KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’de “kitlesel fonlama” olarak bilinen ‘’crowdfunding uygulaması’’, internet teknolojisi ve sosyal medyanın olağanüstü gelişimi ile birlikte son yılların en dikkat çekici alternatif finansman kanalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde henüz çok yeni bir fonlama sistemi olan kitlesel fonlama sistemi şimdilik sınırlı sayıda internet sitesi tarafından uygulanan bir sistemdir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de şu anda kitlesel fonlama sistemini uygulamak amacıyla kurulmuş olan ve en çok proje yayınlayan internet siteleri olan crowdfon, fongogo ve fonlabeni adlı siteler ile yurtdışındaki ülkelerde en çok tercih edilen kickstarter sitesini içerik analizi yöntemiyle incelemektir. Ayrıca çalışmada, yerel ve yabancı internet siteleri fonlanan proje türleri, tamamlanan projelerin toplam fonlama miktarları, fonlamaya açılan proje sayıları, projelerin başarı oranları gibi çeşitli ölçütler bakımından karşılaştırılarak yerel kitlesel fonlama platformlarının mevcut durumu analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre Türkiye’de bugüne kadar 103 proje başarıyla tamamlanmıştır. Yurtdışı örnek sitesinde ise bugüne kadar 138.823 proje tamamlanmıştır. Türkiye’de başarılı proje başına düşen ortalama tutar 144 dolar iken yurtdışı örneğinde bu tutar 7.967 dolardır.

MASS FUNDING PLATFORMS: TURKEY VERSUS FOREIGN COUNTRIES

In Turkey, as a result of growing internet technology and developing social media extraordinarily, we encounter with crowfunding-as known as mass funding- as of most attractive alternative financial source of late year. For now, mass funding system is used in limited rates by internet sites becasue of being new. The purpose of this study is to investigate most popular website kickstarter and local websites; crowdfon, fongofon and fonlabeni which set up with the aim of applying mass funding system in Turkey, with method of content analysis. Also, in this study, while comparing with foreign and local web sites, funded project types, total funding amount of completed projects, open to fund projects and success rate of these projects are also investigated in order to analyze local websites’ current status. With the regard of final discovery, up till now, 103 projects have become successful in Turkey. In foreign websites, up till now 138.823 projects have become successful . In Turkey, average success rate is 144 dolar, as in foreign amount 7967 dolar.

Kaynakça

Akbulak, Y. (2012). “Küçük Ölçekli Finansman Yöntemi: Kitle Fonlaması”, https://www.dunya.com/gundem/kucuk-olcekli-finansman-yontemi-kitle-fonlamasihaberi-185941, (Erişim tarihi: 24 Nisan 2018).

Akçaoğlu, V. D. (2018). “Girişimciler için Alternatif Bir Finansman Yöntemi “Kitle Fonlaması” Kanunlaştı”, https://www.procompliance.net/girisimciler-icin-alternatif-birfinansman-yontemi-kitle-fonlamasi-kanunlasti/, (Erişim tarihi: 26 Nisan 2018).

Atsan, N. & Erdoğan, E. O. (2015). Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama (Crowdfunding), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 297-320.

Bayram, M. & Yaylı, A. (2009). Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 347-379.

Belleflamme, P., Lambert, T. & Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping The Right Crowd. Journal Of Business Venturing, 29(5), 585-609.

Cin, İ. (2013). “Fon Bulabileceğiniz Crowdfunding'i Ne Kadar Biliyorsunuz?”, http://www.girisimhaber.com/post/2013/01/23/Girisimciler-Icin-Yeni-Bir-Fonlama-Sistemi-Crowdfunding.aspx., (Erişim tarihi: 26 Nisan 2018).

Cordova, A., Dolci, J. & Gianfrate, G. (2015). The Determinants of Crowdfunding Success: Evidence from Technology Projects. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 115-124.

Ercan, M. (2012). “Kitle fonlaması”, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/metin-ercan/kitlefonlamasi-1090601/, (Erişim tarihi: 27 Nisan 2018).

Ergen, M., Lau, J. & Bilginoglu, K. (2013). Dağıtık Girişimci Sermayesi: Kitle-Fonlaması. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3. Sanayi Şurası Bildiriler Kitabı, 20-22 Kasım 2013, Ankara.

Herdem Hukuk Bürosu, (2017). “Tüm Yönleriyle Kitlesel Fonlama” http://herdem.av.tr/tr/tmynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/, (Erişim tarihi: 28 Nisan 2018).

İşler, S. T. (2014). Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama-Crowdfunding. Gösterge, Sonbahar, 51-65.

Karaarslan, M. H. & Altuntaş, B. (2015). Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması. 20. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir.

Kıran, T. (2013). Sermaye Piyasalarında Kitle Fonlaması. Yeterlilik Etüdü. Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi. Kirby, E. & Worner, S. (2014). Crowd-Funding: An İnfant İndustry Growing Fast. IOSCO, Madrid.

Koçer, S. (2015). Türkiye’de Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Kampanyaları: Kültürel Bir İnceleme. Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kadir Has Üniversitesi-İstanbul.

Mollick, E. (2014). The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study. Journal of Business Venturing, 29 (1), 1-16.

Onur, M. N. ve Değirmenci, Ö. (2015). Crowdfunding – Kitle Fonlaması. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları. Sayı: 2015-7, 1-18.

Ordanini, A., Miceli, L., Pizzetti, M. & Parasuraman, A. (2011). Crowd-Funding: Transforming Customers İnto İnvestors Through İnnovative Service Platforms. Journal of Service Management, 22(4), 443-470.

Ryu, S. & Kim, Y. G. (2018). Money is not Everything: A Typology of Crowdfunding Project Creators. The Journal of Strategic Information Systems, 27(4) 350–368.

Tekeoğlu, N. (2015). Kitlesel Fonlama İle Alternatif Film Finansmanı Oluşturma ve Bir Film Analizi: Sıra Dışı İnsanlar. International Journal of Social Science, 38, 295-302.

The World Bank. (2013). Crowdfunding’s Potential for the Developing World: https://www.infodev.org/infodev-files/wb_crowdfundingreport-v12.pdf, (Erişim tarihi:01 Mayıs 2018).

Zengin, S., Yüksel, S. & Kartal, M. T. (2017). Kitle Fonlaması Sisteminin Türkiye’ye Faydaları. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1(2), 22-32.

https://crowdfon.com/ (Erişim tarihi: 25 Nisan 2018).

https://eticaretmag.com/crowdfunding-siteleri-gectigimiz-yil-dunya-capinda-yuzde-60-artti, (Erişim tarihi: 23 Nisan 2018).

https://www.fongogo.com/ (Erişim tarihi: 26 Nisan 2018).

https://www.kickstarter.com/ (Erişim tarihi: 27 Nisan 2018).

http://www.sayginis.com/index.php/2-contact/36-kitle-fonlamas-sistemi-crowdfunding. (Erişim tarihi: 20 Nisan 2018).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed503000, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {18 - 33}, doi = {}, title = {KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Sakarya, Şakir and Bezirgan, Elif} }
APA Sakarya, Ş , Bezirgan, E . (2018). KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (2) , 18-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/41633/503000
MLA Sakarya, Ş , Bezirgan, E . "KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 18-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/41633/503000>
Chicago Sakarya, Ş , Bezirgan, E . "KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 18-33
RIS TY - JOUR T1 - KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI AU - Şakir Sakarya , Elif Bezirgan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 33 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI %A Şakir Sakarya , Elif Bezirgan %T KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Sakarya, Şakir , Bezirgan, Elif . "KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 2 (Aralık 2018): 18-33 .
AMA Sakarya Ş , Bezirgan E . KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI. DÜSOBED. 2018; 8(2): 18-33.
Vancouver Sakarya Ş , Bezirgan E . KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(2): 18-33.
IEEE Ş. Sakarya ve E. Bezirgan , "KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI: TÜRKİYE VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 18-33, Ara. 2018