MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ

Bu çalışma MEB tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitim çalışmalarının öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin öz-yeterlilik algılarına ve tutumlarına etkisini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modelli araştırmanın örneklemini 437 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak öğretmenlerin algılarını ölçmek için Bilgisayar Öz-yeterlik Algı Ölçeği, tutumlarını ölçmek için BİT'e Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, t, Anova, Scheffe ve Pearson r korelasyon testlerinden yararlanılmıştır (p < 0,05). Araştırma sonucunda ulaşılan bazı sonuçlar şöyle özetlenebilir: Öğretmenlerin BİT'e yönelik tutumları oldukça yüksektir. Öğretmenlerin BİT'in eğitim ve öğretime etkisine yönelik tutumları üzerinde kıdemin etkisi vardır. Öte yandan öğretmenlerin BİT kullanılmasına engellere yönelik tutumları üzerinde kıdemin ve mezun olunan okul düzeyinin etkisi yoktur.

Meb Hizmetiçi Eğitimlerinin Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Tutumlarına ve Bilgisayar Öz-Yeterliklerine Etkisi

This study was conducted to reveal the impact of in-service training efforts organized by the MNE upon teachers' self-efficacy perceptions and attitudes toward ICT. Using the survey model, the study's sample consists of 437 teachers. The Computer Self-Efficacy Perception Scale was used to assess the teachers' perceptions as the assessment instrument, while the Attitude Scale toward ICT was used to assess their attitudes. Percentage, arithmetic means, t, Anova, Scheffe and Pearson r correlation tests were employed in data analysis (p

Kaynak Göster

Bibtex @ { etku84229, journal = {Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama}, issn = {2147-1908}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Özgen and Demi̇r, Buket} }
APA Korkmaz, Ö , Demi̇r, B . (2012). MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 2 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/6272/84229
MLA Korkmaz, Ö , Demi̇r, B . "MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ" . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 (2012 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/6272/84229>
Chicago Korkmaz, Ö , Demi̇r, B . "MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 (2012 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ AU - Özgen Korkmaz , Buket Demi̇r Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 2 IS - 1 SN - 2147-1908- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ %A Özgen Korkmaz , Buket Demi̇r %T MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ %D 2012 %J Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama %P 2147-1908- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Korkmaz, Özgen , Demi̇r, Buket . "MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2 / 1 (Nisan 2012): 1-18 .
AMA Korkmaz Ö , Demi̇r B . MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU). 2012; 2(1): 1-18.
Vancouver Korkmaz Ö , Demi̇r B . MEB HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİNİN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİKLERİNE ETKİSİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2012; 2(1): 1-18.