Primary hydatid cyst of skeletal muscle: A condition which is worth to be kept in mind in the differential diagnosis of the soft tissue masses

Çizgili kasların Ekinokokal infeksiyonu göreceli olarak nadir bir durumdur ve başvuruda klinik olarak yumuşak doku tümörlerini taklit edebilir. Sol uyluğunun anterolateral bölgesinde ağrısız bir kitle ile başvuran 30 yaşında kadın hastayı olgu olarak sunduk. Tetkiklere manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile başlandı. MRG’ da vastus lateralis kasının içinde vücüdun diğer yerlerinde görülen kist hidatik ile benzer olan multiple kistik veziküller görüldü. Cerrahi olarak eksize edilerek albendazol tedavisi ile hastada kür sağlandı. Kist hidatik özellikle endemik bölgelerde ekstremitelerde ağrısız kitle olarak belirti verebilir, bu yüzden bu tür kitlelerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir.

İskelet kasının primer hidatik kisti; Yumuşak doku kitlelerinin ayırıcı tanısında akla getirilmesi gereken bir durum

Involvement of skeletal muscle in Eccinococcal infection is a relatively rare condition which clinically mimics soft tissue tumors at initial presentation. We present a case report of a 30 years old female patient presented with a painless mass on anterolateral region of her left thigh. Diagnostic work up begun with an MRI examination and it revealed a mass containing multiple cystic vesicles in vastus lateralis muscle which was identical to hydatid disease those seen elsewhere in human body. Surgical excision with Albendazole medication cured the patient. Hydatid disease may present as a painless mass in extremities thus it should be included in differential diagnosis of such masses especially in endemic areas.

Kaynakça

1. White C jr, Weller PF Echinococcosis. Harrison’s principles of Internal Medicine 15th edition 2001; 1250-8.

2. Kazakos CJ, Galanis VG, Verettas DA, Polychronidis A, Simopoulus C Primary hydatid disease in femoral muscles. J Int Med Res 2005; 33: 703-6.

3. Merkle EM, Schulte M, Vogel J, Tomczak R, Rieber A, Kern P, Goerich J, Brambs HJ, Sokiranski R Musculoskeletal involvement in cystic echinococcosis: report of eight cases and review of the literature. Am J Roentgenol 1997; 168: 1531-4.

4. Erler K, Komurcu M, Ozdemir MT, Ozkal UB, Basbozkurt M, Gunhan O Echinococcus infestation of Quadriceps Femoris muscle misdiagnosed as a soft tissue tumor (a case report). Turk J Med Sci 2003; 33: 127-30.

5. Koc Z, Ağildere AM, Yalcin O, Pourbagher A, Pourbagher M Primary hydatid cyst in the anterior thigh: Sonographic findings. J Clin Ultrasound 2004; 32: 358-60.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-9818
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

3b 1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir Üniversite hastanesi acil servisindeki iç hastalıkları konsultasyonlarının genel özellikleri

Gülbin AYGENCEL, Ahmet NAS, Hazen SARITAŞ, Kerem DERYAL, Ahmet DEMİRCAN

Asemptomatik karotis arter darlıklı hastalarda öncelikli koroner arter bypass greft operasyonu sonrası nörolojik olay insidansı

Arif GÜCÜ, Derih AY, Faruk TOKTAŞ, Gündüz YÜMÜN, AYHAN UYSAL, Mehmet Tuğrul GÖNCÜ

Muş Devlet Hastanesi üroloji kliniğinde üst üriner sistem taşı cerrahi girişimlerinin analizi

Ayhan KARAKÖSE, Mehmet Bilgehan YÜKSEL, Murat ÇİLOĞLU, Muammer ALTOK

Squamous cell carcinoma development secondary to chronic osteomyelitis: A case report

Naci EZİRMİK, KADRİ YILDIZ

Primary hydatid cyst of skeletal muscle: A condition which is worth to be kept in mind in the differential diagnosis of the soft tissue masses

Osman KÖNEŞ, Mehmet İLHAN, Osman Zekai ÖNER, Mustafa Uygar KALAYCI, ALİ KOCATAŞ, Halil ALIŞ

Bir bağımlılık merkezinde yatarak tedavi gören hastaların sosyodemografik özellikleri

RABİA BİLİCİ, Görkem UĞURLU KARAKAŞ, Evren TUFAN, Tuğba GÜVEN, Mustafa UĞURLU

Benfotiamin ve C vitamininin deneysel diyabetik sıçan böbrek dokusundaki değişiklikler üzerine etkilerinin araştırılması

EMİR DÖNDER, Mehmet ÜNAL, Dürrin Özlem DABAK, Tuncay KULOĞLU, Yusuf ÖZKAN

İntihar girişiminde bulunan ergenlerde psikiyatrik tanıların, demografik ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi

Elif AKIN, Meral BERKEM

Koroner arter kalsiyum skor indeksi ile karotis ve yüzeyel femoral arterlerin intima media kalınlıkları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Eşref Cem VARDI, Zülkif BOZGEYİK, Ahmed Kürşad POYRAZ, Mehmet Ruhi ONUR

Çocuk femur cisim kırıklarının intramedüller Kirschner teli ile tespit sonuçları

Oktay BELHAN, MURAT GÜRGER