TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER

İnsan; yaratıcı gücünü sergilediği ilk alanlardan olan çalgı yapımında, ürettiği

LEGENDS ABOUT THE CREATION OF MUSICAL INSTRUMENTS in TURKISH CULTURE

Human beings have attributed different meanings to the musical instruments theycreated according to the different conditions of the era and society in the field ofinstrument making which is one of the first areas enabling them to show theircreative power. They have knitted the musical instrument’s design with acosmogonic and mythological symbolicity ranging from celestial to earthly anddemonic to divine. With these qualities musical instruments have been subjected tomany oral cultural products like fairy tales, epic narratives and folk songs. Creationlegends are also the narratives which treat the musical insturments in terms of theircreation. In this article, legends about the creation of musical instruments in Turkishculture were examined and handled under different titles with a classificationaccording to their thematical commonalities.

Kaynakça

AÇA, Mehmet (2005). “Kültür-Medeniyet Kahramanları” ve Türk Müzik Aletlerinin Ortaya Çıkışı Hakkında Teşekkül Etmiş Bazı Efsaneler” Milli Folklor, Yıl:12, Sayı:45, ss.43-51.

AYVAZOĞLU, Beşir (2012). Ney’in Sırrı. İstanbul: Kapı Yay.

BARDAKÇI, Murat (1986). Maragalı Abdülkadir. İstanbul: Pan Yay.

BORATAV, Pertev Naili (1969). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

ERGUN, Metin (1997). Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I. Cilt. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

FEDAKAR, Pınar (2008). Karakalpak Efsaneleri (İnceleme-Metinler). Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

GÖKTAŞ, Mehmet (2009). “Şeyh Galip’in ‘Hoşça Bak Zatına Kim Zübde-i Alemsin Sen’ Mısraı Bağlamında İnsanın Mahiyetine Dair” Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 11-2, ss. 289-308.

GÜRAY, Cenk (2010). “Semâ’dan Semah’a Bir Sonsuz Devir” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı:56, ss. 123-152.

DIYKANBAYEVA, Aygerim (2004). Kırgız Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metinler). Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

LUTHI, Max (1995). “Masalın; Efsane, Menkabe, Mit, Fabl ve Fıkra Gibi Türlerden Farkı” Çev. Sevengül Karasubaşı. Milli Folklor. Sayı: 25, ss. 66-68.

MİRAZLI SARAL, Yasemin (2006). Doğu Karadeniz Bölgesi Denizcilik Folkloru Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

OSPANALİYEVA, Bibigül (2011). Kazakistan’ın Jambıl Bölgesi Efsaneleri (İnceleme-Metinler). Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

OĞUZ, Öcal. EKİCİ, Metin vd. (2010). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yay.

ÖGER, Adem (2008). Uygur Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metinler). Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÖZGÜR, Zeliha (2006). Kanun Çalgısının Üretim Aşamaları ve Yapımında Kullanılan Ahşap Malzemenin Seçimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

POPESCU-JUDETZ, Eugenia (2002). Tanburi Küçük Artin (A Musical treatise of the Eighteenth Century) İstanbul: Pan Yay.

YARDIMCI, Mehmet. “Geleneksel Kültürümüzde Saz ve Zile Kopuzu” http://www.mehmetyardimci.net/img/files/akademik21.pdf, Erişim Tarihi: 04.06.2015.

ZARİPOVA ÇETİN, Çulpan (2009). “Usak Yafrakları (Kaval yaprakları)” Tatar Geleneksel Çalgılarının Halk Edebiyatındaki Görünüşleri. Karadeniz-Blacksea-Chornoye More, Sayı:3.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { konservatuvardergisi581650, journal = {Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi}, issn = {2146-7765}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {51 - 62}, doi = {}, title = {TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER}, key = {cite}, author = {Devrim Küçükebe, Hande} }
APA Devrim Küçükebe, H . (2016). TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER . Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi , (9) , 51-62 .
MLA Devrim Küçükebe, H . "TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER" . Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi (2016 ): 51-62 <
Chicago Devrim Küçükebe, H . "TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER". Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi (2016 ): 51-62
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER AU - Hande Devrim Küçükebe Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 62 VL - IS - 9 SN - 2146-7765- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER %A Hande Devrim Küçükebe %T TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER %D 2016 %J Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi %P 2146-7765- %V %N 9 %R %U
ISNAD Devrim Küçükebe, Hande . "TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER". Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi / 9 (Aralık 2016): 51-62 .
AMA Devrim Küçükebe H . TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER. EKOD. 2016; (9): 51-62.
Vancouver Devrim Küçükebe H . TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi. 2016; (9): 51-62.
IEEE H. Devrim Küçükebe , "TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇALGILARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLE İLGİLİ EFSANELER", Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, sayı. 9, ss. 51-62, Ara. 2017