BİLİM TARİHİ VE BUGÜNÜN PROBLEMLERİ

Öz re, başkalarını ve kendilerini aldatanlara, karanlığın ve zırvalığın gücüne karşı hiç bitmeyecek olan planlı bir mücadelenin tarihidir. Sanat tarihi, çir- kinliğin ataletine, yaşamın ahenginden çok kılıfını kazanan ve her zaman doğanın güzelliğini tahrip etmeye ya da kendi yuvalarını kirletmeye ha- zır olan bütün insanlara karşı hiç bitmeyecek olan planlı bir mücadelenin tarihidir. Toplum tarihi ya da yönetim tarihi, bireysel veya sosyal bütün

Kaynak Göster

APA Unat, Y . (2013). BİLİM TARİHİ VE BUGÜNÜN PROBLEMLERİ . Dört Öge , (3) , 165-173 .