Does excess boron affect the malondialdehyde levels of potato cultivars?

Giriş: Malondialdehit (MDA) bitkilerde oksidatif stresin bir göstergesi ve lipit peroksidasyonunun bir ürünüdür. Buradan hareketle bitkilerin belirli bir zamanda belirli bir stres türüne vermiş olduğu tepkiler bitkinin stres seviyesi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu çalışmada patates çeşitlerinin bitkiler için gerekli bir mikro besin elementi olan borun toksik konsantrasyonlarına maruziyeti sonrası MDA miktarı değişimleri incelenmiştir. Materyal ve Metot: Sekiz farklı patates (Solanum tuberosum) kültür çeşidi (cv. Konsul, cv. Morene, cv. Slaney, cv. Mona Lisa, cv. Jaerla, cv. Poroventa, cv. Yayla Kizi, ve cv. Armada) çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Aşırı bor, yumrulardan yetiştirilen patateslere, yedi hafta boyunca üç farklı konsantrasyonda (0,5, 2,5 ve mM) uygulanmıştır. Bitkiler hasat edilerek yaprak dokularında malondialdehit miktarı analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular: cv. Mona Lisa ve Yayla Kizi çeşitlerinde artan bor konsantrasyonlarındakontrole göre tüm uygulama gruplarında MDA miktarları artış göstermiştir. Morene çeşidinde MDA miktarı 0,5 mM bor uygulaması ile azalmış, 2,5 mM ve mM bor uygulamasında artış göstermiştir. Artan bor konsantrasyonunda MDA miktarları kontrole göre cv. Armada, cv. Slaney, cv. Konsul, ve cv. Poroventa'da her bir uygulama grubunda düzenli olmayan artış ve azalış (dalgalanma) göstermiştir. Jaerla çeşidinde ise MDA miktarı artan bor konsantrasyonuna paralel olarak tüm uygulama guruplarında kontrole göre azalma göstermiştir. Sonuç: MDA miktarları artan bor konsantrasyonlarında, her bir çeşidin her bir uygulama grubunda kontrol gruplarına göre; artan, dalgalı ve azalan bir miktar değişimi göstermiştir. Patates çeşitlerinde MDA miktarları bitkinin artan bor konsantrasyonlarında bitkinin stres seviyesini belirlemede yeterli bir ölçüt olamayabilir. Aşırı üç farklı bor konsantrasyonunda, MDA miktarları değişimini inceleyen bu çalışma sekiz farklı patates çeşidi için bir ilktir.

Aşırı Bor, Patates Çeşitlerinde Malondialdehit Miktarlarını Etkiler mi?

Giriş: Malondialdehit (MDA) bitkilerde oksidatif stresin bir göstergesi ve lipit peroksidasyonunun bir ürünüdür. Buradan hareketle bitkilerin belirli bir zamanda belirli bir stres türüne vermiş olduğu tepkiler bitkinin stres seviyesi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu çalışmada patates çeşitlerinin bitkiler için gerekli bir mikro besin elementi olan borun toksik konsantrasyonlarına maruziyeti sonrası MDA miktarı değişimleri incelenmiştir. Materyal ve Metot: Sekiz farklı patates (Solanum tuberosum) kültür çeşidi (cv. Konsul, cv. Morene, cv. Slaney, cv. Mona Lisa, cv. Jaerla, cv. Poroventa, cv. Yayla Kizi, ve cv. Armada) çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Aşırı bor, yumrulardan yetiştirilen patateslere, yedi hafta boyunca üç farklı konsantrasyonda (0,5, 2,5 ve mM) uygulanmıştır. Bitkiler hasat edilerek yaprak dokularında malondialdehit miktarı analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular: cv. Mona Lisa ve Yayla Kizi çeşitlerinde artan bor konsantrasyonlarındakontrole göre tüm uygulama gruplarında MDA miktarları artış göstermiştir. Morene çeşidinde MDA miktarı 0,5 mM bor uygulaması ile azalmış, 2,5 mM ve mM bor uygulamasında artış göstermiştir. Artan bor konsantrasyonunda MDA miktarları kontrole göre cv. Armada, cv. Slaney, cv. Konsul, ve cv. Poroventa’da her bir uygulama grubunda düzenli olmayan artış ve azalış (dalgalanma) göstermiştir. Jaerla çeşidinde ise MDA miktarı artan bor konsantrasyonuna paralel olarak tüm uygulama guruplarında kontrole göre azalma göstermiştir. Sonuç: MDA miktarları artan bor konsantrasyonlarında, her bir çeşidin her bir uygulama grubunda kontrol gruplarına göre; artan, dalgalı ve azalan bir miktar değişimi göstermiştir. Patates çeşitlerinde MDA miktarları bitkinin artan bor konsantrasyonlarında bitkinin stres seviyesini belirlemede yeterli bir ölçüt olamayabilir. Aşırı üç farklı bor konsantrasyonunda, MDA miktarları değişimini inceleyen bu çalışma sekiz farklı patates çeşidi için bir ilktir.

Kaynakça

Aftab T, Khan MMA, Idrees M, Naeem M, Ram (2010) Boron Induced Oxidative Stress, Antioxidant Defence Response and Changes in Artemisinin Content in Artemisia annua L. Journal of Agronomy and Crop Science 196: 423-430. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-037X.2010.00427.x

Anonymous (2011) Agricultural Production Statistics. Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics (FAOSTAT), Rome. http://faostat.fao.org/site/339/defau|t.aspx (Date accessed 21.03.2013)

Ardic M, Sekmen AH, Tokur S, Ozdemir F, Turkan (2009) Antioxidant responses of chickpea plants subjected to boron toxicity. Plant Biology 11: 328-338. http://dx.doi.org/10.1111/j.1438-8677.2008.00132.x

Aydin G, Seferoglu (1999) Aydin Yoresinde Kullanilan Bazi Sulama Sularinin Bor Konsantrasyonlarinin Bitki Beslemesi ve Toprak Kirliligi Acisindan Incelenmesi. TOGTAG-1767 Project Final Report. Turkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu, Ankara. http:/lgoo.g|/8erJ

Bolca M, Kilinc R, Altinbas U, Sac MM; Kumru MN, EsetIiIi-Colak B, Esetlili MT, Ozen (2010) Alangullu (Aydin) Bolgesindeki Jeotermal Kaynaklarin Kimyasal Ozelliklerinin ve Icerdikleri Radyoaktif Maddelerin Su Kaynaklari, Tarim Topraklari ve Kultur Bitkilerine Etkilerinin Multidisipliner Yaklasimla Saptanmasi Uzerine Arastirmalar.

TOVAG-1070085 Project Final Report, Turkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu, Ankara. http:/lgoo.g|/blS|f Cervilla LM, Blasco BA, Rios JJ, Romero L, Ruiz JM (2007) Oxidative stress and antioxidants in tomato (So/anum lycopersicum) plants subjected to boron toxicity. Annals of Botany 100: 747-756. http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcm156

Eraslan F, |na| A, Savasturk O, Gunes (2007) Changes in antioxidative system and membrane damage of lettuce in response to salinity and boron toxicity. Scientia Horticulturae 114(1): 5-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2007.05.002

Ferro M, Sgherri C, Romani M, Carvalho MF, Izzo (2010) Tomato irrigated with boron enriched fresh water: effects on leaves and berries. Agrochimica 6: 370-380.

Gunes A, Soylemezoglu G, Inal A, Bagci EG, Coban S, Sahin (2006) Antioxidant and stomatal responses of grapevine (Vitis vinifera L.) to boron toxicity. Scientia Horticulturae 110: 279-284.

Gupta UC, Jame YW, Campbell CA, Leyshon JA, Nicholaichuck (1985) Boron toxicity and deficiency: review. CanadianJournaI of Soil Science 65: 381-409. http://dx.doi.org/10.4141/cjss85-044

Hamurcu M, Demiral T, Hakki EE, Tamkoc A, Ozdemir C, Ersoy (2012) Farklı Bor Dozlarinin Bezelye Hatlarının Temel Fizyolojik, Biyokimyasal ve Anatomik Ozellikleri Uzerine Etkisinin Belirlenmesi.

TOVAG-1100527 Project Fina| Report, Turkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu, Ankara. http://goo.gl/gZCCj

Hamurcu M, Gezgin S, Turkan |, Hakki E, Soylu S, Yorgancilar (2009) Makarnalik Bugday Cesitleri (Triticum durum) ile Corak Cimi'nde (Puccine/lia distans) Bor Toksisitesinin Temel Fizyolojik ve Biyokimyasal Ozelliklere Etkisinin Belirlenmesi. TOVAG-1080559 Project FinaI Report, Turkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu, Ankara. http://goo.g|/bW2qz

Han S, Tang N,Jiang HX, Yang LT, Li Y, Chen LS (2009) C02 assimilation, photosystem |I photochemistry, carbohydrate metabolism and antioxidant system of citrus leaves in response to boron stress. Plant Science 176: 143-153. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2008.10.004

Hoagland DR, Arnon DI (1950) The water-culture method for growing plants without soil. California Agricultural Experiment Station Circular 347: 1-32.

Karabal E, Yücel M, Hüseyin AÖ (2003) Antioxidant responses of tolerant and sensitive barley cultivars to boron toxicity. Plant Science 164: 925-933. http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00067-0

Kovanci (1979) lc Ege Bölgesi Sulama Sularının Bitki Beslemesi Açısından Kimi Nitelikleri ve Kimyasal İçerikleri Üzerine Bir Araştırma. No: 364, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakultesi Yayini, Izmir.

Landi M, Degllnnocenti E, Pardossi A, Guidi (2012) Antioxidant and Photosynthetic Responses In Plants Under Boron Toxicity: Review. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 7(3): 255-270.

Mittler (2002) Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant Science 7(9): 405-410. http://dx.doi.org/10.1016/S1360-1385(02)02312-9

Molassiotis A, Sotiropoulos T, Tanou G, Diamantidis G, Therios (2006) Boron induced oxidative damage and antioxidant and nucleolytic responses in shoot tips culture of the apple rootstock EM9 (Ma/us domestica Borkh).

Environmental and Experimental Botany 56: 54-62. http://dx.doi.org/10.1016/j.enveprot.2005.01.002

Moore JW (1991) Inorganic Contaminants of Surface Water: Research and Mining Priorities. 15‘ Edition, Sringer Verlag, New York.

Nable RO, Paull JG (1991) Mechanism of Genetics of Tolerance to Boron Toxicty in Plants. Current Topics in Plant Biochemistry and Physiology 10: 257-273.

Paull JG, Nable RO, Lake AWH, Materne MA, Rathjen AJ (1992) Response of Annual Medics (Medicago spp.) and Field Peas (Pisum sativum) to High Concentration of Boron: Genetic Variation and The Mechanism of Tolerance.

Australian Journal of Agricultural Research 43: 203-213. http://dx.doi.org/10.1071/AR9920203

Rubin BA, Merzlyak MN,Juferova SG (1976) Oxidation of lipid components in isolated chloroplasts under lighting. The substrates and products of lipid peroxidation. Fiziologiya Rasteniy 23: 254-261. (In Russian)

WangJZ, Tao ST, Qi K), Wu, Wu HQ, Zhang SL (201 1) Changes in photosynthetic properties and antioxidative system of pear leaves to boron toxicity. African Journal of Biotechnology 10(85): 19693-19700.

Warington (1923) The Effect of boric acid and borax on the broad bean and certain other plants. Annals of Botany 37: 457-466.

Zhang HX, Kirkham MB (1996) Lipid Peroxidation in Sorghum and Sunflower Seedlings as Affected by Ascorbic Acid, Benzoic Acid, and Propyl Gallate. Journal of Plant Physiology 149(5): 489-493.

http://dx.doi.org/10.1016/SO176- 1617(96)80323-3

Kaynak Göster

  • ISSN: 1307-9867
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

286 70

Sayıdaki Diğer Makaleler

Screening of xylanase activity of Streptomyces albidoflavus PSM-3n isolated from Uttarakhand

Pushpendra SHARMA, Vijay KUMAR, Bindu NAİK, Gajraj Singh BİSHT

Genotoxic and antimicrobial studies of the leaves of Psidium guajava

Nwanneka Lauretta OFODİLE, Ndubuisi Moses Chikere NWAKANMA, Michael MORDİ, Oluwakemi ADEMOLU, Isabella EZİMOKE, Jokotade OWOSO

Comparison of soil the carbon and nitrogen contents of Quercus cerris and Fraxinus excelsior in the Mersin-Gulnar region

Burcu YESİLBUDAK, AHU KUTLAY, Cengiz DARICI

Effect of NaCl priming on seed germination of four coriander cultivars (Coriandrum sativum)

Mariem Ben FREDJ, Kaouther ZHANI

Chromosomal stickiness and related meiotic irregularities in Inula racemosa - a critically endangered medicinal herb of North Western Himalayas

Peerzada Arshid SHABİR, Irshad Ahmad NAWCHOO, Aijaz Ahmad WANİ

An ethnobotanical study of wild edible plants in Bulgaria

Anely NEDELCHEVA

Phytosociological analysis of traditionally managed sacred grove in transitional ecosystem of eastern lateritic part of India

Sumit MANNA, Tushar Kanti GHARA, Debal RAY, Anirban ROY

Does excess boron affect the malondialdehyde levels of potato cultivars?

Muavviz AYVAZ, Murat Kemal AVCI, Çiğdem YAMANER, Mesut KOYUNCU, Avni GÜVEN, Kurt FAGERSTEDT

Comparative studies on potential probiotic characteristics of Lactobacillus acidophilus strains

Rama BHADEKAR

Seed priming with chitosan improves the germination and growth performance of ajowan (Carum copticum) under salt stress

Batool MAHDAVİ, Asghar RAHİMİ