AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ

Günümüzde iletişimin son derece hızlı ve yazar ile okurun etkileşimli olarak karşı karşıya geldiği basın araçları çeşitlenmiştir. Yazılı basın ürünlerinin gelişen teknoloji ile diğer basın kanalları ile yoğun bir rekabet baskısı altında kaldığı günümüzde yine de dağıtım hala hayati fonksiyonlardan biri olarak önemini korumaktadır. Bu çalışmada, öncelikle basın sektöründe dağıtım kanalları Avrupa Birliği ülkeleri özelinde ele alınarak, söz konusu bazı ülkelerde basın sektörünün ve dağıtım kanallarının içinde bulunduğu durum örneklerle açıklanmaya çalışılacak, ayrıca Türkiye ve AB dağıtım kanalları arasındaki farklar ve sonuçlar ortaya konulacaktır.

DIFFERENCES AND COMPARISON BETWEEN EU AND TURKEY PRESS DISTRIBUTION

Press tools are being diversified while the communication transforms to highly influential and interactive between the readers and authors. Print media products are still maintains its importance as vital distribution function although it has a huge challenge while facing competition heavily with other media organs. In this research, primarily will be focused on the situation of distribution channels and the press sector will be explained with examples based on specific countries of EU to express how it will be handled at each country. Additionally the differences betweem EU-Turkey Press Distribution will also be focused.

Kaynakça

Bakker, P. (2007). Free Newspaper Readership, Worldwide Readership Research Symposium, Session 2, Paper 9, p. 63-74. http://www.newspaperinnovation.com/wpcontent/uploads/readership_vienna.pdf (21.08.2016).

Baytar, O. (2013). Teorik ve Pratik Açıdan Medya Ekonomisine Bakış, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

Brown, M.M. (1999). International Mergers and Acqusitions, London: Kluwer Law International.

Çakır, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karş ısında İnternet Gazeteciliğ i, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22.

Değirmencioğlu, G. (2011). Uluslararası Haber Dengesizliği Olgusu ve Yeni Medyanın Haber Akışı Sürecine Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Economisti Associati. (2011). Feasibility Study for the Preparatory Action Erasmus for Journalists - Part 2 - Statistical Review Submitted to European Commission Directorate General Information Society and Media. http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/mobility/erjo_part2_report.pdf, (21.08.2016).

Halıcı N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Online Gazetecilik, İstanbul, IPS İletiş im Vakfı Yayınları, http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66638/37257/yeni_%C4%B1letisim_teknolojileri_ve_medya_pdf.pdf#page=101, (23 Mayıs 2015).

Karadağ, G. (2006). AB’nin Medyası, Medyanın AB’si, İstanbul, Güncel Yayıncılık

Leurdijk, A. Slot, M., Nieuwenhuis, O. (2012). Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries: The Newspaper Publishing Industry, Luxembourg, Publications Office of the European Union, European Commission Joint Research Centre. http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/documents/FINALN ewsrep ortwithcovers.pdf

Marshall, A. (2012). Global Newspaper and Magazine Trends - Press Advertising Trends, Cyprus, Presentation of iMedia Advisory Ltd.

Milosevic, M., (2015). World Press Trends Survey Interview, WAN-IFRA Blog-World Association of Newspapers and News Publishers, http://blog.wanifra. org/2015/06/25/world-press-trends-whats-behind-the-statistics, (21,08.2016).

Morley, D. ve Robbins, K. (1997). Kimlik Mekanları, Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, Çev: E. Zeybekoğlu, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Onursoy, S. (2001). Online Haber Yayımcılığında Görsel Tasarım Boyutu: Haber Sitesi Örnekleri Üzerine Bir Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Picard, R. G. (2004). The Economics of Daily Newspaper Industry, Media Economics: Theory and Practice, Ed: Alexander, A., J. Owers, R. Carveth, C.A. Hollifield, A.N. Greco, London, Lawrence Erlbaum Associates

Riess, C. (2011). World Press Trends 2011, World Association of Newspaper and News Publishers, http://www.interestingreads.org/wp-content/uploads/2011/10/w pt2011.pdf, (29.07.2016).

Sözeri, C. (2009). Türkiye’de Medya Sektöründe Uluslararası Şirket Birleşmeleri, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sütcü, C. ve Öztermiyeci, M. (2011). Research on the Contextual and Functional Differences Between New and Old Journalism, Journalism and Mass Communication, David Publishing Company, 1(1), http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/10/26/2011/20111 02669519833.pdf, (11.04.2014).

http://www.enpa.eu/association/history/, (06.05.2017).

http://www.enpa.eu/association/mission/, (06.05.2017).

http://www.distripress.org/background, (08.05.2017).

http://www.portokalkulator.de/portokalkulator/std, (21.05.2016).

http://ptt.gov.tr/sx/ptt/docs/file/tariffs/PostaveTelgrafUcretTarifesi030516.pdf, (21.05.2016).

http://www.royalmail.com/sites/default/files/RoyalMail_2016_Prices.pdf, (21.05.2016).

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { dusbed370702, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {69 - 88}, doi = {}, title = {AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Öztermiyeci, Murat and Yılmaz, Ayhan Nuri} }
APA Öztermiyeci, M , Yılmaz, A . (2017). AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 69-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/33302/370702
MLA Öztermiyeci, M , Yılmaz, A . "AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 69-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/33302/370702>
Chicago Öztermiyeci, M , Yılmaz, A . "AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 69-88
RIS TY - JOUR T1 - AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ AU - Murat Öztermiyeci , Ayhan Nuri Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 88 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ %A Murat Öztermiyeci , Ayhan Nuri Yılmaz %T AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ %D 2017 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Öztermiyeci, Murat , Yılmaz, Ayhan Nuri . "AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (Aralık 2017): 69-88 .
AMA Öztermiyeci M , Yılmaz A . AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ. DÜSOBED. 2017; 7(2): 69-88.
Vancouver Öztermiyeci M , Yılmaz A . AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(2): 69-88.
IEEE M. Öztermiyeci ve A. Yılmaz , "AB VE TÜRKİYE GAZETE DAĞITIM KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI VE FARKLARININ ANALİZİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 69-88, Ara. 2017