Samsun’da 2004-2019 yılları arasında incelenen köpek meme tümörleri

Bu çalışmada, Ocak 2004 – Temmuz 2019 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında incelenen 78 köpeğe ait meme tümörü olayı ele alınmıştır. Bu tümörlerin 25’i (% 36.23) Terrier, 11’i (%15.94) Melez, 7’si Cocker (% 10.14) ve geriye kalan 26’sı (% 37.68) da 13 değişik ırka aitti. 9’unun ise ırkı bilinmemekteydi. İncelenen 78 köpekten 7 tanesinin yaşı bilinmiyordu. Bunun dışında kalan 71 köpeğin 31’i (% 43.46) 9-12 yaş arası, 27’si (% 38.03) 5-8 yaş arası, 10’u (% 14.08) 13-16 yaş arası, 3’ü (%4.23) 1-4 yaş arasında olduğu tespit edildi.Tümörlerin 75’inin malign (23 kompleks karsinom, 22 karsinosarkom, 5 tübüler karsinom, 5 tubulopapiller karsinom, 5 invaziv mikropapiller karsinom, 4 komedokarsinom, 3 mikst tip karsinom, 3 duktal karsinom, 2 intraduktal papiller karsinom, 2 adenoskuamöz karsinom, 1 karsinom ve malign myoepitelyom); 3’ünün ise benign (2 benign mikst, 1 intraduktal papiller adenom) yapıda olduğu saptandı.

A Survey of Canine Mammary Tumors from 2004 to 2019 in Samsun

In this retrospective study, 78 canine mammary tumors were examined at the Pathology Department, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ondokuz Mayis, from January 2004 to July 2019.Twenty-five of 78 dogs with tumors (36.23%) were terrier, 11 (15.94%) mixed,7 (10.14%) cocker, 26 (37.68%) were 13 different breeds. Breeds of 9 were not known. The ages of 7 dogs out of 78 dogs were not known. In 71 dogs, excluding these unknown dogs, 31 (43.46%) were between 9-12 years, 27 (38.03%) were between 5-8 years, 10 (14.08%) were between 13-16 years, 3 (4.23%) were between 1-4 years old. Seventy-five cases of 78 were malignant (23 complex carcinoma, 22 carcinosarcoma -malignant mixed mammary tumor, 5 tubular carcinoma, 5 tubulopapillary carcinoma, 5 invasive micropapillary carcinoma, 4 comedocarcinoma, 3 mixed type carcinoma, 3 ductal carcinoma, 2 intraductal papillary carcinoma, 2 adenosquamous carcinoma, 1 carcinoma and malignant myoepithelioma) and remaining 3 cases were benign (2 benign mixed tumors, 1 intraductal papillary adenoma). 

Kaynakça

Alenza DP, Rutteman GR, Pena L, Beynen AC, Cuesta P, (1998). Relations between habitual diet and canine mammary tumours in case-control study. J Vet Intern Med.12(3), 132-139. doi: 10.1111/j.1939-1676.1998.tb02108.x

Alenza MDP, Pena L, del Castillo N, Nieto Al, (2000). Factors influencing the incidence and prognosis of canine mammary tumours. J SmallAnim Pract.41(7), 287-291.

Argyle DJ, Brearley MJ, Turek MM, (2008). Canine and Feline Mammary Tumors. Argyle DJ, Brearley MJ, Turek MM. eds. Decision Making in Small Animal Oncology. First Edition. Wiley-Blackwell Publishing, Ames, Iowa. p.327.

Aydoğan A, (2010). Köpek meme tümörlerinin tanısında histopatolojik ve immunohistokimyasal incelemeler. Doktora Tezi, ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Baştan A, Zonturlu AK, (2002). Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 49,203-206.

Brodey RS, Fidler IJ, Howson AE, (1966). The relationship of estrous irregularity, pseudopregnancy and pregnancy to the development of canine mammary neoplasms. J Am Vet Med Assoc.149(8), 1047-1049.

Brodey RS, Goldschmidt MH, Roszel JR, (1983). Canine mammary gland neoplasms. J Am Anim Hosp Assoc. 19(1), 61-90.

Cohen D, Reif JS, Brodey RS, Keiser H, (1974). Epidemiological analysis of the most prevalent sites and types of canine neoplasia observed in a veterinary hospital. Cancer Res.34 (11), 2859-2868.

Dorn CR, Taylor DO, Schneider R, Hibbard HH, Klauber MR, (1968). Survey of animal neoplasms in Alameda and Contra Costa counties, California. II. Cancer morbidity in dogs and cats from Alameda county. J Natl Cancer Inst. 40(2), 307-318.

Erer H, Kıran MM, (1993). Konya'da 1985-1992 yılları arasında köpeklerde görülen tümörler. SÜ Vet Fak Derg.9(2), 87-89.

Ertürk E, Tanzer F, Bulucu M, (1971). Patolojik Anatomi kürsüsünde 1964-1970 yıllan arasında incelenen köpek ve kedi tümörleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg.18(3-4), 383-386.

Gülçubuk A, Gürel A, (2003). 1995-2000 yılları arasında İstanbul’da saptanan köpek tümörleri. İstanbul Üniv Vet Fak Derg. 29(1), 83-91.

Hahn KA, Richardson RC, Knapp DW, (1992). Canine malignant mammary neoplasia: biologic behavior, diagnosis, and treatment alternatives. J Am Anim Hosp Assoc.28, 251-256.

Hashimoto S, Yamamura H, Sato T, Kanayama K, Sakai T, (2002). Prevalence of mammary gland tumor of small breed dog in the Tokyo metropolitan area. Japan Association for Social Informatics. 2, 85-91.

Johnson SD, (1993). Reproductive systems. Slatter D. eds. Textbook of small animal surgery. Second edition. Saunders, Philadelphia. p.2177-2192.

Köküuslu C, Akkayan C, (1972). Ankara’da 1968-1972 yılları arasında incelenen kedi ve köpeklerin primer meme tümörleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 19(4), 502-516. doi: 10.1501/Vetfak_0000001951

Lana SE, Rutteman GR, Withrow SJ, (2007). Tumours of the mammary gland. Withrow SJ, MacEwen BR. eds. Small Animal Clinical Oncology. Philadelphia, Saunders Company. p.455-477.

Misdorp W, (2002). Tumors in Domestic Animals. Meuten D. eds. Tumors of the mammary gland. Ames, Iowa. p.575-607.

Moulton JE, (1990). Tumours in Domestic Animals. Warren S, Walker K, Herman E. eds. Tumours of the mammary gland. University Press, California.p.518-552.

Mulligan RM, (1975). Mammary Cancer in the Dog: a study of 120 cases. Am J Vet Res. 36(9), 1391-1396.

Novosad CA, (2003). Principles of treatment for mammary gland tumors. Clin Tech SmallAnim Pract. 18(2), 107-109.

Pamukçu AM, Ertürk E, (1962). Ankara'da köpeklerde görülen tümör çeşitleri, Ankara Üniv Vet Fak Derg. 9(1), 1-9. doi: 10.1501/Vetfak_0000000380

Priester WA, (1979). Occurrence of mammary neoplasms in bitches in relation to breed, age, tumor type, and geographical region from which reported. J Small Anim Pract.20(1), 1-11.

Rivera P, von Euler H, (2011). Molecular biological aspects on canine and human mammary tumors. Vet Pathol. 48(1), 132-146. doi: 10.1177/0300985810387939.

Saba CF, Rogers KS, Newman S, Mauldin GE, Vail DM, (2007). Biologic behavior and clinical characteristics of mammary gland tumors in male dogs. J Vet Intern Med. 21(5), 1056-1059.

Schneider R, (1970). Comparison of age, sex and incidence rates in human and canine breast cancer. Cancer. 26(2), 419-426.

Schneider R, Dorn CR, Taylor DO, (1969). Factors influencing canine mammary cancer development and postsurgical survival. J NatCancer Inst. 43(6), 1249-1261.

Sonnenschein EG, Glickman LT, Goldschmidt MH, McKee LJ, (1991). Body conformation, diet and risk of breast cancer in pet dogs: a case-control study. Am J Epidemiol.133(7), 694-703.

Sontas BH, Ozyogurtcu H, Gurel A, Ekici H, (2009). Evaluation of clinical and pathological characteristics of 155 canines with mammary tumours: a retrospective study. Arch Med Vet.41, 53-59. doi: 10.4067/S0301-732X2009000100007

Sontas BH, Yüzbaşıoğlu Öztürk G, Toydemir TF, Arun SS, Ekici H, (2011). Fine-Needle aspiration biopsy of canine mammary gland tumours: a comparison between cytology and histopathology. Reprod Domest Anim. 47(1), 125-130.doi:10.1111/j.1439 0531.2011.01810.x.

Sorenmo KU, Kristiansen VM, Cofone MA, (2009). Canine mammary gland tumours: a histological continuum from benign to malignant; clinical and histopathological evidence. Vet Comp Oncol. 7(3), 162-172. doi: 10.1111/j.1476-5829.2009.00184.x.

Taylor GN, Shabestari L, Williams J, Mays CW, Angus W, McFarland S, (1976). Mammary neoplasia in a closed beagle colony. Cancer Res. 36(8), 2740-2743

Vural SA, Aydın Y, (2001). Ankara’da 1973-1998 yılları arasında incelenen köpek meme tümörleri. Turk J Vet Anim Sci. 25, 233-239.

Zatloukal J, Lorenzova J, Tichy F, Necas A, Kecova H, Kohout P, (2005). Breed and age as risk factors for canine mammary tumours. Acta Vet Brno. 74(1), 103-109.

Kaynak Göster

APA Kuruca, N , Gülbahar, M , Sözmen, M , Yarım, M , Kabak, Y , Karaca, E , İnal, S , Güvenç, T . (2019). Samsun’da 2004-2019 yılları arasında incelenen köpek meme tümörleri . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 30 (2) , 132-136 . DOI: 10.35864/evmd.614287

2400 2962

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Koyunlarda Postpartum Dönemde Vaginal Svap Örneklerinden Elde Edilen Bakteri İzolasyonu ve Antibiyogram

Ufuk ÜLKER, M.ayşe DEMİREL

Lumpy Skin Disease

Arif KARAOTCU, Yakup YILDIRIM

Tavuk Dışkıları ve Çevresel Örneklerden Salmonella Infantis Fajlarının İzolasyonu ve Karakterizasyonu

Ebru TORUN, Hamit Kaan MÜŞTAK

Aşılı Köpeklerin İdrarlarında Leptospira spp. Varlığının PCR Yöntemi İle Araştırılması

Özgür AKGÜL, Özer AKGÜL, Naciye Yakut ÖZGÜR

Kanatlı İntestinal Spiroketozis

Yavuz ÇOKAL, Elçin GÜNAYDIN

Adana İlinde Sığırlarda Anaplasma marginale ve Anaplasma centrale’nin Serolojik ve Moleküler Yöntemler ile Araştırılması

Tülin GUVEN GOKMEN, Elçin GÜNAYDIN, Osman SEZER, Pınar AYVAZOĞLU DEMİR, Armağan Erdem ÜTÜK

Salmonella Gallinarum ve Salmonella Pullorum için qPCR Tanı Kitinin Geliştirilmesi

Özlem ŞAHAN YAPICIER

Samsun’da 2004-2019 yılları arasında incelenen köpek meme tümörleri

Nilüfer KURUCA, Mustafa Yavuz GÜLBAHAR, Mahmut SÖZMEN, Murat YARIM, Yonca Betil KABAK, Efe KARACA, Sinem İNAL, Tolga GÜVENÇ

Sıcaklık Stresi ile İndüklenen Broilerde Farklı Oranlarda Uygulanan Bitkisel Eksraktların Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi

Bülent BAYRAKTAR, Emre TEKCE

Türkiye’deki Gökkuşağı Alabalıklarında Enfeksiyöz Pankreas Nekrozu Virüsü (IPNV), Viral Hemorajik Septisemi Virüsü (VHSV) ve Enfeksiyöz Hematopoetik Nekroz Virüsü’nün (IHNV) Serolojik Olarak Araştırılması

Cüneyt TAMER, Yüksel DURMAZ, Hasan Sercan PALANCI, Emre ÖZAN, Hamza KADI, Zafer YAZICI, Harun ALBAYRAK