TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Döviz kuru, faiz, ticari ürün fiyat artışı vb. risklere maruz turizm işletmelerinin, yeni finansman tekniklerini ve türev ürünleri kullanım düzeyini belirlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu temel amacın yanı sıra, yeni finansman tekniklerinin sağlanabilme imkânları ve yeni finansman tekniklerinin kullanımı sonucu ortaya çıkan avantajların ve dezavantajların belirlenmesi alt amaçlar olarak belirlenmiştir. Temel amaç ve alt amaçlar doğrultusunda nicel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın evreni İzmir ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren turizm işletmeleri olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verilerinde anket tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, turizm işletmelerinin finansal teknikler ve türev ürünler hakkında bilgi sahibi oldukları fakat bu yöntemlere ilişkin gelişmeleri takip etmedikleri belirlenmiştir. Ayrıca bu ürünlerin literatürde bahsedilen avantajları çalışma kapsamındaki işletmeler tarafından da onaylanmıştır.

THE USE OF FINANCIAL TECHNIQUES IN TOURISM BUSINESS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF İZMİR PROVINCE

The aim of this study is to determine the level of use of financial techniques and derivatives in hotel business which are exposed to financial risks such as exchange risk, interest rate risk, commercial product price increase risk. In addition to this main aim, to determine the advantages, disadvantages and opportunities of providing new financial techniques are identified as sub-goals. According to this main aim and sub-goals, quantitative research has been done. The universe of the study is defined as tourism business operating in the districts of İzmir province. Survey technique was used in this research. At the end of the study, it is concluded that tourism business are aware of financial techniques and derivatives. And also they don’t follow the improvements of these methods.

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241883, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {74 - 96}, doi = {}, title = {TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Öncü, Mehmet Akif and Çömlekçi, İstemi and Mesci, Muammer and Coşkun, Erhan} }
APA Öncü, M , Çömlekçi, İ , Mesci, M , Coşkun, E . (2016). TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 74-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22643/241883
MLA Öncü, M , Çömlekçi, İ , Mesci, M , Coşkun, E . "TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 74-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22643/241883>
Chicago Öncü, M , Çömlekçi, İ , Mesci, M , Coşkun, E . "TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 74-96
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Mehmet Akif Öncü , İstemi Çömlekçi , Muammer Mesci , Erhan Coşkun Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 96 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Mehmet Akif Öncü , İstemi Çömlekçi , Muammer Mesci , Erhan Coşkun %T TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Öncü, Mehmet Akif , Çömlekçi, İstemi , Mesci, Muammer , Coşkun, Erhan . "TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (Temmuz 2016): 74-96 .
AMA Öncü M , Çömlekçi İ , Mesci M , Coşkun E . TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2016; 1(1): 74-96.
Vancouver Öncü M , Çömlekçi İ , Mesci M , Coşkun E . TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(1): 74-96.
IEEE M. Öncü , İ. Çömlekçi , M. Mesci ve E. Coşkun , "TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN TEKNİKLERİNİ KULLANIMI: İZMİR İLİ VE İLÇELERİNDE BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 74-96, Tem. 2016