III. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı: Sağlık Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği

Konferansa Davet: https://icdah.holistence.com/language/tr/

Alternatif turizm türlerinin en önemlilerinden birisi olan Sağlık Turizmi, toplam turizm talebi içerisinden edindiği pay ile ülke ekonomileri için oldukça önemli bir noktadadır. Kavramsal olarak bilim perspektifinden yeni bir konu gibi değerlendirilse de sağlık turizmi ve türlerinin seyahat motivasyonu olarak değerlendirilmesi oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Bu konferansın temel amacı sağlık turizminin gerek sektörel gerekse teknik açıdan dünü, bugünü ve geleceği ile ele alınarak, sonuçların tartışılması olacaktır.

Bu kapsamda, üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı’nın bu yılki ana teması, “Sağlık Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” olacaktır. 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde hibrid olarak gerçekleştireceğimiz konferansımızda başta sağlık turizmi olmak üzere sağlık konusu ekonomiden yönetime, eğitimden sanat kadar farklı konu başlıklarında tartışılacaktır. Bu organizasyonda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Konferans Organizasyon Komitesi