ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER

Cemaat yüzyıllar boyunca insanların içinde yer aldığı çok önemli bir sosyolojik olgu olmuştur. Bunun yanında günümüz teknolojik imkânları düşünüldüğünde insana dair pek çok unsur gerçek hayatın ötesinde internet ve sanal dünyada gerçekleşmektedir. Bu durum sanal cemaat kavramını kullanılır hale getirmiştir. Internet, dünya üzerinde sadece milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir ağ olmayıp aynı zamanda milyonlarca insanı, binlerce sosyal grubu da bağlayan bir ortamdır. Bu ortamda, insanların istediği bilgiye ulaşması, farklı kültürel ve sosyal gruplar kurması, çeşitli paylaşımlar oluşturmasını ve birbirleri ile iletişime geçmesini sağlayan araçlar sosyal ağ olarak ifade edilmektedir. İnternet üzerinde yer alan sosyal ağlar, sadece bir medya ortamı değil, bireylerin aktif olarak birbirleriyle topluluk oluşturduğu ve kimliklerini inşa ettiği söylemsel alanlardır. Kimlik arayışı ve buna paralel olarak kimlik araştırmaları, geçtiğimiz yüzyılın en önemli konularından biri olmuştur. Hatta küreselleşen bir dünyada kimlik arayışının, tarihe yön vermekte tekno-ekonomik değişim kadar önemli olduğu ileri sürülmüştür. Buna karşılık, ülkemizde konunun daha çok sığ bir ideolojik/politik düzlemde ele alındığını söylemek mümkündür

IDENTITIES AND VIRTUAL COMMUNITIES WITHIN THE NETWORK OF MULTIFACED RELATIONS

Community has been a very important social phenomenon in which people have been involved for centuries. In addition to this, when today's technological opportunities are considered, many factors related to human take place in the internet and virtual world, beyond the real life. This situation has led the concept of virtual community became usable. Internet is not only a network that connects millions of computers all around the world, but also an environment which connects millions of people and thousands of social groups. In this environment, people’s chance of accessing to whatever knowledge they want, forming different cultural and social groups and the tools that enable people to form various sharings and connect each other is expressed as social network. Social networks which are available on the internet are not only a media environment but also they are discursive environments in which individuals both actively form a community with each other and construct their identities. The search of identity and in parallel with these researches on identity have become one of the most important topics of the last century. Even, it has been suggested that the search for identity is as powerful as techno-economic change in shaping the history in a globalized world. Despite this, in our country it is possible to say that this subject is usually viewed in a rather superficial level from an ideological/political perspective

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241905, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {37 - 53}, doi = {}, title = {ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER}, key = {cite}, author = {Akkaş, İbrahim} }
APA Akkaş, İ . (2016). ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 37-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22646/241905
MLA Akkaş, İ . "ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 37-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22646/241905>
Chicago Akkaş, İ . "ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 37-53
RIS TY - JOUR T1 - ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER AU - İbrahim Akkaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 53 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER %A İbrahim Akkaş %T ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Akkaş, İbrahim . "ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (Temmuz 2016): 37-53 .
AMA Akkaş İ . ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER. DÜSOBED. 2016; 3(2): 37-53.
Vancouver Akkaş İ . ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 3(2): 37-53.
IEEE İ. Akkaş , "ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 37-53, Tem. 2016