TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Öz Türkiye’de hem nüfus ve araç sahipliği hem de kentsel alanlarda yaşayanların sayısı günden güne artmaktadır. Bu artış ile trafikte hareketliliğin nedenleri de farklılaşmakta, buna ulaşımın karmaşık ağ yapısı ile kullanılan araçların çeşitliliği de eklenince ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere birçok alanda pozitif ve negatif dışsallıkların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Çalışmada, Çanakkale’nin merkez trafiği için yayalar ile sürücülere yönelik anket çalışması yapılmış, negatif dışsallıkların giderilmesi, pozitif dışsallıkların daha da arttırılması adına Akıllı Ulaşım Sistemlerinin kullanımının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çanakkale özelinde yaya ve sürücülerin tutum ve davranışları değerlendirilerek trafik sorununa akıllı ulaşım bağlamında çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Kaynakça

Anisi, M. H., Abdullah, A. H. (2016). Efficent Data Reporting in Intelligent Transportation Systems. Networks and Spatial Economics, 16, 623-642.

Barbaresso, J., Cordahi, G., Garcia, D., Hill, C., Jendzejec, A. & Wright, K. (2014). ITS Strategic Plan 2015-2019. Report No. FHWA-JPO-14-145, U.S. Department of Transportation.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı: 32, Güz, 470-483.

Case, K. E., Fair, R. C. & Oster, S. E. (2017). Principles of Economics. Twelfth Edition, United Kingdom: Pearson.

Conway, E. (2015). Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri. Ankara: Domingo Yayınevi.

Ezell, S. (2010). Intelligent Transportation Systems. The Information Technology & Innovation Foundation, January.

Farooq, U., Hardy, J. L., Gao, L. & Siddiqui, M. A. (2008). Economic Impact/Forecast Model of Intelligent Transportation Systems in Michigan: An Input Output Analysis. Journal of Intelligent Transportation Systems, 12(2), 86-95.

Figueiredo, L., Jesus, I., Machado, J. A. T., Ferreira, J. R. & Carvalho, J. L. M. (2001). Towards the Development of Intelligent Transportation Systems. Conference Paper, ResearchGate, Paper ID Number 81.

Gordon, C. (2013). Applying Benefit-Cost Analysis to Transportation Systems (ITS) and the Australian Context. Australian Transport Research Forum 2013 Proceedings, 2-4 October 2013, Brisbane-Australia, 1-14.

Greene, J. E. (2012). Public Finance, An International Perspective, Singapore: World Scientific Publishing.

Gregor, D., Toral, S., Ariza, T., Barrero, F., Gregor, R., Roads, J. & Arzamendia, M. (2016). A Methodology for Structured Ontology Construction Applied to Intelligent Transportation Systems. Computer Standards & Interfaces, 47, 108-119.

Hillman, A. L. (2009). Public Finance and Public Policy, Responsibilities and Limitations of Government: Second Edition, Cambridge University Press.

Jeong, J. (2004). Analysis of the Factors and the Roles of HRD in Organizational Learning Styles as Identified by Key Informants at Selected Corporations in the Republic of Korea. Texas A & M University, Unpublished Doctoral Dissertation, USA.

Kala, R., Warwick, K. (2015). Intelligent Transportation System with Diverse Semi-Autonomous Vehicles. International Journal of Computational Intelligence Systems, 8:5, 886-899.

Kılınçaslan, T. (2012). Kentsel Ulaşım. İstanbul: Ninova Yayınları.

Kumar, M., Albert, S. & Deeter, D. (2005). A Summary of Rural Intelligent Transportation Systems (ITS) Benefits as Applied to ODOT Region 1. Oregon Department of Transportation Region 1, April.

Lederman, J., Taylor, B. D. & Garrett, M. (2016). A Private Matter: The Implications of Privacy Regulations for Intelligent Transportation Systems. Transportation Planning and Technology, Volume: 39, No: 2, 115-135.

Lim, S. (2012). Intelligent Transportation Systems in Korea. International Journal of Engineering and Industries, Volume: 3, Number: 4, December, 58-64.

Makino, H., Tsuji, H. (2006). Electronic Toll Collection System of Japan. PIARC International Seminar on Intelligent Transport System (ITS) in Road Network Operations.

Mallik, S. (2014). Intelligent Transportation System, International Journal of Civil Engineering Research. Volume: 5, Number: 4, 367-372.

Möller, D. P. F., Vakilzadian, H. (2016). Cyber-Physical Systems in Smart Transportation. IEEE, 776-781.

Musgrave, R. A. (1998). Public Finance in A Changing World, (Ed. Peter Birch Sorensen), London: Macmillan Press.

Nadaroğlu, H. (1992). Kamu Maliyesi Teorisi, 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Nakanishi, Y. J., Falcocchio, J. C. (2004). Performance Assessment of Intelligent Transportation Systems Using Data Envelopment Analysis. Research in Transportation Economics, Volume: 8, 181-197.

Ramos, A. L., Ferreira, J. V. & Barcelo, J. (2012). Modelling & Simulation for Intelligent Transportation Systems. International Journal of Modeling and Optimization, Vol. 2, No. 3, June, 274-279.

Ran, B., Jin, P. J., Boyce, D., Qiu, T. Z. & Cheng, Y. (2012). Perspectives on Future Transportation Research: Impact of Intelligent Transportation System Technologies on Next-Generation Transportation Modeling. Journal of Intelligent Transportation Systems, 16:4, 226-242.

Rosen, H. S. (2005). Public Finance. 7. Edition, United States: McGRAW-HILL International Edition.

Samadi, S. (2013). Applications and Opportunities for Radio Frequency Identification (RFID) Technology in Intelligent Transportation Systems: A Case Study. International Journal of Information and Electronics Engineering, Vol. 3, No. 3, May, 341-345.

Singh, B., Gupta, A. (2015). Recent Trends in Intelligent Transportation Systems: A Review. The Journal of Transport Literature, 9(2), 30-34.

Singh, G., Bansal, D. & Sofat, S. (2014). Intelligent Transportation System for Developing Countries: A Survey. International Journal of Applications, Volume 85, No 3, January, 34-38.

Sobel, R. S. (2004). Handbook of Public Finance, (Ed. Jürgen G. Backhaus & Richard E. Wagner), Boston: Kluwer Academic Publishers.

Suen, L. S., Mitchell, C.G.B. & Henderson, S. (1998). Application of Intelligent Transportation Systems to Enhance Vehicle Safety for Elderly and Less Able Travellers. Paper Presenterat, 506, 16th.

Sutar, S. H., Koul, R. & Suryavanshi, R. (2016). Integration of Smart Pone and IOT for Development of Smart Public Transportation System. International Conference on Internet of Tings and Applications (IOTA), Maharastra Institute of Technology, (Pune-India, 22-24 January 2016), 73-78.

Tresch, R. W. (2015). Public Finance, Third Edition, London: Elsevier.

Turner, S. W., Uludag, S. (2016). Intelligent Transportation as the Key Enabler of Smart Cities. IEEE/IFIP NOMS Workshop: International Workshop on Platforms and Applications for Smart Cities (PASC), 1261-1264.

UDHB (2014). Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016). Ankara: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

UDHB (2017). Akıllı Ulaşım Sistemleri Terimleri Sözlüğü. Ankara: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Uzgören, N. (2012). Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Temel İstatistiksel Yöntemler ve SPSS Uygulamaları. Genişletilmiş 2. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.

Wang, F-Y., Tang, S., Sui, Y. & Wang, X. (2003). Toward Intelligent Transportation Systems for the 2008 Olimpics. IEEE Intelligent Systems, November/December, 8-11.

Wootton, J. R., Ortiz, A. G. & Amin, S. M. (1995). Intelligent Transportation Systems: A Global Perspective. Mathematical and Computer Modelling, Vol. 22, No. 4-7, 259-268.

Yan, X., Zhang, H. & Wu, C. (2012). Research and Development of Intelligent Transportation Systems. 11th International Symposium on Distributed and Applications to Business, Engineering & Science, (19-22 October 2012), 321-327.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed638094, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {193 - 208}, doi = {}, title = {TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Kenanoğlu, Mehmet Emin and Aydın, Murat} }
APA Kenanoğlu, M , Aydın, M . (2019). TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (2) , 193-208 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51286/638094
MLA Kenanoğlu, M , Aydın, M . "TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 193-208 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51286/638094>
Chicago Kenanoğlu, M , Aydın, M . "TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 193-208
RIS TY - JOUR T1 - TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA AU - Mehmet Emin Kenanoğlu , Murat Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 208 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA %A Mehmet Emin Kenanoğlu , Murat Aydın %T TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Kenanoğlu, Mehmet Emin , Aydın, Murat . "TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 193-208 .
AMA Kenanoğlu M , Aydın M . TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2019; 9(2): 193-208.
Vancouver Kenanoğlu M , Aydın M . TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(2): 193-208.
IEEE M. Kenanoğlu ve M. Aydın , "TRAFİKTE YAŞANAN DIŞSALLIKLARA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ: ÇANAKKALE ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 193-208, Ara. 2020