Acil Tıp Kongresi-Pediatrik Travmalarda Güncel Yaklaşım-EMOS 2022

KONGRE TARİHİ03 Haziran - 04 Haziran 2022

KONGRE ŞEHRİMalatya, Türkiye

KONGRE WEB SİTESİemos.inonu.edu.tr

DAVET

EMOS 2022 Acil Tıp Kongresi, 3-4 Haziran 2022 tarihleri arasında Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. İlki yine Malatya İnönü Üniversitesi’nde “Kardiyovasküler Sistemdeki Güncel Gelişmeler”, ikincisi Kastamonu Üniversitesi’nde “Acil Radyolojik Görüntüleme” üzerine olan kongrenin üçüncüsü ise “Pediyatrik Travmalarda Güncel Yaklaşım” teması ile gerçekleştirilecektir. Pediyatrik hastalar erişkinlere göre daha farklı anatomik ve fizyolojik özelliklere sahip olduklarından, tedavide onlara özel yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Devam eden pandemi sürecinde çocuk hastaların acil serviste kalma sürelerinin daha da kısaltılması, süreyi kısaltırken de teşhis ve tedavide hata yapılmamasının üzerinde durulmaktadır.