Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu

Olfaktör Referans Sendromu (ORS), kişinin bedeninin çok kötü bir koku yaydığını düşündüğü, bu yüzden insanların kendisi hakkında olumsuz düşünceler taşıdığına inandığı, sosyal ve iş yaşantısında sorunlara yol açan psikiyatrik bir bozukluktur. ORS, DSM-IV de sanrılı bozukluk somatik alt tipi altında ele alınmaktadır. ORS’si olan hastalar, sanrılı bozukluktan farklı olarak kokudan kendilerini sorumlu hisseder ve büyük utanç yaşarlar. Bu makalede, vücudunun kötü koku yaydığı hezeyanı ve bunun sebep olduğu belirgin depresyon belirtileri olan 32 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. Paroksetin ve olanzapin kombinasyonu ile gözle görülür düzelme göstermiştir. ORS, literatür doğrultusunda tanı ve tedaviye yönelik tartışılmıştır.

Olfactory reference syndrome: A case report

Olfactory Reference Syndrome (ORS) has been defined as a psychiatric condition characterized by persistent preoccupation about body odor accompanied by shame, embarrassment, significant distress and avoidance behavior. Patients often limit their public appearances and restrict their social and occupational encounters. In DSM-IV, delusions about personal odor are described as an example of the somatic subtype of delusional disorder. However, patients with ORS are different from delusional disorder. These patients feel themselves responsible from the smell and live a shame. In this article, we present a case of a 32 year old single male whose delusion of emitting a foul body odor has caused significant depressive symptoms. He showed remarkable improvement with a combination of paroxetine and olanzapine therapy. ORS is discussed in the light of literature with regard to diagnosis and treatment.

Kaynakça

1. Pryse-Philips W. An olfactory reference syndrome. Acta Psychiatr Scand 1971; 47:484-509.

2. Thomas CS. Dysmorphobia and monosymptomatic hypochondrisis (letter). Am J Psychiatry 1985; 142: 1121.

3. Videbech T. Chronic olfactory paranoid syndromes. A contribution to the psychopathology of the sense of smell. Acta Psychiatr Scand 1966; 42:182-213.

4. Tanaka-Matsumi J. Taijin kyofusho: Diagnostic and cultural issues in Japanese psychiatry. Cult Med Psychiatry 1979; 3: 231-245.

5. Takahashi T. A social club spontaneously formed by ex-patients who had suffered from anthrohobia. Int J Soc Psychiatry 1975; 21: 137-140.

6. Sutton RL. Bromidrosiphobia. J Am Med Assoc 1919; 72:1267-1268.

7. Bishop ER. Monosymptomatic hypocondriasis. Psychosomatics 1980; 21:731-747.

8. Munro A. Delusional hypocondriasis: A description of monosymptomatic hypocondriacal psychosis (Monograph Series 5). Toronto: Clarke Institue of Psychiatry, 1982.

9. Munro A. Monosymptomatic hypocondriacal psychosis. Br J Psychiatry 1988; 153 (Suppl. 2): 37-40.

10. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth ed. (DSM-IV). Washington DC: APA, 1994.

11. Lochner C, Stein DJ. Olfactory reference syndrome: Diagnostic criteria and differential diagnosis. J Postgrad Med 2003; 49: 328-331.

12. Jenike MA. Obsessive-compulsive related disorders: a hidden epidemic. N Engl J Med 1989; 321:539-541.

13. Stein DJ, Hollander E. The spectrum of obsessive-compulsive related disorders: In Hollander E (editor). Obsessive-compulsive related disorders. Washington, DC: American Psychiatric Press, 1993, 241-271.

14. Bizamcer AN, Dubin WR, Hayburn B. Olfactory Reference Syndrome. Psychosomatics 2008; 49:77-81.

15. McElroy SL, Phillips KA, Keck PE Jr, Hudson JI, Pope HG Jr. Body dysmorphic disorder: Does it have a psychotic subtype? J Clin Psychiatry 1993; 54:389-395.

16. Fallon BA, Javitch J, Liebowitz MR. Hypochondriasis and obsessive compulsive disorders: overlaps in diagnosis and treatment. J Clin Psychiatry 1991; 52:457-460.

17. Stein DJ, Hollander E, Josephson SC. Serotonin reuptake blockers for the treatment of obsessional jealousy. J Clin Psychiatry 1994; 55:30-33.

18. Zohar J, Insel TR. Obsessive-compulsive disorders: psychobiological approaches to diagnosis, treatment and pathophysiology. Biol Psychiatry 1987; 22:667-687.

19. Munro A. Monosymptomatic hypocondriacal psychosis. Br J Psychiatry 1982; 141: 344-349.

20. Cashman FE, Pollock B. Treatment of monosymptomatic hypocondriacal psychosis with imipramin. Can J Psychiatry 1983; 28: 85.

21. Bebbington PE. Monosymptomatic hypocondriasis abnormal behaviour and suicide. Br J Psychiatry 1976; 128:475-478.

22. Stein DJ, Le Roux L, Bouwer C, Van Heerden B. Is olfactory reference syndrome an obsessive-compulsive disorder?: Two cases and a discussion. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1998; 10:96-99.

23. Tada K, Tojima T The relationship of olfactory delusional disorder to social phobia. J Nerv Ment Dis 2002; 190:45-47.

24. Sayar K, Aksu G. Olfaktör referans sendromu: Bir olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003; 13:183-187.

25. Ulzen TP. Pimozide-responsive monosymptomatic hypocondriacal psychosis in an adolescent. Can J Psychiatry 1993; 38:153-154.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.2b 3.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Antiepileptik barbeksaklon (maliasin®) bağımlılığı olan iki olgu

Esra SEZGİN, Cüneyt EVREN, Özgül Gülömür ÇINAR, SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Mübrra Kılıç BAYRAM

Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu

Aylin AĞIRMAN, Fulya MANER

Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastaların özellikleri: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma

ALİ KEYVAN, VOLKAN TOPÇUOĞLU, Aylan Gımzal GÖNENTÜRK, M. Kemal KUŞÇU, İ. Çağrı YAZGAN, Nurhan FISTIKÇI

Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu

Emine Ebru AKSU, Haluk AKSU, Abdülkadir TABO, Ömer SAATÇİOĞLU

Comparing the effectiveness of mood stabilizers and antidepressants for bipolar depression treatment: A retrospective chart review

Kürşat ALTINBAŞ, Timuçin E. ORAL, Danny SMITH, Nickholas CRADDOCK

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları

EVRİM AKTEPE, Kadir DEMİRCİ, Ali Metehan ÇALIŞKAN, YONCA SÖNMEZ

Relationship between dissociative experiences, abnormal sleep experiences, and sleep quality in undergraduate students

SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Evin AKTAR, Ebru ERGİNBAŞ, E. Emrem BEŞTEPE, Celal ÇALIKUŞU, Fulya ALGIN, Şahap ERKOÇ

Erkek alkol bağımlılarında depreşme ile ilişkili etkenler: 12 aylık takip çalışması

Cüneyt EVREN, Mine DURKAYA, ERCAN DALBUDAK, Selime ÇELİK, Rabia ÇETİN, Duran ÇAKMAK

Korpus kallosum atrofisi ve psikoz: Bir olgu sunumu

YASEMİN GÖRGÜLÜ, Serap Çakıcı ALPARSLAN, Niyazi UYGUR

Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Nesrin TOMRUK, Ömer SAATÇİOĞLU, BURCU RAHŞAN ERİM, Nihat ALPAY