ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA

Bu çalışmanın amacı, Orman İşletme Müdürlüklerinde çalışanların iş ortamında yaşadıkları çatışma nedenlerinive yoğunluğunu tespit etmek ve çatışma nedenleri ile çatışma çözüm yöntemleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ ne bağlı 12 Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan 335 kişi araştırmanın ana kütlesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ana kütlesinin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle ayrıca bir örneklem belirleme yöntemi kullanılmamıştır. Araştırmaya katılma konusunda istekli olan kişilerin tamamı araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, yaşanılan çatışmaların en fazla kişisel farklılıklardan kaynaklandığıortaya çıkmıştır. Çalışanların, iş arkadaşlarıyla yaşadıkları çatışmaları çözümleyebilmek için en fazla problem çözme ve uzlaşma yönetim tarzlarını; en az ise zorlama yönetim tarzını kullandıkları görülmüştür. Çatışma nedenlerinden, iş arkadaşlarından kaynaklanan çatışmalarda uyma yönetim tarzı ve yönetimden kaynaklanan çatışmalarda uzlaşma yönetim tarzı kullanılmaktadır. Çalışanların iş yüklerinin artmasıyla genel olarak çatışma yoğunluğunun arttığı tespit edilmiştir

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CAUSES OF CONFLICT AND CONFLICT MANAGEMENT STYLES AT THE GENERAL DIROCTORATE OF FORESTY: AN APLLICATION IN THE BOLU REGIONAL DIRECTORATE OF FORESTRY

The aim of this study is to determine the causes and the intensity of the conflict and the relationship between the causes of conflict and conflict management styles at the general directorate of forestry. To this aim, the population of the study has been determined 335 employees of the Bolu Regional Directorate of Forestry. Because of the fact that the population is reachable, it has not been used any sampling method. Data has been collected all employees who are willing. Quantitative research method has been used in the study and survey technique has been preferred to collect the research data. The obtained data is analyzed by using SPSS 15.0 program. Also, it has been found that, in order to eliminate the conflicts that is with colleague, employees has been using at most problem-solving and consensus conflict management style; at least forcing conflict management style. In addition, it has been found that to eliminate conflicts that due to collogue, compliance conflict management style is used and due to management, agreement conflict management style is used. Furthermore, it has been found that when the workloads of the employees increase, the intensity of the conflict increases

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241867, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {71 - 93}, doi = {}, title = {ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Eratilla, Metin and Kethüda, Önder} }
APA Eratilla, M , Kethüda, Ö . (2016). ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (1) , 71-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22639/241867
MLA Eratilla, M , Kethüda, Ö . "ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 71-93 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22639/241867>
Chicago Eratilla, M , Kethüda, Ö . "ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 71-93
RIS TY - JOUR T1 - ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA AU - Metin Eratilla , Önder Kethüda Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 93 VL - 2 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA %A Metin Eratilla , Önder Kethüda %T ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Eratilla, Metin , Kethüda, Önder . "ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 1 (Temmuz 2016): 71-93 .
AMA Eratilla M , Kethüda Ö . ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA. DÜSOBED. 2016; 2(1): 71-93.
Vancouver Eratilla M , Kethüda Ö . ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(1): 71-93.
IEEE M. Eratilla ve Ö. Kethüda , "ORMAN İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA NEDENLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 71-93, Tem. 2016