İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ

Bu araştırmada, işbirlikli öğrenme yönteminin sekizinci sınıf öğrencilerinin bilişüstü becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 74 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada öğrencilere yaklaşık 4 ay süresince araştırmacı tarafından hazırlanan etkinlikler yaptırılmıştır. Kontrol grubundaki öğrencilere “Genetik” ve “Canlılarda Üreme ve Gelişme” ünitelerinin öğretimi araştırmacı tarafından geleneksel yönteme uygun olarak hazırlanan ders planı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Deney grubunu oluşturan öğrencilerin aynı üniteleri öğrenimi ise araştırmacı tarafından işbirlikli öğrenme yöntemine uygun olarak hazırlanan ders planı üzerinden yapılmıştır. Uygulamaların öncesi ve sonrasında Bilişüstü Becerileri Anketi deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre deney ve kontrol grubu arasında bilişüstü beceriler bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Her iki öğrenci grubunda da bilişüstü beceriler ve bu becerilere ilişkin “farkında olma, kendini kontrol etme ve değerlendirme” alt boyutları bakımlarından değişim gözlenmemiştir. Bununla birlikte, bu becerilere ilişkin “bilişsel yöntemler” alt boyutunda deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır

THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING ON EIGHT GRADE STUDENTS’ METACOGNITIVE SKILLS

Cooperative learning method was used in this study so as to ensure students’ metacognitive skills. Sampling group of the research consist of 74 students studying in 8th grade in primary school. The students selected as control and experiment group have done the activities prepared by the researcher and studies have been applied. The units of “Genetic” and “Reproduction and development of organisms” have been taught with lesson plan prepared by the researcher by using traditional method to the students of control group, on the other hand, the same units have been taught by the cooperative learning method prepared by the researcher to experiment group. Survey of Metacognitive Skills has been applied to both groups’ pre and post-test. For group in expected level and a remarkable difference has occurred compared to control group. No change in terms of Metacognitive Skills has been seen in any group at the end of the applications lasting about four months

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241863, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {5 - 25}, doi = {}, title = {İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Genç, Murat and Şahin, Fatma} }
APA Genç, M , Şahin, F . (2016). İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (1) , 5-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22639/241863
MLA Genç, M , Şahin, F . "İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 5-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22639/241863>
Chicago Genç, M , Şahin, F . "İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 5-25
RIS TY - JOUR T1 - İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ AU - Murat Genç , Fatma Şahin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 25 VL - 2 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ %A Murat Genç , Fatma Şahin %T İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Genç, Murat , Şahin, Fatma . "İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 1 (Temmuz 2016): 5-25 .
AMA Genç M , Şahin F . İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ. DÜSOBED. 2016; 2(1): 5-25.
Vancouver Genç M , Şahin F . İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(1): 5-25.
IEEE M. Genç ve F. Şahin , "İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİNE ETKİSİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 5-25, Tem. 2016