ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ

İnsanlar interneti çalışma ortamlarında, kişisel işlerinde ve eğitim-öğretim ortamlarında bir araç olarak bilgi paylaşımında, eğitim almada, maliyetleri azaltmada, bilgiye erişimde, iletişim kurmada, banka hesaplarını yönetmede yoğun bir biçimde kullanmaktadırlar. Bu nedenle bilgisayardan sonra internet de okullarda yerini almıştır. Ancak okullardaki bilgisayar laboratuvarlarında internetin öğrencilerin kullanmaya başlamasıyla birlikte öğrencilerin interneti farklı amaçlar için kullanma sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durum alan yazında siber aylaklık olarak tanımlanmaktadır. Siber aylaklık, ders saatleri içerisinde, internetin ders ile ilgisi olmayan işler için kullanılma eğilimi ve/veya davranışı olarak belirtilmektedir(Kalaycı, 2010). Bu çalışmada eğitim öğretim ortamlarında internetle birlikte ortaya çıkan siber aylaklık kavramının öğrenci gözüyle nedenlerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla özel bir üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlem yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenciler siber aylaklık yaptıklarını kabul etmişler ancak, siber aylaklık yapmanın kabul edilemeyeceğini belirtmişlerdir. Bu durumun nedenlerini belirten öğrenci görüşlerinin 5 tema(motivasyon, derse hedeflenme, öğretmen, ortam ve zaman) altında toplandığı görülmüştür.

Öğrenci Gözüyle Siber Aylaklık ve Nedenleri

The Internet is being used both in workplace and educational settings extensively with the aim of providing significant opportunities to communicate, to conduct research, to manage bank accounts, to share information, to reduce expense costs, etc. Consequently, the internet has taken its place in schools after computers. However, with the use of the Internet in educational settings, certain inappropriate behaviors emerge. The act of using the Internet for non-educational purposes by the students during the course hours is defined as cyberloafing (Kalaycı, 2010). The purpose of this study is to reveal the causes of cyberloafing from students' perspective. For this purpose, a qualitative case study was designed. Semi-structured interviews and observations were the main sources of data collection process. As a result of the study, students conceded doing cyberloafing, but they stated that it's not an acceptable behavior. The proposed causes by the students for cyberloafing can be described in five themes: motivational, goal settings, teacher, environment and time related.

Kaynak Göster

Bibtex @ { etku84231, journal = {Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama}, issn = {2147-1908}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {36 - 53}, doi = {}, title = {ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ}, key = {cite}, author = {Ergün, Esin and Altun, Arif} }
APA Ergün, E , Altun, A . (2012). ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 2 (1) , 36-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/6272/84231
MLA Ergün, E , Altun, A . "ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ" . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 (2012 ): 36-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/6272/84231>
Chicago Ergün, E , Altun, A . "ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 (2012 ): 36-53
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ AU - Esin Ergün , Arif Altun Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 53 VL - 2 IS - 1 SN - 2147-1908- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ %A Esin Ergün , Arif Altun %T ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ %D 2012 %J Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama %P 2147-1908- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Ergün, Esin , Altun, Arif . "ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 / 1 (Nisan 2012): 36-53 .
AMA Ergün E , Altun A . ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU). 2012; 2(1): 36-53.
Vancouver Ergün E , Altun A . ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SİBER AYLAKLIK VE NEDENLERİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2012; 2(1): 36-53.