Sondaj kuyularındaki basınçsız permeabilite deneylerinin değerlendirilmesi

Mühendislik çalışmalarında yeraltısuyunun önemi, su temini yönünden yeraltısularından faydalanma ve yeraltısularından korunma olmak üzere iki temel konuda toplanmaktadır. Yapıların inşa edileceği alanlardaki jeolojik teşekküllerin hidrolik karakteristikleri ve ayrıca yeraltısuyu bulunan alanlarda yeraltısuyunun miktar ve kalitesinin, aylık, mevsimlik, yıllık ve uzun devreli yeraltısuyu seviye değişimlerinin, su ve zeminin korozif özelliği olup olmadığının belirlenmemesi ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde projelendirme ve inşaatın gerçekleştirilmesi durumunda sızma, drenaj,çevre kirliliği, sıvılaşma, korozyon, zemin çökmesi veya kabarması, zemin emniyet gerilmesi azalması gibi çok önemli problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu yazıda jeolojik teşekküllerin hidrolik karakteristiklerini belirleyen en önemli katsayılardan biri olan permeabilite (hidrolik kondüktivite) katsayısının (K), özellikle alüvyon, birikinti konisi ve yamaç molozu gibi formasyonlarda açılan sondaj kuyularında uygulanan basmçsız (gravite) permeabilite deneylerinden hesaplanması, yeni gelişmeler de dikkate alınarak, teori ve uygulamalar halinde verilmiştir.

Kaynakça

[1] ASTM Standard, D5912-96. Standard Test Method for (Analytical Procedure) Determining Hydraulic Conductivity of an Unconfined Aquifer by Overdamped Well Response to Instantaneous Change in Head (Slug), 1996.

[2] BALCI, F.,Sülfatlı Su ve Zeminlerin Beton Üzerindeki Etkileri ve Önleyici Tedbirler.DSİ Teknik Bülteni, Sayı :72,1990.

[3] BUREAU OF RECLAMATION, Ground Water Manual, 1977.

[4] HEATH, R.C., Basic Ground Water Hydrology, U.S. Geological Survey, Water-Supply Paper 2220,1983.

[5] KORKMAZ,N.,Yağış -Yeraltısuyu Seviyesi İlişkisi ve Su Kaynaklarının Projelendirilmesine Etkisi (Teknik Rehber), DSİ, G.Yaym No:983,1988.

Kaynak Göster