İnflamasyon Köprüsü 2021

KONGRE TARİHİ16 Aralık - 19 Aralık 2021

KONGRE ŞEHRİGirne, K.K.T.C.

KONGRE YERİMerit Crystal Hotel

KONGRE WEB SİTESİwww.inflamasyonkoprusu.org

DAVET

Sevgili Meslektaşlarımız ve İlaç Sektörü Temsilcileri,

Kronik enflamatuvar hastalıklar yaşam kalitesini en fazla etkileyen hastalıklardır ve bu hastalıkların birçok komorbiditesi mevcuttur. Tedavideki ve patogenezlerindeki gelişmeler Dermatoloji ve Romatoloji gibi disiplinlerin daha fazla bir arada çalışması gerekliliğini doğurmuştur. Hacettepe Romatoloji Derneği ve Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği tarafından bu yıl ortaklaşa düzenlenecek olan İnflamasyon Köprüsü 16-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Girne’de gerçekleştirilecektir.

Kapsadığı alan bakımından oldukça geniş alana sahip inflamasyon konusu deri, eklem, göz ve gastrointestinal sistem açısından alanında uzman konuşmacılar tarafından ve olgular üzerinden detaylı bir şekilde irdelenecektir.

Toplantımızın sizlerin desteğiyle bilimsel bir şölen olarak gerçekleştirilmesi hepimizin isteğidir.

Kongremize desteğinizi bekler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Sedat KİRAZ
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Server SERDAROĞLU
Kongre Başkan