Hepatit delta virüsü infeksiyonu seroprevalansı: Retrospektif temelli seroepidemiyolojik bir değerlendirme

Giriş: Hepatit delta virüsü (HDV) HBV ile koinfeksiyon ya da süperinfeksiyon yapabilen önemli bir viral ajandır. Bu çalışmada Ocak 2005-Temmuz 2010 tarihleri arasında akut, kronik ve asemptomatik 6707 olguda anti-HDV pozitifliği değerlendirmeye alınmıştır. Materyal ve Metod: HBV ve HDV ile ilişkili testler ELISA ile değişik ticari kitlerle yapılmıştır. Bulgular: HBsAg pozitif 6707 kişinin 308 (%4.5)'inde, akut HBV'li 28 kişinin %3.2'sinde, kronik HBV'li 4320 kişinin %4.4'ünde ve asemptomatik 2359 kişinin %5.1'inde anti-HDV pozitif saptanmıştır. Anti-HDV oranları yüzde olarak cinsiyet ve yaş gruplarında belirgin bir dağılım göstermemiştir. Sonuç: HBsAg pozitif kişilerde saptanan anti-HDV oranı İstanbul bölgesinde Türkiye için öngörülen orta kuşak endemisite oranlarından daha düşük olarak saptanmıştır.

Kaynakça

1. Rizzetto M, Canese MG, Arico S, Crivelli O, Trepo C, Bonino F, et al. Immunofluorescence detection of new antigen-anti-body system (delta/anti-delta) associated to hepatitis B virus in liver and in serum of HBsAg carriers. Cut 1977;18:997-1003.

2. Rizzetto M, Verme G. Delta hepatitis. J Hepatol 1985;1:187-93.

3. Lau JYN, Alexander GJM, Alberti A. Viral hepatitis. Gut 1991;(Suppl):S47-62.

4. Hoofnagle JH, Di Bisceglio AM. Serologic diagnosis of acut and chronic viral hepatitis. Semin Liver Dis 1991;11:73-84.

5. Miller R. Comparative molecular biology of the hepatitis viruses. Semin Liver Dis 1991 ;11:113-20.

6. Polish LB, Gallagher M, Fields HA, Hadler SC. Delia hepatitis: molecular biology and clinical and epidemiological features. Clin Microbiol Rev 1993;6:211-29.

7. Morante AL, De La Lope CR, Echavarria S, Rodriguez GM, Pons-Romero F. Hepatitis B virus replication in hepatitis B and D coinfection. Liver 1988;9:65-70.

8. Lok ASF, McMahon BJ. Chronic hepatitis B. J Hepatol 2001;34:1225-36.

9. Purcell RH, Gerin JL. Hepatitis delta virus. In: Fields BN, Kni-pe DM, Howley PM (eds). Field's Virology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Raven Publishers, 1996:2819-29.

10. Felek S, Akbulut A, Işık A, Kılıç SS. HBsAg pozitif değişik gruplarda delta antikoru prevalansı. Mikrobiyol Bul 1994;28:328-32.

11. Erbaş O, Gürbüz Y, Acar N, Acar Y, Aytan F. HBV enfeksiyonlarında delta antikor sıklığı. Gastroenteroloji 1991;2:117-9.

12. Rubin SJ. Hepatitis viruses. In: Howard BJ, Klaas II J, Rubin SJ, Weissfeld AS, Tilton RC (eds). Clinical and Patogenic Microbiology. St. Louis: Mosby, 1987:825-6.

13. Baylan O, Güney Ç. B hepatitli hastaların ve asemptomatik HBsAg taşıyıcılarının korkulu rüyası: Delta virusu. Infeksiyon Dergisi 2002;16:249-57.

14. Polish LB, Gallagher M, Fields HA, Hadler SC. Delta Hepatitis: molecular biology and clinical and epidemiological features. Clin Microbiol Rev 1993;6:211-29.

15. Rizzetto M, Hadziyannis SJ, Hansson BG, Toukan A, Gust I. Hepatitis delta virus infection in the world: epidemiological patterns and clinical expression. Gastroenterol Int 1992;5:18-32.

16. Güdücüoğlu H, Altunbaş S, Bozkurt H, Baykal S, Berktaş M. Van Askeri Hastanesinde HBsAg pozitif askerlerde delta antikorunun araştırılması. Van Tıp Dergisi 2006;13:118-20.

17. İskender G, Oğan MC, Sayılır K. Hepatit B virüsü infeksiyonlu olgularda anti-HDV sıklığı. Acta Oncologica Turcica 2006;39:99-100.

18. Arıbaş ET, Tekin B. Hepatit B virus enfeksiyonlu olgularda hepatit delta virus antikor araştırılması. Genel Tıp Derg 2002;12:133-5.

19. Baylan O, Güney Ç, Serdar MA, Saraçlı MA. HBsAg pozitif değişik gruplarda HDV antikor sıklığı. Infeksiyon Dergisi 2000;14:171-6.

20. Alkan GN, Balcı I. Gaziantep yöresinde delta hepatiti görülme sıklığının saptanması. III. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (7-9 Kasım 1996, Ankara)'da. Ankara: Viral Hepatit-le Savaşım Derneği, 1996:C-18.

21. Mert A, Şentürk H, Otağ F ve ark. Hepatit B virusu enfeksiyonunda delta antikoru sıklığı. III. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (7-9 Kasım 1996, Ankara)'da. Ankara: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 1996;P-46.

22. Roshandel G, Semnani S, Abdolahi N, Besharat S, Keshtkar AA, Joshaqani H, et al. Prevalance of hepatitis D virus infection in hepatitis B suraface antigen-positive subjects in Golestan province, Northeast Iran. J Microbiol Immunol Infect 2008;41:227-30.

23. DeCock KM, Jones B, Govindarajan S, Redeker AG. Prevalance of hepatitis (delta) virus infection-a seroepidemiologic study. West J Med 1988;148:307-9.

24. Nakasone H, Sakagawa H, Shokita H, Nakayoshi T, Kawakami Y, Kinjo F, et al. Prevalence and clinical features of hepatitis delta virus infection in the Miyako Island, Okinawa, Japan. J Gastroenterol 1998;33:850-4.

25. Rezvan H, Forouzandeh B, Taroyan S, Fadaiee S, Azordegan F. A study on delta virus infection and its clinical impact in Iran. Infection 1990;18:26-8.

26. Casey J I, Niro GA, Engle RF, Vega A, Gomez H, McCarthy M, et al. Hepatitis B virus (HBV)/hepatitis D virus (HDV) coin-fection in outbreaks of acute hepatitis in the Peruvian Amazon Basin: the roles of HDV genotype III and HBV genotype F. J Infect Dis 1996;174:920-6.

27. Kalinin Al, Zhavoronok SV, Mikhailov Ml, Shilenok OG, Pavlovich IL, Grimbaum OA, et al. Viral hepatitis delta in the Republic of Belarus. Zh Microbiol Epidemiol Immunobi-ol 1998;6:74-7.

28. Huo TT, Wu JC, Lin RY, Sheng WY, Chang FY, Lee S, et al. Decreasing hepatitis D virus infection in Taiwan: an analysis of contributory factors. J Gastroenterol Hepatol 1997;12:747-51.

29. Eroğlu C. HDV Epidemiyolojisi. Kılıçturgay K (editör). Viral Hepatit 98. 1. Baskı. Istanbul: Viral Hepatitle Savaşım Derneği 1998:180-1.

30. Huo Tl, Wu JC, Lin RY, Sheng WY, Chang FY, Lee SD. Decreasing hepatitis D virus infection in Taiwan: an analysis of contributory factors. J Gastroenterol Hepatol 1997;12:747-51.

31. Hadziyannis Sj. Decreasing prevalance of hepatitis D virus infection. J Gastroenterol Hepatol 1997;12:745-6.

32. Hacıbektaşoğlu A, Barut A, Ünal A. Kronik hepatit B virus taşıyıcılarında hepatit D virus enfeksiyon insidansı. Mikrobiyol Bul 1992;26:224-32.

33. Alkan GN, Balcı I. HBsAg negatif şahıslarda HDV enfeksiyonlarının görülmesi. III. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (7-9 Kasım 1996, Ankara)'da. Ankara: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 1996:C-19.

34. Balık I, Onul M. HBsAg pozitif çeşitli gruplarda hepatit delta virus infeksiyonunun prevalansı ve klinik özellikleri. Ankara Üniv Tıp Fak Mec 1990; Prof. Dr. Behiç ONUL Özel Sayısı: 15-60.

35. Buti M, Horns M, Rodriquez-Frias F, Funalleras G, Jardi R, Sauleda S, et al. Clinical outcome of acute and chronic hepatitis delta over time: a long-term follow-up study. J Viral Hepat 2010;18:434-42.

36. Emri S, Bayraktar Y, Arslan V ve ark. HBsAg pozitif kronik karaciğer hastalarında delta hepatiti. Hacettepe Tıp Dergisi 1989;22:341-50.

37. Degertekin H, Yalcin K, Yakut M, Yurdaydin C. Seropositivity for delta hepatitis in patients with chronic hepatitis B and liver cirrhosis in Turkey: a meta-analysis. Liver Int 2008; 28:494-8.

38. Çelen MK, Ayaz C, Hosoglu S, Geyik MF, Ulug M. Anti-hepatitis delta virus seroprevalence and risk factors in patients with hepatitis B in Southeast Turkey. Saudi Med J 2006;27:617-20.

Kaynak Göster