5. Fizyoterapi Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu

KONGRE TARİHİ09 Kasım - 14 Kasım 2021

KONGRE ŞEHRİAntalya, Türkiye

KONGRE YERİGranada Belek Kongre Merkezi

KONGRE WEB SİTESİfizyoterapi.totbid2021.org

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

9-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya Granada Belek Kongre Merkezi’nde 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ile birlikte yapılacak olan “5. Fizyoterapi-Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu” na sizleri davet ediyoruz. TOTBİD’in desteği ile 2011 yılından beri TOTBİD kongreleri kapsamı içinde geleneksel olarak her iki yılda bir düzenlenmekte olan “Fizyoterapi-Ortopedi” ortak sempozyumumuzun ana teması, “ Ortopedik rehabilitasyonda etik prensipler” olacaktır. Bu kapsamda sempozyumun bilimsel programı içinde, ortopedik rehabilitasyonda etik değerler, ekip çalışmasında etik ve karşılıklı beklentiler, etik prensipler doğrultusunda klinik karar verme, hasta etiği ve iletişim becerilerinin rolü, ortopedik rehabilitasyonda güncel ve kanıta dayalı yaklaşımlarda etik, yeni egzersiz veya rehabilitasyon yaklaşımları ve farklı patolojilerdeki egzersiz seçiminde etiğin önemi gibi konular yer alacaktır. Ayrıca hemofilik artropati, brakial pleksüs yaralanmaları, gelişimsel kalça displazisi gibi farklı patolojilerin cerrahisi ve cerrahiye özel rehabilitasyon veya egzersiz uygulamalarının işlendiği panel ve konferanslardaki konuşmaların temeli de etik prensiplere dayandırılacaktır.

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu tarafından fizyoterapistler için ilk resmi özelleşme alanı olarak kabul edilen “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, hem dünyada hem de ülkemizde fizyoterapistler arasında en çok tercih edilen bir çalışma alanıdır. Ülkemizde birçok üniversitede lisansüstü programı olarak yer alan “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,” fizyoterapistlerin bu konudaki klinik bilgi ve becerilerini geliştiren, yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıta dayalı ortopedik rehabilitasyon uygulamalarının klinik pratiğe girmesini sağlayan ve bu konuda hem klinisyen, hem de araştırmacı olarak özelleşmiş fizyoterapistler yetiştiren bir bilim alanı olmuştur. Kas-iskelet sistem problemlerinin geniş bir perspektif içinde ele alındığı “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” alanı, günümüzde ortopedide farklı alanları temsil eden ve TOTBİD’in içinde yer alan alt gruplar ile de yakın çalışan meslektaşlarımızın yetişmesini sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir.

Bu nedenle bu sempozyumun amacı, özellikle genç meslektaşlarımızın bilimsel ve klinik uygulamalardaki bilgi ve beceri seviyesini artırmak, tartışarak öğrenmeyi sağlamak ve ortopedik rehabilitasyonda analitik düşünmeyi geliştirmektir. Oturumlarda klasik panel oturumlarının yanı sıra katılımcılardan gelen soruların tartışılacağı, her bir konuşmacının kendi kişisel deneyimlerini paylaşacağı, klinik uygulamalarda ortopedist-fizyoterapist beklentilerinin dile getirileceği tartışmalı ortak oturumlar yer alacak ve ilgili konularda fikir birliği oluşturulacaktır.

TOTBİD’in kuruluşunun 50. Yıl dönümü olan 2020 yılında Covid-19 Pandemisi nedeniyle yapılamayan “30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi” ve “5. Fizyoterapi-Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu” nu bu yıl yüz yüze gerçekleştirebilecek olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Meslektaşlarımız ve ortopedistler ile birlikte başarılı bir toplantı olacağını umut etiğimiz bu sempozyumda hepinizi aramızda görmeyi diliyor; hem
bilimsel, hem de sosyal anlamda katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.

Prof. Dr. Filiz Can
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Zafer Erden
Kongre Sekreteri