OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET

Öz Bu çalışma hüküm sürdüğü dönemde kontrolündeki toprakların her köşesine adalet ve iktisadi adalet götürme saikiyle hareket eden Osmanlı İmparatorluğu’nun sistemini analiz etme amacı gütmektedir. Buna uygun olarak öncelikle Osmanlı’nın adalet ve hukuk bağlamında yapılanması ele alınacaktır. Sonra iktisadi adaleti tesis etme hususunda yetkili olan Osmanlı yöneticilerinin düşünce yapısı irdelenecektir. Eylem şekli kapsamında dağıtıcı adalet üzerine yürütülen faaliyetlerin ve oluşturulan organizasyonların başarısı değerlendirilecektir. Ardından geç dönem iktisadi düşünce biçimiyle birlikte duraklama ve çöküş evrelerine yol açan etkenlerin ekonomik boyutları gözden geçirilecektir. Son olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olan iç ve dış etkenlerin işleyişi analiz edilecektir.

Kaynakça

Akbıyık, Y. (2015). Milli Mücadelede Güney Cephesi Maraş. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.Akbıyık, Y. (2016). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Fransız-Ermeni İşgali ve Sonuçları (1919- 1921). A. G. Saygın (Dü.), Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze) Uluslararası Sempozyumu içinde (s. 391-417). Bitlis: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. Temmuz 4, 2017 tarihinde http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/T%C3%9CRK-ERMEN%C4%B0-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0N%C4%B0N-B%C3%96LGESEL-POL%C4%B0T%C4%B0KALARA-ETK%C4%B0S%C4%B0-U.-SEMPOZYUMU.pdf adresinden alındı.Akgündüz, A. (1986). Mukayeseli İslâm ve Osmanlı Hukuku Külliyatı. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.Alkan, Y. (2018). J. Rawls’ın İktisadi Adalet Teorisi ve Türkiye Ekonomisi. (Doktora Tezi). Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Bulut, F. (2008). Küresel Çağda İslam - Şeriat ve Siyaset (Cilt III). İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.Bulut, M. (1999). Osmanlı İktisat. H. İnalcık, & G. Eren (Dü.) içinde, Osmanlı İktisat (Cilt III, s. 210-220). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.Çaykara, E. (2005). Halil İnalcık Kitabı - Tarihçilerin Kutbu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Çolakoğlu, Ş. (1991). Kilis Direnişi - Kurtuluş ve Sonrası 1918-1921-1930,. Ankara: Feryal Matbaacılık.Dumrul, C., & Dumrul, Y. (2014). Osmanlı İmparatorluğu’nun Kapitalist Paternde Sanayileşmesinin Önündeki Engeller Üzerine Bir İnceleme. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi(23), 146-170.Faroqhi, S. (2010). Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya (2. b.). (E. Duru, Dü., & A. Berktay, Çev.) İstanbul: Kitap Yayınevi.Faroqhi, S. N., & Fleet, K. (2016). Türkiye Tarihi 1453-1603 Cilt 2 - Bir Dünya Gücü Olarak Osmanlı İmparatorluğu (Cilt II). (B. Üçpunar, Çev.) İstanbul: Kitap Yayınevi.Genç, M. (2014). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi (11. b.). İstanbul: Ötüken Neşriyat.Hasırcı, H. M. (2003). Büyük Osmanlı Tarihi (Cilt I). İstanbul: Merve Yayınları.Hilmi, Ş. F. (2009). İslam Tarihi (2. b.). (C. Zorlu, Dü.) İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınlar.İnalcık, H. (2015). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ. Yirminci Baskı. (Çev. R. Sezer). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.İnalcık, H. (2016). Akademik Ders Notları: 1938-1986: Timur, İnkılâp Tarihi, Osmanlı Tarihi. İstanbul: Timaş Yayınları.Küçükkalay, A. M. (2014). Dünya İktisat Tarihi. İstanul: Beta Yayıncılık.Öz, M. (1999). Osmanlı İktisat. H. İnalcık, & G. Eren (Dü.) içinde, Osmanlı İktisat (Cilt III, s. 66-73). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.Tabakoğlu, A. (1999). Osmanlı İktisat. H. İnalcık, & G. Eren (Dü.) içinde, Osmanlı İktisat (Cilt III, s. 125-135). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.Zaim, S. (1999). Osmanlı İktisat. H. İnalcık, & G. Eren (Dü.) içinde, Osmanlı İktisat (Cilt III). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enderun467490, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {11 - 19}, doi = {}, title = {OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET}, key = {cite}, author = {ALKAN, Yaşar} }
APA ALKAN, Y . (2018). OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET. Enderun , 2 (2) , 11-19 .
MLA ALKAN, Y . "OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET". Enderun 2 (2018 ): 11-19 <
Chicago ALKAN, Y . "OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET". Enderun 2 (2018 ): 11-19
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET AU - Yaşar ALKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 19 VL - 2 IS - 2 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Enderun OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET %A Yaşar ALKAN %T OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET %D 2018 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ALKAN, Yaşar . "OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET". Enderun 2 / 2 (Ekim 2018): 11-19 .
AMA ALKAN Y . OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET. Enderun. 2018; 2(2): 11-19.
Vancouver ALKAN Y . OSMANLI'DA ADALET VE İKTİSADİ ADALET. Enderun. 2018; 2(2): 19-11.