendirirler.  Onlara göre, Sokrates’ten başlayarak, Platon, Epikurosçuluk ve Stoacılarda bu felsefe tarzının izleri görülür. Felsefi danışmanlar, felsefenin bir danışmanlık uygulaması olabileceğiyle ilgili iddialarını, hayatta karşılaştığımız sıkıntı ve sorunların birçoğunun felsefi olduğu tezine dayandırırlar. Onlara göre, sorunlarımız hayatın bize sorduğu felsefi sorulardır. Bu soruların cevaplarına da ancak felsefe yaparak ulaşabiliriz. Bir sorunun karşısında takındığımız tavır, verdiğimiz tepki bizim zaman içinde oluşmuş felsefi anlamamızdır. Dolayısıyla, felsefi anlamanın irdelenmesi, su üstüne çıkarılması aynı zamanda sorunların nedenlerine de ulaşmamızı sağlar. Bu bakış açısı, bir yandan da felsefi danışmanlığı alternatif bir danışmanlık türü yapar. O halde, felsefi danışmanlığın, alternatifi olduğu psikolojik danışmanlıktan farkı nedir? Felsefi danışmanlar için bu sorunun cevabı bu yeni danışmanlık türünün “felsefi” olduğudur. Fakat bu da başka bir soruyu sordurur: Felsefi danışmanlığı “felsefi” yapan nedir? Çalışma bu soruya cevap verdiği tezini taşıyor.       

Kaynakça

Arslan, A. (2009). İlkçağ Felsefe Tarihi, cilt: 1, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul , s. 23.

Arslan, A. (2013). Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, Ankara, s. 29.

Achenbach, G. (1995). Philosophy, philosophical practice, and psychotherapy. R. Lahav & M.d.V. Tillmans (Eds.), Essays on philosophical counseling içinde (s.61-75). New York: University Press of America.

Blass, R. (1996). Philosophical counselling and Zen: On the possibility of Self transcendence. Journal of Chinese Philosophy, 23, 277-90.

Cohen, E. D. (1990). Logic, Rationality and Counseling. The International Journal of Applied Philosophy, 5, 1, 43-49.

Cohen, E. D. (1995). Philosophical Counseling: Some Roles of Critical Thinking. R. Lahav and M. Tillmanns (eds.) Essays on Philosophical Counseling içinde (ss.121-131).Lanham,Md.:University Press of America.

Jopling, D. (1996). Philosophical counselling, truth and self-interpretation. Journal of Applied Philosophy, 13, 297-310.

Hadot, P. (1995). Philosophy as a Way of Life. Oxford: Blackwell Publishers.

Hadot, P. (2012). Yaşam İçin Felsefe. Çeviren: Kağan Kahveci, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Lahav, R. (1995). A Conceptual Framework for Philosophical Counseling: Worldview Interpretation. R. Lahav & M.d.V. Tillmans (Eds.), Essays on philosophical counseling içinde (s. ix-xiii). New York1995: University Press of America.

Lahav, R. (1996a). What is philosophical in philosophical counselling? Journal of Applied Philosophy, 13, 259-78.

Lahav,R.(1996b).Philosophical Counseling and Taoism: Wisdom and Lived Philosophical Understanding. Journal for Chinese Philosophy, 23, 259-276.

Lahav, R. (1997). Philosophical Counseling and Existential Therapy: On the Possibility of a Dialogue between the Fields. Journal of the Society For Existential Analysis, 9, 129-145.

Lahav, R (2001). Philosophical Counselling as a Quest for Wisdom. Practical Philosophy, 4, 1, 6-18.

Lahav, R. 2008, Beyond Our Perimeter. Practical Philosophy. Vol. 9. Society for Philosophy in Practice.

Mehuron, K. (2009). Supervision and Case Notes in Philosophical Counselling Practice. Philosophical Practice: Journal of the American Philosophical Practice Association, 4(2) 467-474. Mijuskovic, B. (1995).Some reflections on philosophical counseling and Psychotherapy. R. Lahav & M.d.V. Tillmans (Eds.), Essays on philosophical counseling içinde (ss.101-120). New York: University Press of America.

Prins-Bakker, A. (1995). Philosophy in marriage counseling. R. Lahav & M.d.V. Tillmans (Ed.), Essays on philosophical counseling içinde (ss.135-151). New York: University Press of America.

Schefczyk, M. (1995) Philosophical counselling as a critical examination of life-directing conceptions. R. Lahav and M. Tillmanns (eds) Essays on Philosophical Counseling içinde (ss.75-84) Lanham: University Press of America.

Schuster C. S. (1998). On Philosophical Self-Diagnosis and Self-Help: A Clarification of the Non-Clinical Practice of Philosophical Counseling. The International Journal of Applied Philosophy 12, 1, 37-50.

Schuster C. S. (1999). Philosophy Practice: An Alternative to Counseling and Psychotherapy. London: Praeger

Tuedio, J.A. (1998). Phılosophıcal Counselıng As A Window On The Abstract Realities Of Everyday Life. California State University , Stanislaus Philosophical Counseling as a Window bildirileri

Uygur, N.(2006). Bunalımdan Yaşama Kültürü. İstanbul:YKY.

Veening, E. (1994). Metalugue in philosophical counseling. Read at the First International Conference on Philosophical Counseling, The University of British Columbia. July, 1994.

Kaynak Göster

Chicago Altunbaşak, İ. "FELSEFİ DANIŞMANLIĞI "FELSEFİ" YAPAN NEDİR?". FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 409-426