MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ

XIX. yüzyılda dinler tarihinin ana konularından birisi dinin kökeni problemidir. Friedrich Max Müller, dinin nasıl ortaya çıktığı konusunu ele alan fetişizm, animizm, atalara tapınma ve totemizm gibi teorilerin, bu meseleyi yeterince izah edemediklerini düşünür. Ona göre din, söz konusu teorilerin iddia ettiği gibi doğrudan taş, süs eşyası, totem hayvanı gibi varlıklara tapınmayla başlamış değildir. Aynı zamanda din, Yüce Varlık’ın kendisini vahiy yoluyla bildirmesi neticesinde de ortaya çıkmış değildir. Elbette tüm bu unsurların dinin başlangıcında önemli bir yeri vardır ancak dinin kökeninde, bu tür varlıklara tanrılık atfetmeden önce, “sınırsız” (kutsal) kavramının elde ediliş süreci yer alır. Sınırsız fikri, sıradan bilgilerimiz gibi tabiattan elde edilen izlenimlerle ortaya çıkmıştır. Bu aşamadan sonra din, tabiat varlıklarına kutsallık ya da tanrılık atfedilerek gelişmiş ve politeizm, monoteizm daha sonra da psikolojik din safhasına doğru yol almıştır

MAX MÜLLER’S VIEWS ON THE IDEA OF INFINITY (SACRED) WHICH TOOK PLACE IN THE PROCESS OF THE ORIGIN OF RELGION

One ofthe main topics ofthe history ofreligions was the problem ofthe origin ofreligion in XIX.century. According to Friedrich Max Müller, the theories that was arouse on the issue like fetishism, animism, ancestor worship and totemism was unable toexplainthe matter adequately. According to himreligion did not started directly with the worship of the stone, ornaments, totem animals and such these. In addition, the religion did not appear with the Supreme Being’s informinghimself to mankind through the revelation. Although these elements have an important place, beforeattributing the divinity to this kind ofbeings, there is the process of discovery of the sacred in the beginning of the religion. The idea of“infinite” (divine) emergedfrom impressions ofnature such as other types of knowledge. After that, religion has developed by attributingdivinityordeity to natural beings and progressed tothe stage of polytheism, monotheism andfinally to psychologicalreligion

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241906, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {54 - 86}, doi = {}, title = {MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ}, key = {cite}, author = {Karataş, İbrahim Ethem} }
APA Karataş, İ . (2016). MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 54-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22646/241906
MLA Karataş, İ . "MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 54-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22646/241906>
Chicago Karataş, İ . "MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 54-86
RIS TY - JOUR T1 - MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ AU - İbrahim Ethem Karataş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 86 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ %A İbrahim Ethem Karataş %T MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Karataş, İbrahim Ethem . "MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (Temmuz 2016): 54-86 .
AMA Karataş İ . MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ. DÜSOBED. 2016; 3(2): 54-86.
Vancouver Karataş İ . MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 3(2): 54-86.
IEEE İ. Karataş , "MAX MÜLLER’E GÖRE DİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNDE SINIRSIZ (KUTSAL) FİKRİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 54-86, Tem. 2016