13. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi-HSYK 2022

KONGRE TARİHİ30 Kasım - 03 Aralık 2022

KONGRE ŞEHRİAntalya, Türkiye

KONGRE WEB SİTESİwww.hsyk-antalya.org

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD) ve Kuzey Karolina Pembroke Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 13. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız. Bu yılın kongre Ana teması ‘Sağlık Finansmanında Çağdaş Yaklaşımlar ve Mevzuatta Yenilikler’ olacaktır. Kongremiz 30 Kasım- 03 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.

Hepimizin bildiği gibi dünya genelinde sağlık harcamalarında ciddi artışlar söz konusudur. Bugün birçok sağlık kuruluşunun karşı karşıya kaldığı mali kısıtlamalar ve yükselen maliyetler göz önüne alındığında, birçok kuruluş performanslarını geliştirecek kurumsal değişikliklere gitmek, beceri geliştirmek ve davranış güçlendirmek zorundadır. Değişimler hem maddi hem de klinik performansa yönelik olmalıdır. Giderek artan maliyetler, teknolojik gelişmeler ve yönetmelikler birçok sağlık kuruluşunda değişimi zorunlu hale getirmiştir. Bu koşullarda sektörde var olabilmek gittikçe zorlayıcı bir hal almıştır. Artık sağlık kuruluşları finans yönetimini en etkin bir biçimde yapmalı, mevzuatta sıklıkla değişen uygulamaları yakından takip etmelidir. Aslında Donald Berwick'in de dediği gibi harcamaların % 20 ila % 30'unun israf olduğu ve israfın en önemli nedeninin de hastaların gereksiz yere tedavi edilmesi, hizmet sunumunda koordinasyonun yeterli olmayışı, idari sistemin pahalı ve karmaşık bir yapıya sahip olması, hizmet sunumunda yer alan kuralların karmaşıklığı ve sahtekârlık olduğu görülmektedir...