Kırım-Kongo kanamalı ateşi: Geç tanı konulan iki olgu

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) kenelerle bulaşan, ateş ve kanamalarla seyreden akut ve ciddi seyirli bir viral hastalıktır. Türkiye'de 2002 yılından itibaren KKKA olguları görülmeye başlamış ve olgu sayısında yıllar içinde ciddi bir artış gözlenmiştir. Olguların çoğu, Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde ve İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinin kuzey kesimleri arasında geniş bir coğrafi alanda, ilkbahar ve yaz aylarında görülmektedir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan veya tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerde; akut olarak gelişen ateş, baş ve karın ağrısı, bulantı, kusma, döküntü gibi şikayetler mevcutsa; mutlaka kene temas öyküsü irdelenmeli ve KKKA akla getirilmelidir. Bu çalışmada, Eskişehir çevresinden nonspesifik semptomlarla ve farklı ön tanılarla başvuran; KKKA tanısı alan iki olgumuz sunulmuştur.

Two cases of Crimean-Congo hemorrhagic fever: Delayed diagnosis

Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is an acute and severe tick-borne viral disease presenting with fever and hemorrhage. Since 2002, CCHF cases have been observed in Turkey, and the cases have significantly increased over the years. Most of the cases are reported from hinterland of the Black Sea region and in a large geographical area between North Central and Northeastern Anatolia, especially during spring and summer. If people, especially those living in rural areas or dealing with agriculture and stockbreeding, have complaints of acute fever, headache, abdominal pain, nausea, vomiting, and rash, their history of tick contact should be reviewed and CCHF should be considered. In this study, we present two cases from the Eskisehir region who admitted with non-specific symptoms and different preliminary diagnoses, and who were later diagnosed with CCHF.

Kaynakça

1. Çevik MA. Kırım-Kongo hemorajik ateşi: klinik özellikler. KLİMİK Derg 2004;17:59-61.

2. Peters CJ. California encephalitis, Hantavirus, pulmonary syndrome, and Bunyavirid hemorrhagic fevers. In: Mandell CL, Douglas RC, Bennett JE (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2010:2289-93.

3. Kaya A, Toksoy HB, Dehmen D, Bozdoğan A, Berk E. Otuz üç günlük bir bebekte Kırım-Kongo kanamalı ateşi: olgu sunumu. Cumhuriyet Tıp Derg 2009;31:307-12.

4. Ergönül Ö. Kırım-Kongo kanamalı ateşi. ANKEM Derg 2009;23(Ek 2):234-40.

5. Mild M, Simon M, Albert J, Mirazimi A. Towards an understanding of the migration of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus. J Gen Virol 2010;91(Pt 1): 199-207.

6. Vorou RM. Crimean-Congo hemorrhagic fever in southeastern Europe. Int J Infect Dis 2009;13:659-62.

7. Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Ankara: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (erişim 25 Eylül 2009). http://www.saglik.gov. tr/KKKA.

8. Suntur BM, Hepgüler S. Kırım-Kongo kanamalı ateşi: Kütahya' dan iki olgu sunumu. İnfeksiyon Dergisi 2007;21:45-7.

9. Ergonul O. Crimean-Congo hemorrhagic fever. Lancet Infect Dis 2006;6:203-14.

10. Üstün C, Güven T. Kırım-Kongo kanamalı ateşi: Elazığ' da ilk olgu. KLİMİK Derg 2009;22(1 ):31 -3.

11. Ergonul O. Treatment of Crimean-Congo hemorrhagic fever. Antiviral Res 2008;78(1):125-31.

12. Mardani M, Keshtkar-Jahromi M. Crimean-Congo hemorrhagic fever. Arch Iran Med 2007; 10(2):204-14.

13. Jabbari A, Besharat S, Abbasi A, Moradi A, Kalavi K. Crimean-Congo hemorrhagic fever: case series from a medical center in Golestan province, Northeast of Iran (2004). Indian J Med Sci 2006;60:1-4.

14. Duru F, Fışgın T. Hematological aspects of Crimean-Congo hemorrhagic fever. Turk) Hematol 2009;26:161-6.

15. Ergönül Ö. Viral kanamalı ateşler. In: Willke TA, Söyletir G, Doğanay M (eds). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. baskı. Istanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008:1251-65.

Kaynak Göster

1677 807

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Herpes simplex hepatitis in an immune-competent adult: A case report

Gül Ruhsar YILMAZ, Pınar ÖNGÜRÜ, Esragül AKINCI, M. Arzu YETKİN, Gülay KORUKLUOĞLU, Sevim YILMAZ, Nurhayat BAYAZIT, Hürrem BODUR

Güneydoğu Anadolu'da ikinci basamak bir hastanede brusellozlu hastaların klinik/laboratuvar bulguları ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi

Hayati DEMİRASLAN, Selçuk AKSÖZ, Gökhan METAN, Mehmet DOĞANAY

Çiftlik hayvanlarıyla temas sonrası kuduz profilaksisinde farklı bir deneyim

Derya SEYMAN, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Veli GÜNAY

Miliyer tüberküloz: Endemik bölgede pratik tanı yaklaşımı

Ali MERT

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2002-2011 yılları arasında vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu/infeksiyonu görülen hastaların değerlendirilmesi

Selçuk KAYA, Gürdal YILMAZ, Seçil GÜNEŞ ARSLAN, Seyhan AKTAŞ, İftihar KÖKSAL

Kırım-Kongo kanamalı ateşi: Geç tanı konulan iki olgu

Figen ÇAĞLAN ÇEVİK, Hasan NAZ, Nevil AYKIN, PINAR KORKMAZ

Toplum kökenli pnömoni hastalarının takibi ve takipte kılavuzlara uygunluğun değerlendirilmesi

Zeliha KOÇAK TUFAN, Gülbin P. CANPOLAT, Cemal BULUT, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ

Cerrahi sonrası gelişen menenjitlerin risk faktörleri ve sonuçlar

Behice KURTARAN, Aslıhan CANDEVİR, Yeşim TAŞOVA, AYŞE SEZA İNAL, Derviş Mansuri YILMAZ, SÜHEYLA KÖMÜR, Çağla SARITÜRK, Hasan Salih Zeki AKSU